×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Current Trends of Primary Raw Materials Treatment for Agricultural-Food Industry, Rational Evaluation of the Waste doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

17th air-conditioning and ventilation conference 2006 prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

2005: Vize a východiska Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

5th ERABEE Workshop on QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., 2010

5th ERABEE Workshop on QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., 2010

A Comparison of Bricketed Phytomass for a Combustion Equipment with a Power Output up to 10 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

A Comparison of Bricketed Phytomass for a Combustion Equipment with a Power Output up to 10 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A numerical CFD method for the broiler house ventilation analysis. 2011. Publikováno v zahraničním oponovaném neimpaktovaném vědeckém časopise: Journal of Information technology in Agriculture (JITAg), Vol 4, 2011, No1, 7 p., ISSN: 1546-959X .

Accreditation and evalution of Agricultural Engineering studies in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Fajman Martin, CSc.; Holoubek Jaroslav; doc. Ing. Holoubek Jaroslav, CSc.; Ing. Hubený Martin, 2005

Acreditation and evalution of Agricultural Engineering studies in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Fajman Martin, CSc., 2005

Acrylamid as a Food Contaminant Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2007

Aerobical fermentation of permanent grass stand wastes doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Janča Eduard; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2006

Agricultural engineering programmes meeting the FEANI and EURAGENG criteria at Universities in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2006

Agricultural Faculty Ondokuz Mayis University - Samsun/Turkey doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Agricultural sciences core curricula in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ščerbejová Marta, CSc., 2004

Agricultural waste for thermal energy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

Agriculture and Education in Finland prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

AIR CONDITIONS IN SPECIAL GREENHOUSES DURING THE WINTER PERIOD Ing. Tůmová Ivana; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Hlaváč Zdeněk; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy, 2009

AIR FLOWS IN VENTILATION OF POULTRY HOUSING Ing. Neckář Jan; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Liška Radek, 2009

AIR STREAMS IN BUILDING FOR BROILERS prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Zajíček Milan, 2009

Akrylamid Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Alternative Energy Sources in Agriculture prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Alternativní sladidla a přírodní náhražky cukru Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Ammonia Emissions from Stables Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Ammonia Emissions from Stables Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Amount and Composition of Biodegradable Municipal Waste in town (Bilina) Ing. Havelka Pavel; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2006

Anaerobic processing wastes and adjacent performances from agricultural and grocery production Ing. Janča Eduard; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Vazda Ondřej, 2005

Anaerobic processing wastes and adjacent performances from agricultural and grocery production Ing. Janča Eduard; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vazda Ondřej; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2005

Anaerobního zpracování biomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Herout Miroslav, 2009

Animal Housing in Hot Climates: A multidisciplinary view prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Aplication of GPS in agricultural engineering research and education prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Aplikace nových poznatků firmy Alfa-Laval Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Aplikace technických plynů pro chlazení a mražení v potravinářství Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Aspartam -konzumace bez rizik ? Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Aspekty výroby mléka nejvyšší kvality v systémech automatického dojení doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Havlík Vlastimil, 2004

Assessment of Emissions Characteristics at Select Biofuels Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Assessment of Emissions Characteristics at Select Biofuels Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Atlantis-individuální systém krmení dojnic doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Havlík Vlastimil, 2004

Automatický systém dojení LELY ASTRONAUT doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Berlínský super veletrh Zelený týden Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Beta glukany posilují zdraví Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

VOTRUBA, Z. – HART, J. – KOTEK, T. – NÍDLOVÁ, V. – NEJEDLÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bezpečnostní systémy v rámci projektu inteligentních budov (technické řešení a možnosti). 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

Biogas production by dry anaerobic fermentation Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c., 2004

Biogas production by dry anaerobic fermentation Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c., 2004

Biogenní pohoné hmoty doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Biologický odpad z péče o krajinu Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Biomass heat-emission characteristics of energy plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Gürdíl Gürkan A. K.; Selví K. Çagatay, 2008

Bioplynové stanice doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Biopotraviny-příležitost nejen pro pekaře Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2007

Biosystems Engineering programs of studies placing emphasis in the areas of bio-fuels, bio-materials and quality of products in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2008

Biotechnological preparations and their usage while limitation of greenhouse gases production from breeding of cattle doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2007

Biotechnologické přípravky a jejich využití při omezování produkce skleníkových plynů z chovů hospodářských zvířat doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

Biowaste, Biowaste regulation (EU, Czech Rep.), separate collection of the biowaste, Czech composting plant Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

Biowaste, Biowaste regulation (EU, Czech Rep.), separate collection of the biowaste, Czech composting plant Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

JEHLIČKA, T.; idPublikace = 54620; Název: BOXOVÉ PECE-- Neexistuje podtyp publikace --

BREWERY BY - PRODUCTS AND POSSIBLITIES OF ITS REUSE doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

Briquettes from agricultural wastes doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Passian Luboš, 2008

Briquettes production from plant biomass in the Czech Republic Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra, 2006

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Broiler house ventilation, CFD analysis of variants. 2010. Kód ISBN 978-975-7636-71-7 Kód ISSN Místo vydání Samsun Název sborníku ITAFFE´10 Proceedings. 3rd International congress on information and communication technologies in agriculture, food, forestry and environment Počet stran 6 Strana od 126 Strana do 131 Název nakladatele Ondokuz Mayis University Datum zahájení 14.06.2010 Místo konání Samsun Typ akce WRD - Celosvětová akce .

Cereální výrobky jako biopotraviny a jejich marketing Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Chemically-thermal properties of by-products from methyl ester oil production doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2008

PŘIKRYL, M. – KOUĎA, I. – HRUBOŇOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Chov nosnic. 2012, .

Chytré domy a bezpečnost Ing. Zdeněk Votruba, 2012

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2012, Příspěvek na konferenci Chytré domy pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2013, Příspěvek na konferenci PragoSmart 2013 pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

Cleaner Production and it’s use in an Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2004

Cleaner Production and it’s use in an Engineering Company Ing. Grygara Martin; Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2004

Co budeme jíst ? Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2008

Co je GI a II aneb jak zhubnout Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Co nového a zajímavéno v technice chovu brojlerových králíků a v chovu pštrosů doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Compaction phytomass to the briquettes Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Compaction phytomass to the briquettes Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Component Particle Analysis and Loose Feed Mixture Homogenity Testing doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

Component Particle Analysis and Loose Feed Mixture Homogenity Testing doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

COMPUTER PROGRAM IN DESIGN OF LIGHTING FOR LAYERS Ing. Liška Radek; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2009

Computer simulation methods of dynamic behavior of systems by means of network node models prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Construction waste and its further utilization Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Construction waste and its recycling Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Passian Luboš, 2006

Control of indoor environment in housing of laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Hubený Martin, 2007

Crushing technology and utilization of construction and demolition waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2007

Current trends in plant biomass briquette production in the Czech Republic Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan; Ing. Karanský Jindřich, 2006

DÁVKOVÁNÍ SYPKÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2009

Definition of the emerging biosystems engineering discipline in Czech Republic. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2008

Determination of light propagation in enriched cages for laying hens Ing. Liška Radek; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Development of Ventilation of Poultry Houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Development of ventilation of poultry houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Development of ventilation of poultry houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Development of Ventilation of Poultry Houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

DIFFERENT APPROACHES TO SUSPENSIONS SEPARATION Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2005

DIFFERENT APPROACHES TO SUSPENSIONS SEPARATION Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2005

Dojící roboti - kudy vede cesta k preciznímu managementu stáda a ekonomické produkci mléka doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

Důsledky výroby bioethanolu a methylesteru mastných kyselin z biosurovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Bradna Jiří, 2005

E-learningové systémy v IS univerzity Ing. Votruba Zdeněk, 2008

Economic analysis of machine-lines for mowing of grassland Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Havelka Pavel, 2007

KIC, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Education of indoor environmental engineering technology. 2011. Recenzovaný vědecký zahraniční časopis, mino RIV. Časopis Agronomy Research Svazek periodika 9 Číslo periodika Special issue 1 Počet stran 8 Strana od 83 Strana do 90 .

Efects of Beater Types on Paddy threshing Properties and Energy Consumption doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Efektivní skladování obilovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

EFFECT OF VACUUM LEVEL ON FORE AND REAR BOVINE TEATS Knížková Ivana; Kunc Petr; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2007

Efficiency and emission parameters of heating freestanding appliances for verification of mixed and one-component bio-briquettes Ing. Jevič Petr, CSc.; Ing. Jevič Petr, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2006

Ekologické povědomí obyvatelstva o možnostech zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu v mikroregionu Podřipsko Ing. Chotovinský Ondřej, -1

Ekonomika péče o trvalé travní porosty Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

Emisní charakteristiky briket z biomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Janča Eduard; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

Emission Characteristic of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Emission Characteristic of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Emission Characteristic of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

EMISSION CHARACTERISTICS OF BIOMASS-BASED BRIQUETS doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Gálik Roman, Ph.D., 2005

Emission characteristics of mixture pressed bio-fuels for a combustion equipment Ing. Dvořák Milan; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Passian Luboš, 2006

Emission Characteristics of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Emission of materials of biological origin in the houses of laying hens reared under different technologies prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Emission properties of a mix of liquid wastes from a ROME production plant doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Bradna Jiří; Ing. Dvořák Milan, 2005

Emission properties of a mix of liquid wastes from a ROME production plant doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Bradna Jiří; Ing. Dvořák Milan, 2005

Emissive Characteristics of Combustion Equipment to Plant Biomass with the Heat Output up to 20 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Emissive Characteristics of Combustion Equipment to Plant Biomass with the Heat Output up to 20 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

End-of life vehicles – carwrecks and what next? Ing. Havelka Pavel; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

End-of life vehicles – carwrecks and what next? doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Brož Radek; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan, 2005

Energetic and Environmental Aspects of Modernization of Poultry Houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

Energetic and environmental aspects of modernization of poultry houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Energetic plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Energetic plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Energetical use of liquid products from the rape seed oil methyl esher production doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 1 doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2009

Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 2 doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2009

Energetické rostliny doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Energetické využití destilačních zbytků doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

Energetické využití řepkových methylesterů ve spalovacích zařízení pro klasická kapalná paliva doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2004

Energetické zpracování čistírenských kalů doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Energetické zpracování čistírenských kalů doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Energy ratios in Finnish agricultural production prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Energy savings by heat recovery in ventilation prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Zavadil Václav, 2007

Energy utilization of agricultural, food idustry and municipal wastes i Czech Republic Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2007

Environmentální problémy Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Examination of selected Solid alternative - recovered fuels doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2006

Finanční podpory motorových biopaliv v ČR doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

FLOTATION - SORTING METHOD FOR MIXED PLASTICS WASTE Ing. Fichtner Jan; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

Fluidní spalování biopaliv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan, 2004

Fundamentals of Precision Farming doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

GALILEO – NEW VISION FOR TRAFFIC CONTROL? Ing. Hruška Michal, 2007

Geneticky modifikované obiloviny na evropském trhu Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

GLOBE THERMOMETERS FOR EVALUATION OF HOT ENVIRONMENT prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

NERADOVÁ, A. – DLABAJA, T. – SRNEC, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Green Microfinance: A Tool for Energy-poverty Elimination. 2011. .

Grune Woche 2004 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Harvesting Mechanisation of Agricultural Crops doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Heat regeneration in ventilation of animal houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Heating briquettes from energy crops. Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Homogeneity of loose materials Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Homogeneity of loose materials Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Houby a plísně v obilovinách Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

How suitable utilization and cultivate of the biologically degradable waste from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

IDENTIFICATION OF PLASTIC WASTE - FLAME METHOD Ing. Fichtner Jan; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2008

Identifikace slabých míst systému údržby prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; Ing. Votruba Zdeněk; Ing. Horáková Adéla, 2006

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Indoor production conditions in poultry houses. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Influence of hydration heat on concrete hardening of prefabricated panel prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

INFRARED THERMOGRAPHY TO MONITOR THE INFLUENCE OF DIFFERENT VACUUM LEVEL ON BOVINE TEATS Kunc Petr; Knížková Ivana; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2007

VOTRUBA, Z. – KOTEK, T. – HART, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Integrace systémů PZTS v návaznosti na technologický dohled komerčních budov. 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

International Conference of Science - Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

International Conference: Science and Research - Tools of Global Development Strategy prof. Ing. Pokorný Karel, CSc., dr.h.c.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Kefir grains as baker´s Yeast for making Bread Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2008

Kejda - její využití a zpracování doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2004

Kejda a její skladování doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2004

Komu se zelení Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Konstrukce krmných vozů doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Karanský Jindřich, 2004

ŠKARKOVÁ, L. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kozy na rekultivovaných skládkách. 2013, .

Krmné a míchací mobilní vozy - současně používané systémy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Krmné míchací vozy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Light in enriched cages for laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Liška Radek, 2008

Maturation of distilled beverages Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2007

Mechanical characteristics of briquett from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Mechanical characteristics of briquett from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Mechanical characteristics of standard fuel briquettes on biomass basis Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Amitava Roy; Ing. Hutla Petr, 2005

MECHANICAL DURABILITY – WAY FOR JUDGING PELLET STABILITY Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

Mechanical properties of briquettes made from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Mechanical properties of briquettes made from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Slavík Jan; Ing. Hutla Petr, CSc., 2005

Mechanical properties of pellets Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hutla Petr, CSc., 2005

Mechanical properties of pellets Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Slavík Jan; Ing. Hutla Petr, CSc., 2005

Mechanické vlastnosti briket z dendromasy Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Mechanické vlastnosti pelet Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Slavík Jan, 2005

MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MLÉKA Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2009

MĚŘENÍ PACHU OLFAKTOMETREM Ing. Žid Josef; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2008

MĚŘENÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A AMONIAKU ANALYZÁTOREM PLYNŮ Ing. Žid Josef; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2009

METAL PACKAGING IN FOOD INDUSTRY Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

METHODS FOR IMPROVING NATURAL RESISTANCE IN FRUITS Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Ing. Smejtková Andrea, 2006

Metodika stanovení množství bioodpadu ve vybrané lokalitě Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Microclimate and gas emissions in dairy buildings: Instrumentation, theory and measurement prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Microclimate research at CZU prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

Microclimatic conditions in milking parlour during winter period doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Knížková I.; Kunc P.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2005

Microwave energy in food applications Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2008

Mikroklimatické podmínky při ustájení nosnic v letním období. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Hubený Martin; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Milk Quality Control Sensor System LELY ASTRONAUT® doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Milk Quality Control Sensor System LELY ASTRONAUT® doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Milking Technique by the Lely Astronaut doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Havlík Vlastimil, 2005

Milking Technique by the Lely Astronaut doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Havlík Vlastimil, 2005

Mixed agricultural wastes for thermal utilization doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

Modeling of Logistical Traffic Routes in Břeclav Area Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Bednár Jan, 2005

MODELOVÁNÍ LOGISTICKÝCH DOPRAVNÍCH OKRUHŮ V OBLASTI Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Bednár Jan, 2005

Modernization of large capacity cowsheds prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Modernization of large capacity cowsheds prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

MONITORING OF WINTER RAPE VARIETY COMPOSITION QUALITY FOR RAW MATERIAL UTILIZATION Ing. Šedivá Zdeňka; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

Monitorovací síťový systém SAVO Ing. Papík Martin; Ing. Vaníček Petr; Ing. Zajíček Milan, 2008

Morová biopaliva a životní prostředí doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2006

Motor biofuels and environmental doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2006

Možnosti dlouhodobého skladování kukuřice a dalších zemědělských komodit v ochranné atmosféře oxidu uhličitého Ing. Skalický Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2008

Možnosti evaporačního chlazení vzduchu ve stájích pro chov prasat a hrabavé drůbeže v klimatických podmínkách České republiky prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti intenzifikace sanitačních procesů použitím vakua. 2011. .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SUCHÝ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti rychlého stanovení účinnosti provedeného sanitačního procesu v agropotravinářském komplexu. 2010. .

ŠIMON, J. – PŘIKRYL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti zvýšení návštěvnosti dojicího robotu za pomoci zvukové stimulace dojnic. 2013, .

Nakládání s komunálními odpady doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nanotechnologie v potravinářství. 2010, V potravinářském průmyslu se nanotechnologie uplatňují ve zpracování a balení potravin, zachování jejich bazpečnosti a úpravách jejich nutriční hodnoty. Pro potravinářské obaly existují tři kategorie využití nanotechnologií: zlepšení bariérových účinků plastů, zabudování aktivních komponent a snímání a signalizování informací. V zachování bezpečnosti potravin se využívají nanosenzory, které detekují toxiny v potravinách. Využití nanotechnologie při úpravě potravin spočívá ve vývoji nanokapslí, které se vpravují do potravin a nápojů. Novým nanomateriálem je tekuté sklo ve spray..

SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NANOTECHNOLOGIE V POTRAVINÁŘSTVÍ. 2010, .

Nanotechnologie:budoucnost potravinářského průmyslu Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Návrat archetypálních plodin Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2007

Návrat k chlazeným pekárenským výrobkům ? Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

NÁVRH MODELU SVOZOVÉHO OKRUHU PRO SBĚR BIOODPADU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

NAVTEX, NAVigational TEleX Ing. Hruška Michal; Ing. Říha Milan, 2009

Není chleba jako chleba Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

New Trend in Compacting Energy Herbage Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New Trend in Compacting Energy Herbage Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with respect to environmental impact assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with respect to environmental impact assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in energetic utilization of rape oil methylester doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

New vision for traffic control? Ing. Hruška Michal; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2007

Nízkoenergetické chlazení budov prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Z POHLEDU VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Krbec Tomáš, 2009

Nové čínské technologie a výrobky Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Nové pekařské suroviny a výrobky s vyšší nutriční hodnotou Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Nové technologie při výrobě piva Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Nové trendy recyklačních technologií doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Nové trendy recyklačních technologií doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Nové trendy recyklačních technologií doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 61241; Název: Nové trendy v komerční bezpečnosti-- Neexistuje podtyp publikace --

Obaly a obalová technika Ing. Smejtková Andrea, 2004

Obaly opět aktuálně na FackPack 2004 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Obsah fruktooligosacharidů v produktech organicky pěstovaného jakonu (Smallanthus Sonchifolius) Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Horajsová Zdeňka; Ing. Zámečníková Jana; Ing. Škarková Ludmila, CSc., 2007

HART, J. – NÍDLOVÁ, V.; idPublikace = 61309; Název: OCHRANA DATOVÝCH ROZVODŮ POMOCÍ PANCÉŘOVÝCH KRKŮ-- Neexistuje podtyp publikace --

Operational parameters of small – capacity biopellets production and mechanization level for their application in heating of houses with energy low consumption Dubrovin V.; Porev I. A.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2009

DLABAJA, T. – MALAŤÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace anaerobní fermentace kuchyňských odpadů. 2011. .

Optimilisation of Production of Cottage Cheese Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2006

Osvětlení v halách pro chov drůbeže Ing. Liška Radek; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Pachy, které vadí, se dají změřit doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Jelínek Antonín, CSc., 2007

PACKAGING PRINTING Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2007

Palubní radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Ing. Říha Milan; Ing. Hruška Michal, 2009

Particle Analysis and Main Characteristic of Powdery Components the Feeding Mixture doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

Particle Analysis and Main Characteristic of Powdery Components the Feeding Mixture doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

Particle analysis of the components and a testing procedure for the homogeneity of a powdery mixture doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

Particle analysis of the components and a testing procedure for the homogeneity of a powdery mixture doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

Pedagogická dokumentace předmětu "Balení potravin" Ing. Smejtková Andrea, -1

Physical properties of raw materials significantly affecting homogenity of final feed mixtures doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2005

PHYSICAL PROPERTIES OF RAW MATERIALS SIGNIFICANTLY AFFECTING HOMOGENITY OF FINAL FEED MIXTURES doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2005

PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podtlak působící na hroty struků v době fáze stisku. 2010. .

Possibilities and assumptions of energy grain utilization as a solid fuel Ing. Šedivá Zdeňka; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2007

Possibilities new trends in energetic utilization of rape oil methylester doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

POSSIBILITIES OF INTRODUCING SYSTEM CONTROL TRAFFIC FARMING IN PRACTICE Ing. Lukáš Staněk, Ing. Hana Hojková, Ing. Petr Novák, Ing. Miroslav Herout, Ing. Stanislav Petrásek, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Vendula Staňková (externí), Veronika Nídlová (externí), 2010

Possible products of potatoes Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2010

Použití kompostů pro pěstování plodin Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

Presentations of Cukurova University, Faculty of Agriculture and Agricultural machinery Department doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Prevence a minimalizace odpadu- čistá produkce doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Přídatné látky Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Principy skladování ovoce Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2007

Principy skladování ovoce Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2007

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava a zakládání krmiva pro skot. 2013, Zemědělec - Odborný a stavovský týdeník Číslo: 51/2013 Ročník: 21 Technologické systémy využívající stacionární zařízení ustupují v podmínkách českého zemědělství do pozadí. Trendem předchozích několika desetiletí i současnosti je využívání techniky mobilní. Mobilní krmné linky, reprezentované zejména tzv. mobilními míchacími krmnými vozy, splňují náročné požadavky na kvalitu složení i přesnost dávkování příslušných krmných směsí..

Přípravky snižující emise doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Jelínek Antonín, CSc., 2005

VOTRUBA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problematika didaktiky výuky bezpečnostních systémů - zneužitelnost informací, koncepce e-learningu a multimediálních kurzů . 2012, Příspěvek zpracovává rizika a možnosti poskytování informací ve výuce bezpečnostních předmětů a navrhuje některé formy výuky vhodné pro tento specifický způsob vzdělávání..

Processing of Bio-waste for Energy Purposes Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2004

Processing of Bio-waste for Energy Purposes Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2004

Processing of residual biomass from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2008

PROCESSING OF SLAUGHTERHOUSE WASTE IN THE BIOGAS PLANTS Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Koutný Roman, 2007

Processing of waste from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Production of Bio-fuel from Waste Animal Fats - Part I. Ing. Škarková Ludmila, CSc.; Ing. Smejtková Andrea, 2007

PRODUKCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Zámorská Hedvika, 2008

Produkce vína 2005 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Project of Collecting and Transporting of Biowaste in Vysočina Region Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Bednár Jan, 2005

Projekt sběru a svozu biologického odpadu v regionu Vysočina Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Quality and specification of solid biofuels in Europe doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Dubrovin V., 2007

KIC, P. – JURČA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES IN CZECH REPUBLIC. 2010. Kód ISBN 978-960-6806-13-1 Kód ISSN Místo vydání Athens Název sborníku QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES Počet stran 7 Strana od 40 Strana do 46 Název nakladatele Agricultural University of Athens Datum zahájení 29.04.2010 Místo konání Praha Typ akce EUR - Evropská akce .

R F I D SYSTEMS Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2008

Realizační program plánu odpadového hospodářství České republiky pro obaly a obalové odoady Ing. Smejtková Andrea, -1

Recycling and utilization of different types of construction waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2008

Recycling of draffish concrete/reinforced concrete, aggregates and excavation soil Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hruška Michal, 2009

Recycling technologies for processing of biomass waste Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Recyklační technologie ke zpracování biomasy Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Regenerace tepla při větrání stájí pro hospodářská zvířata prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2007

Regionální potraviny s ochrannou známkou EU Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reliability of Identification Based on Fingerprints in Dual Biometric Identification Systems. 2015, Applied Mechanics and Materials Vols. 752-753 (2015) pp 1040-1044 © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland .

KIC, P. – JURČA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIRST TWO CYCLES OF BIOSYSTEMS ENGINEERING UNIVERSITY STUDIES IN CZECH REPUBLIC. 2009. 837 978-960-6806-12-4 Athens Proceedings of the 4th ERABEE Workshop on RESEARCH ACTIVITIES IN THE FIRST TWO CYCLES OF BIOSYSTEMS ENGINEERING UNIVERSITY STUDIES 4 52 55 Agricultural University of Athens 16.11.2009 Valetta EUR - Evropská akce .

Restructuring Agricultural/Biosystems Engineering Studies and Employability in Czech Republic prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc.; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Results of verification of the slaughter waste anaerobic fermentation process Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2008

ROZBOR VÝSLEDKŮ SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Science and research in agricultural engineering at Czech Universities prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2003

Selected agricultural wastes for thermal utilization doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

Sendviče mohou skrývat mnohá nebezpečí Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Simulation program for natural ventilation control in laying hen houses doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

Simulation program for natural ventilation control in laying hen houses doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

Skladování brambor Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Skladování brambor doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2007

Skladování kejdy doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Skladování obilí doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2007

Skladování obilnin a zrnin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2006

Skladování obilovin Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Skladování ovoce doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Skladování statkových hnojiv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Skladování tekutých hnojiv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Sklady a jakost obilovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2007

Sklady obilovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2008

Skleníkové plyny, jejich vliv na životní prostředí a legislativa EU a ČR doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 55379; Název: Služební zbraně a další prostředky osobní ochrany-- Neexistuje podtyp publikace --

SNIŽOVÁNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE V PRODUKČNÍCH HALÁCH DRŮBEŽE prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Some bio-fuels for combustion equipment and their emission characteristics Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Sorghum in Food Processing Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Sorghum in Food Processing Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Současná problematika nakládání s TKO doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Současné krmné míchací vozy Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Současné metody kompostování biologického odpadu doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2007

Současné trendy trhu a jakosti vín dovážených do ČR Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Současný pohled na techniku a technologii chovu nosnic doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SOUR-DOUGH FERMANTATION THROUGH BREAD PRODUCTION IN EU. 2010, .

DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sour-Dough Fermentation through Bred Production in EU. 2010, Bakery industry has known a revolution over the past 150 years. The small artisan bakeries, which were present in every village, made place for high technological bakery industry. Industrial mono-production took over from the high variety bakeries as bread could be produced in a more efficient way. Productivity became the key of success. Different baking technologies were developed to answer better to new market demands. The main consequence of this evolution was a decreased interest for bread flavour through long fermentation processes. A trend has been observed for an increased demand for tastier bread as some artisan bakeries are still producing nowadays or for specialty breads from all over the world. A new business has been created through that demand for companies specialised in the production of stabilised sourdough products. Bakery industry was enabled to provide an answer to the market demand without investment in time, equipment, or extra labour cost. .

SPECIFIC PRODUCTIONS AND AIR FLOWS FOR POULTRY prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Neckář Jan, 2009

HART, J. – KOTEK, T. – VOTRUBA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Spolehlivost detektorů systémů PZTS. 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

Stacionární krmné linky Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA - MNICHOVSKÉHO SLADU. 2011, Článek se zabývá stanovením disperzity meliva – mnichovského sladu – pomocí sítové analýzy. Sítová analýza je klasická metoda, při které je vzorek sypké polydisperzní látky proséván sadou sít s vhodně odstupňovanými otvory. Výsledky sítové analýzy byly stanoveny pro dezintegraci na mačkadlu sladu KVM 130/150 při mlecí spáře 0,4 mm. Byl stanoven hmotnostní zbytek na jednotlivých sítech, střední statistický rozměr částice a součinitel polydisperzity..

Stanovení objemového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro řešení logistiky svozu Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Stoicheiometric Characteristics of Biomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Stoicheiometric Characteristics of Biomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

STRUCTURE AND SPECIFIC SURFACE OF FEED MIXTURES LOOSE FACTORS doc. Ing. Maloun Josef, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Votruba Zdeněk, 2007

Study of landraces and utilization of Smallanthus sonchifolius (Poepp. et Endl.) H. Robinson Ing. Zámečníková Jana; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Ing. Viehmannová Iva, Ph.D.; Ing. Horajsová Zdeňka; Ing. Škarková Ludmila, CSc., 2008

SYSTEM ECTS IN CZECH UNIVERSITIES prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ščerbejová Marta, CSc., 2004

Systém nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady v Benešově Ing. Chotovinský Ondřej, 2008

SYSTÉMY NÁKLADÁNÍ S BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝMI ODPADY – ODDĚLENÝ SBĚR BRO PRO NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ Ing. Ondřej Chotovinský, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

Teat traumatization by milking in side by side milking parlour and tandem parlour doc. Ing. Maloun Josef, CSc.; Knížková I.; Kunc P.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

ANDRT, M.; idPublikace = 51751; Název: Technika a technologie pro chov zvířat-- Neexistuje podtyp publikace --

Technika a technologie v živočišné produkci doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2004

Technika a technologie v živočišné produkci doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2006

Technika v pekárenském zpracování Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Technologické linky pro úpravu stavebních odpadů Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hruška Michal; Suchý Ondřej, 2009

Technology and production of eggs in alternative housing of layers prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Technology and techniques for crushing and next utilisation of construction waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Sander Jan, 2007

Technology and techniques for processing of construction waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hájková Věra, 2008

Technology of processing of choice construction and demolition wastes Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Suchý Ondřej; Ing. Hájková Věra; Ing. Hruška Michal, 2009

TEMPERATURE AND HUMIDITY IN GREENHOUSES DURING THE WINTER PERIOD prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Tůmová Ivana; Ing. Hlaváč Zdeněk; doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy, 2009

TEMPERATURES IN GREENHOUSES DURING THE COLD PERIOD prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Holoubek Jaroslav; doc. Ing. Holoubek Jaroslav, CSc.; Ing. Hubený Martin; Ing. Brixí Josef, CSc., 2005

Temperatures in greenhouses during the cold period prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Brixí Josef, CSc., 2005

Tepelně-emisní analýza biomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Kučera Marian, Ph.D.; Ing. Sander Jan; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Tepelně-emisní analýza vybraných biopaliv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Tepelně-emisní charakteristiky lisované fytomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

KIC, P. – ZILVAR, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Teplovzdušný rozvod a akumulace tepla z krbu v podlaze. 2013, .

HART, J. – VOTRUBA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Testování detektorů pro ochranu skleněných ploch. 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

THE BIODEGRADABLE WASTE TREATMENT SITUATION IN THE CZECH REPUBLIC Ing. Grygara Martin; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

The determination of the activity of the brewer´s yeast doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2008

The effect of amylase inhibitor on target and non-target stored-product mites Ing. Janča Eduard; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

THE EVALUATION OF SOIL INDICATORS IN DEPENDENCE ON SOIL COMPACTION BY THE CROSSING Ing. Lukáš Staněk, Ing. Hana Hojková, Ing. Miroslav Herout, Ing. Petr Novák, prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Ing. Pavel Procházka, Ph.D., 2010

THE INDOOR CONDITIONS IN EXPERIMENTAL BUILDING FOR LAYING HENS prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

The indoor conditions in experimental bulding for laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Holoubek Jaroslav; doc. Ing. Holoubek Jaroslav, CSc.; Ing. Hubený Martin, 2005

The influence of greenhouse gases and ammonia on environment and possibilities of the reduction of negativ effects in agriculture doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald; Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří, 2004

The influence of greenhouse gases and ammonia on environment and possibilities of the reduction of negativ effects in agriculture doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald; Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří, 2004

The investigation of heating and cooling days with method of degree-day in broiler poultry housing prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

THE MIKCROCLIMATE IN THE MODERNIZED BARN FOR FATTENING PIGS prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

THE MODEL OF HEAT REGENERATOR prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

The Noise in the Environment of Soft Drinks Production prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

The Noise in the Environment of Soft Drinks Production prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

THE POSSIBILITY OF THE USE OF RNA FROM BREWERY SPENT YEAST FOR ENRICHMENT OF CATTLE FEED doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

The quality and and dependability of briquetting machines Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hutla Petr, CSc.; Ing. Amitava Roy, 2004

THE SILAGE PROCESS QUALITY doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2007

The uses of ultrasonoud in food technology Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2004

The uses of ultrasonoud in food technology Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2004

Thermal properties of phytomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Brož Radek; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan, 2005

Thermal properties of phytomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Brož Radek; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan, 2005

KIC, P. – BARRETO, P. – BRITO, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thermal stability of greenhouse.. 2013, .

Thermal use of distillation residues from ROME production plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan, 2006

Thermal Utilization of Fermented mixtures doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra, 2008

Thermal utilization of liquid wastes from choice plant doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Sander Jan, 2007

Thermal-emission properties of waste from production of methyl ester oil doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Thermal-emission´s characteristic of bricketed biofuels doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Thermal-emission´s characteristic of bricketed biofuels doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Thermal-energy utilization of selected agricultural waste doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2008

THIRD CYCLE UNIVERSITY STUDIES IN CZECH REPUBLIC: CURRENT SCHEMES AND POSSIBLE STRUCTURES PROGRAMS OF STUDIES IN AGRICULTURAL ENGINEERING AND IN THE EMERGING DISCIPLINE OF BIOSYSTEMS ENGINEERING prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Libra Martin, CSc., 2009

TOOLS FOR QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING PROGRAMMES, TUNING TEPMLATES AND DISAPPEARING RARE KNOWLEDGE prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; prof. Ing. Jurča Vladimír, CSc., 2006

Traceability of Food Produce prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trendy ve vývoji obalů pro stáčení sycených nápojů. 2013, .

Třídění kvality a specifikace tuhých biopaliv Ing. Hutla Petr, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Tuhé alternativní palivo z pohledu rozdílu mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2005

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Udržitelné podmínky v halovém skladu. 2014, Zemědělec - Odborný a stavovský týdeník Číslo: 7/2014 Ročník: 22 V současné době jsou malé zemědělské subjekty nuceny zpracovávat obiloviny ve velkých zpracovatelských závodech, které jsou určeny pro větší spádové území. Z toho vyplývají náklady na dopravu, naskladnění, zpracování, vyskladnění a následnou dopravu zpět k subjektu. Pokud by zemědělský subjekt byl schopen zpracovávat produkci obilovin v místě svého provozu a udržel ji při dlouhodobém skladování do výhodnějších cen na trhu v požadované kvalitě, vedlo by to k nezanedbatelným úsporám..

JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ULTRASOUND AND FOOD TECHNOLOGY. 2010, Ultrasound processing or sonication is one of the alternative technologies that has shown promise in the food industry. Typically ultrasound can be used as a processing aid in extraction, crystallisation, frezing, emulsification, filtration and drying. Main applications where power ultrasoud has been used to influence the development of living cells, improve sterilisation and effect enzyme activity. Sonication alone is not very effective in killing bacteria in food; however, the use of ultrasound coupled with pressure and/or heat is promising the best methods to inactivate microbes, as they are more energy-efficient and effective in killing microorganisms..

JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ULTRASOUND AND FOOD TECHNOLOGY. 2010, .

Uplatnění škrobu nejen v potravinářském průmyslu Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Určení tlaku na stěnu a dno sila při skladování obilovin nebo krmiva doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2009

Utilization of the biologically degradable waste from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2006

Utilizaton of distillation residues from ROME production plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Utilize Residual Biomass from Agricultural Produce Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Utilize Residual Biomass from Agricultural Produce Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Utilize Residual Biomass from Agricultural Produce Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Vehicle location systems Ing. Hruška Michal; Ing. Děd Pavel; Ing. Děd Pavel, 2006

Ventilation of animal houses in Finland prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Větrání hal pro intenzivní chov nosnic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VĚTRÁNÍ HALY PRO VÝKRM KUŘAT. 2010. Přiřazené granty Zhodnocení problematiky zpracování trusu v chovu nosnic a návrh způsobu měření vlhkosti trusu Vliv technologických a provozních aspektů na chov a pohodu slepic nosného typu Náhled: Článek ve sborníku z akce (publikovaná přednáška – proceeding) ID 821 Kód ISBN 978-80-02-02202-2 Kód ISSN Místo vydání Praha Název sborníku 19. konference klimatizace a větrání 2010 Počet stran 7 Strana od 71 Strana do 77 Název nakladatele Společnost pro techniku prostředí Datum zahájení 03.02.2010 Místo konání Praha Typ akce CST - Celostátní akce .

VII. INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS 2005 prof. Ing. Pokorný Karel, CSc., dr.h.c.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Víno & Lidé 2005 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Vlastnosti topných briket z biomasy travních porostů Ing. Slavík Jan; Ing. Hutla Petr; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c., 2006

VLIV APLIKACE RŮZNÝCH DÁVEK KOMPOSTU NA CUKROVKU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2007

Vliv hrubosti šrotování sladu na průběh rychlosti stékání předku/výstřelků během scezování a vyslazování a na varní výtěžek doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc., 2009

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané vlastnosti tuhé biomasy. 2010, Kód ISBN: 978-80-213-2079-6 Název sborníku: Technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství Strana od: 42 Strana do: 47 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 19.05.2010 Místo konání: Praha .

Výroba bioplynu doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Výroba nápojových plechovek Ing. Smejtková Andrea, 2005

Výroba nápojových plechovek Ing. Smejtková Andrea, 2006

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 54779; Název: Výuka bezpečnostní problematiky na Technické fakultě ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

KIC, P.; idPublikace = 50652; Název: VÝUKA OBORU ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOSYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ V EVROPĚ-- Neexistuje podtyp publikace --

VYUŽITÍ KAFILERNÍHO TUKU PRO VÝROBU BIOPALIVA II Ing. Škarková Ludmila, CSc.; Ing. Smejtková Andrea, 2009

VOTRUBA, Z. – MATUŠŮ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití nástrojů e-learningu v komerční i akademické sféře. 2010, E-learning Forum 2010 ISBN 978-80-86723-91-4.

VOTRUBA, Z. – MATUŠŮ, R. – KOTEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití nástrojů elektronického vzdělávání v akademické i komerční sféře. 2010, IKI 2010 Česká informační společnost, o.s.

Využití odpadů ze zemědělské činnosti pro výrobu energie – tuhá alternativní paliva doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2007

Využití slámy pro stavební účely Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Využití termografie v procesu dojení doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Kunc P.; Knížková I.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2006

Vývoj balení tekutých výrobků Ing. Smejtková Andrea, 2006

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VÝVOJ NOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH A BIOMETRICKÝCH PRVKŮ NA ČZU V PRAZE. 2013, Název sborníku XV. Medzinárodná vedecká konferencia mladých 2013 Místo konání Račkova dolina.

Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Mazancová Jana, -1

Warming of olive oil processed by high hydrostatic pressure Ing. Kubásek Miroslav, Ph.D.; Strohalm Jan; Ing. Landfeld Aleš; doc. Ing. Žitný Rudolf, CSc., 2004

Waste treatment systems of biodegradable waste - optimalization Ing. Chotovinský Ondřej, 2009

Wood pellets - fuel for local appliances doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Sander Jan, 2007

World-Wide Trends in Production and Marketing of Biodiesel with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; Ing. Grygara Martin; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

World-Wide Trends in Production and Marketing of Biodiesel with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; Ing. Grygara Martin; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

Základní problematika zpracování biologicky rozložitelného odpadu Ing. Chotovinský Ondřej, 2009

Zásoby obilovin a možnosti skladování Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Zátěž struků dojením zezadu a z boku doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc.; Knížková I.; Kunc P., 2006

Zlepšení využití objemu sběrných nádob sběrem stlačených plastových obalů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Zužitkování zemědělské fytomasy do formy topných briket a zjištění jejich mechanických parametrů Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Článek v odborném periodiku

ŠKARKOVÁ, L. Acid catalysed transesterification of animal waste fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 1, s. 24 - 28. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – POPELÁŘOVÁ, E. Air-conditioning and microbiological environment in the lecture room . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 2, s. 104-109. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – ALTMANN, V. – GÁLIK, R. Alternative fuels – agricultural waste material utilization. Polnohospodarstvo, 2007, roč. 1, č. 53, s. 38 - 48. ISSN: 0551-3677.

FICHTNER, J. – ANDRT, M. ALU plechovky v ČR – odpad, který má budoucnost. Komunální technika, 2010, roč. 4, č. 2, s. 20 - 24. ISSN: 1802-2391.

KIC, P. – LIŠKA, R. Analysis of light propagation in enriched cages for laying hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 47 - 51. ISSN: 1211-3174.

PERLÍN, C. – SVOBODA, K. – CHLÁDEK, L. – CELBA, J. Analýza výsledků integrované prevence a omezování znečištění v zařízeních pivovarů a sladoven na návrh BREF a BAT technologií . Kvasný průmysl, 2014, roč. 60, č. 3, s. 52-56. ISSN: 0023-5830.

HRUŠKA, M. – KUCHAŘ, J. – LIBICH, L. – JINDRA, P. Assessment of the impact of the shape of the handle on the ergonomics of operating a handbrake . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 750-758. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – ZEWDIE, R. Assistance in Promotion of Agricultural Mechanization in Developing Countries. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2013, roč. 44, č. 4, s. 31-33. ISSN: 0084-5841.

HEROUT, M. – MALAŤÁK, J. – KUČERA, L. – DLABAJA, T. Biogas composition depending on the type of plant biomass used. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 4, č. 57, s. 137-143. ISSN: 1212-9151.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Biomass utilization for thermal energy. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 2, s. 80 - 85. ISSN: 0084-5841.

MALAŤÁK, J. – BRANDA, J. By-products from methyl ester oil production and their thermal-emission properties. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 1, s. 9-21. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. CFD model of regenerative heat exchanger . Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2015, roč. 2015, č. , s. 80-93. ISSN: 1682-1130.

LIŠKA, R. – KIC, P. Characteristics of drying process of poultry manure at various temperatures. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 79-86. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – ŠKARKOVÁ, L. – PROŠKOVÁ, I. Chemical, stoichiometric and thermal analysis of fatty acid methyl esters from processed animal fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 83-90. ISSN: 1212-9151.

HÁJEK, D. – MALAŤÁK, J. – HÁJEK, P. Combustion of selected biofuels types in furnace burner. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 23-31. ISSN: 1211-3174.

PROŠKOVÁ, A. – KUČERA, J. – KOPICOVÁ, Z. – ŠKARKOVÁ, L. Comparison of three methods for rendering plant fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 2, s. 51-55. ISSN: 1212-9151.

ZEWDIE, R. – WALLACE, E. – KIC, P. Developing countries in Africa and priorities towards implementation of agricultural mechanization. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2015, roč. 46, č. 2, s. 35-40. ISSN: 0084-5841.

VACULÍK, P. – MALOUN, J. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Disintegration process in disc crushers. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 98-104. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. Dust pollution in university offices . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 759-764. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Education of indoor environmental engineering technology. Agronomy Research, 2011, roč. 9, č. 1, s. 83-90. ISSN: 1406-894X.

HUTLA, P. – MALAŤÁK, J. – ŠEDIVÁ, Z. Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 94 - 102. ISSN: 1212-9151.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Emisní charakteristiky při spalování odpadních produktů na hořákovém topeništi . Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1802-8942.

MALAŤÁK, J. – KIC, P. – SKANDEROVÁ, K.; idPublikace = 67344; Název: Energetic use of solid products of pyrolysis technology-- Neexistuje podtyp publikace --

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Energetická náročnost šrotování různých druhů sladu. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

SKANDEROVÁ, K. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Energy use of compost pellets for small combustion plants . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 413-419. ISSN: 1406-894X.

PASTOREK, Z. – KÁRA, J. – ADAMOVSKÝ, R. Energy utilization of agricultural, food industry and municipal wastes in Czech Republic. Naukovij visnik, 2007, roč. 1, č. 107, s. 72 - 79. ISSN: 0869-0782.

HRUŠKA, M. – SUCHOMEL, O. Ergonomie kokpitu a ovládacích prvků sportovního vozidla kategorie Formula Student/SAE. ..., 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-7.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Forced convection in drying of poultry manure. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 215-222. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – PASSIAN, L. Heat-emission analysis of small combustion equipments for biomass. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 37-50. ISSN: 1212-9151.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – SELVÍ, K. Heat-emission characteristics of some energy plants. The Journal of Agricultural Faculty, 2007, roč. 22, č. 2, s. 202 - 206. ISSN: 1300-2988.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Heating and ventilation in milking parlours . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 245-252. ISSN: 1406-894X.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Heating of large agricultural and industrial buildings. . ..., 2014, roč. 12, č. 1, s. 237-244. ISSN: N.

HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. Hodnocení přínosů dlouhodobého využívání platformy TecCom pro obchodní procesy v oblasti trhu s náhradními díly pro automobily. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

KIC, P. Hot-air distribution in the floor heating. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 494-499. ISSN: 1406-894X.

KIC, P.; idPublikace = 60206; Název: Hot-Air Heating of Family Houses with Accumulation of Energy in the Floor-- Neexistuje podtyp publikace --

MALAŤÁK, J. – DLABAJA, T. Hydrothermal carbonization of stabilized sludge and meat and bone meal . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 21-28. ISSN: 1212-9151.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Improvement of The Broiler House Ventilation Using The CFD Simulation . Agronomy Research, 2012, roč. 10, č. 1, s. 235-242. ISSN: 1406-894X.

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 56805; Název: Integrace bezpečnostních systémů v budovách-- Neexistuje podtyp publikace --

SANDER, J. Komplexní systém řízení a vizualizace technologických procesů v potravinářství a zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-7. ISSN: 1802-8942.

ANDRT, M. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Krmení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 61-63. ISSN: 0027-8068.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Liguid wastes from methyl ester oil production and thermal-emission properties. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 3, s. 83 - 88. ISSN: 0084-5841.

PROŠKOVÁ, I. – KOPICOVÁ, CSC., R. – KUČERA, CSC., I. – ŠKARKOVÁ, L. Lipase-Catalyzed Transesterification of Rendering Plant Fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 3, s. 122 - 125. ISSN: 1212-9151.

NEJEDLÁ, V. – ANDRT, M. Lokalizace osob pomocí triangulace. Elektro, 2014, roč. 24, č. 7, s. 10-11. ISSN: 1210-0889.

KIC, P. Mathematical model for optimal arrangement of milking parlor . ..., 2015, roč. 2015, č. , s. 71-79. ISSN: N.

ŽID, J. – ANDRT, M. Měření emisí zátěžových plynů z chovu prasat a vliv na prostředí. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 5, s. 74 - 75. ISSN: 0027-8068.

ANDRT, M. – JELÍNEK, A. Měření pachu v zemědělském sektoru. Náš chov, 2007, roč. 67, č. 9, s. 85 - 86. ISSN: 0027-8068.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Měření příkonového kritéria atypického listového míchadla při míchání modelové suspenze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 5, s. 154 - 157. ISSN: 0447-6441.

KIC, P. – TŮMOVÁ, I. – FERNÁNDEZ, E. – HLAVÁČ, Z. MICROCLIMATIC CONDITIONS IN TROPICAL AND SUBTROPICAL GREENHOUSES IN THE WINTER PERIOD. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 2, s. 1 - 5. ISSN: 0231-5742.

VACULÍK, P. – ANDRT, M. – PASSIAN, L. Napájení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

NEJEDLÁ, V. – NÍDLOVÁ, V. – VACULÍK, P. – HART, J. – VOTRUBA, Z. Nový systém nestacionární perimetrické ochrany objektů. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 24, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.

HORAJSOVÁ, Z. – FERNÁNDEZ, E. – VIEHMANNOVÁ, I. – ŠKARKOVÁ, L. Obsah sacharidů u vybraných kultivarů a produktů jakonu [Smallanthus sonchifolius (Poepp.  Endl.) H. Robinson]. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 12, č. 122, s. 326 - 327. ISSN: 1210-3306.

CHLÁDEK, L. – ČEŠPIVA, M. – PŘIKRYL, M. Olfaktometrie a možnosti jejího využití pro stanovení emisí v pivovarství. Kvasný průmysl, 2008, roč. 54, č. 9, s. 269 - 320. ISSN: 0023-5830.

SUCHOMEL, O. – HRUŠKA, M. – CINDR, M. – JINDRA, P. OPTIMALIZACE PŘENOSU HNACÍCH SIL ŘETĚZOVÝM PŘEVODEM. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

DLABAJA, T. – MALAŤÁK, J. Optimization of anaerobic fermentation of kitchen waste. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1212-9151.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Porovnání PIR detektorů využívaných v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech. Elektro, 2015, roč. 25, č. 5, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Porovnání poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů s funkcí video-verifikace. Security magazín, 2015, roč. 21, č. 2, s. 55-57. ISSN: 1210-8723.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – HOLOMKOVÁ, M. – MAZURA, V. Posouzení experimentálních výsledků z provozu svařovaných a frézovaných den scezovacích kádí. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 324-328. ISSN: 0023-5830.

TŮMOVÁ, I. – VACULÍK, P. – KIC, P. – ŠTĚRBOVÁ, Z. Pracovní prostředí ve výzkumných sklenících v letním období roku - stanovení stupně náročnosti práce a mikroklimatických podmínek pracovního prostředí. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 304-306. ISSN: 1210-3306.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – HART, J. – NĚMEC, I. Producing the vacuum in modern drawn milking systems. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 253-260. ISSN: 1406-894X.

HÁJEK, P. – HÁJEK, D. – HOUŠKA, D. – ŠAŘEC, P. Produkce bioplynu z vinných odpadů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 80-83. ISSN: 1802-2391.

MALAŤÁK, J. – DUBROVIN, V. Quality and specification of solid biofuels in Europe. Journal of Research and applications in agricultural engineering., 2007, roč. 52, č. 1, s. 13 - 20. ISSN: 0021-8634.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Reliability of biometric identification using fingerprints under adverse conditions. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 786-791. ISSN: 1406-894X.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – PŘIKRYL, M. Reliability of detection of sources of infrared radiation in security alarm and distress signal systems. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 949-954. ISSN: 1406-894X.

HART, J. – ŠTĚRBOVÁ, Z. – NÍDLOVÁ, V. Security methods for livestock buildings including assessment aspects. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 231-236. ISSN: 1406-894X.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Simulation of the Broiler House Ventilation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – VACULÍK, P. – SELVÍ, K. Solid recovered fuels from agricultural wastes. The Journal of Agricultural Faculty, 2008, roč. 23, č. 1, s. 51 - 58. ISSN: 1300-2988.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L.; idPublikace = 52186; Název: STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA PŠENICE, JEČMENE A JEČMENNÉHO SLADU-- Neexistuje podtyp publikace --

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Stanovení zdrojů negativního ovlivňování kvality zrnin šnekovými a pásovými dopravníky. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

MALAŤÁK, J. – KUČERA, PHD., d. Stanovenie vybraných vlastností tuhých biopalív z pyrolýznej technológie. Acta Facultatis Xylologiae, 2013, roč. 55, č. 1, s. 119-127. ISSN: 1336-3824.

JELÍNEK, DOC.ING.CSC, A. – DOLEJŠ, ING.CSC, J. – ANDRT, M. Systém měření a vyhodnocení prašnosti v chovech hospodářských zvířat se zaměřením na prasata, drůbež a telata. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 189-198. ISSN: 1802-2391.

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu města Náměšť nad Oslavou. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 143-153. ISSN: 1804-0195.

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu obce Březník.. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 153-163. ISSN: 1804-0195.

PEŠEK, M. – PŘIKRYL, M. Technical possibilities of the cutting oils filtration residues combustion. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 2, č. 60, s. 45-49. ISSN: 1212-9151.

ŽID ING.PHD, J. – ANDRT, M. Technologie Envirolyte v chovech prasat. Náš chov, 2011, roč. 71, č 7, s. 34-36. ISSN: 0027-8068.

NOVOTNÝ, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. – ČERNÝ, D. Tepelně-emisní charakteristiky briket z odpadní biomasy na spalovacím zařízení s ručním podáváním. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Testování bezdrátových přenosů v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (JA-63Profi, Oasis JA83-K, AZOR a JA-101KR). Elektro, 2015, roč. 25, č. 4, s. 6-9. ISSN: 1210-0889.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Testování pancéřových krků určených k ochraně datových rozvodů. ..., 2014, roč. 69, č. 1, s. 10-11. ISSN: N.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Testování pásem ISM 433 a 868 u přenosů v poplachových, zabezpečovacích a tísňových systémech. Automa, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 40-42. ISSN: 1210-9592.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. The impact of light conditions on identifying facial features . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 889-894. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – RŮŽEK, L. The microbiological environment in special rooms of university campus. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 837-842. ISSN: 1406-894X.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – RUTKOWSKI, K. The study of hydrodynamic impact on the efficiency of sanitation in agricultural and food industry. Annual Review of Agricultural Engineering, 2009, roč. 7/1, č. 7, s. 125 - 133. ISSN: 1429-303X.

KUBÁSEK, M. Thermal diffusivity estimation of the olive oil during its high-pressure treatment . Journal of Food Engineering, 2006, roč. 74, č. 3, s. 286 - 291. ISSN: 0260-8774.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Use of combined pneumatic conveying in the processing of granular waste materials . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 83-88. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Use of waste material mixtures for energy purposes in small combustion devices. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 60, č. 2, s. 50-59. ISSN: 1212-9151.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KOLLÁROVA, M. – MALAŤÁK, J. UTILISATION OF BIO-TECHNOLOGICAL AGENTS IN THE PROCESS OF COMPOSTING. Agricultura tropica et subtropica, 2008, roč. 41, č. 1, s. 1 - 3. ISSN: 0231-5742.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Větrání haly pro výkrm kuřat. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 5, s. 234 - 236. ISSN: 1210-1389.

LIŠKA, ING. PH.D., R. – KIC, P. Vlhkost drůbežího trusu při různých sušicích podmínkách. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

HEROUT, M. – BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Vliv koncentrací CH4 a CO2 v závislosti na vstupní surovině v bioplynové stanici. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Vliv světelných podmínek na biometrické čtečky pro identifikaci osob na základě obličeje. Elektro, 2014, roč. 69, č. 12, s. 8-9. ISSN: 1210-0889.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Využití CFD při projektování nových i modernizovaných stájí . Náš chov, 2011, roč. 71, č 9, s. 66-68. ISSN: 0027-8068.

KUČERA, L. – MALAŤÁK, J. – CHAJMA, P. – PULKRÁBEK, J. Využití vedlejších produktů výroby bioetanolu - lihovarnických výpalků. Agritech Science, 2012, roč. 2, č. 2012, s. 1-12. ISSN: 1802-8942.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. – VACULÍK, P. Vývoj biometrického identifikačního zařízení. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 15, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – NEJEDLÁ, V. Vývoj inovací a nových prvků poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů na ČZU v Praze. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 34, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.

PAPEŽ, ING., J. – KIC, P. Wood Moisture of Rural Timber Constructions. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 2, s. 505-512. ISSN: 1406-894X.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Automa, 2013, roč. 19, č. 1, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.

Odborná monografie

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Biomasa pro výrobu energie. Praha: ČZU v Praze, 2008. 206s. ISBN 978-80-213-1810-6.

PASTOREK, Z. – KÁRA, J. Biomasa-obnovitelný zdroj energie. Praha: , 2004. 185s. ISBN 80-86534-06-5.

KIC, P. Dopravní a manipulační stroje I. Základy logistiky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. 44s. ISBN 978-80-213-1723-9.

HRUŠKA, M. – ŘÍHA, M. Navigace. Praha: Námořní akademie ČR, 2010. 104s. ISBN 978-80-87103-20-3.

CHLÁDEK, L. Pivovarnictví. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. 208s. ISBN 978-80-247-1616-9.

ALTMANN, V. – VACULÍK, P. – MIMRA, M. Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie. Praha: ČZU Praha, 2010. 120s. ISBN 978-80-213-2022-2.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. – JEVIČ, P. Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek . Praha: powerprint, Praha, 2010, 240s. ISBN 978-80-87415-02-3.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P.Zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Kapitoly v odborné knize

ANDRT, M. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku,o.p.s., 2006. 1s. ISBN 80-86684-37-6. s. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů, s. 1 - 360.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2 - 11/2.4, s. 111 - 131.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: , 2007. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.11 - 11/2.11.1, s. 181 - 204.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.5 - 11/2.6, s. 132 - 146.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.6.1 - 11/2.8 , s. 147 - 167.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.9 - 11/2.10, s. 168 - 180.

PLÍVA, P. – JELÍNEK, A. – KOLLÁROVA, M. – ANDRT, M. – VÁŇA, J. – VOSTOUPAL, B. . VÚZT Praha: , 2004. 1s. ISBN 80-903271-6-8. s. Právní aspekty kompostování, s. 1 - 28.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2008. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3 - 11/3.5 , s. 500 - 514.

VOTRUBA, Z. – HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – NEJEDLÁ, V. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.3 , s. 1-17.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.4, s. 1-16.

NÍDLOVÁ, V. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.4.2, s. 1-6.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2008. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.5 - 11/3.6.1 , s. 515 - 532.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2009, 1100s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.6.3 - 11/3.6.5, s. 553-569.

Článek ve sborníku z akce

KIC, P. Aerodynamic properties of noise silencers . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 57-60.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. – KUČERA, PHD., d. – ČERNÝ, D. – PASSIAN, L. Analysis of selected wood biofuels and evaluation of their thermal emission properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 402-408.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. – HRUŠKA, M. Biometric identification on the basis of facial features and modifications thereof . In 3rd International Conference on Applied Materials and Electronics Engineering, AMEE 2014 26.04.2014, Hong Kong; China. Neuveden: Trans Tech Publications, 2014. s. 669-672.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. CFD Analysis of Broiler House Ventilation Patterns with Respect to the Poultry Welfare. In RURAL DEVELOPMENT 2013: 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Kaunas, LITHUANIA. Akademija, Kaunas, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, 2013. s. 151-156.

FICHTNER, J. – ANDRT, M. COLLECTION OF BEVERAGE CANS IN CZECH REPUBLIC - IMPLEMENTATION AND PRACTICE . In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 151-157.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Comparison of two methods of poultry manure drying. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: , 2014. s. 143-149.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Comparison of mint plant and pine cone drying by convection . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 162-167.

KIC, P. – ABOLTINS, A. Convective Drying of Poultry Manure by Different Air Speeds. In 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2013. s. 121-125.

HRUŠKA, M. – NEVORAL, J. Creating of the skeleton of a digital domestic cattle model. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 693-698.

KIC, P. Criteria for optimization of milking parlour on dairy farm. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava, Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 106-111.

KIC, P. – ABOLTINS, A. Drying process of two special plants. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2014. s. 137-142.

LIŠKA, R. – KIC, P. Drying process of poultry manure at various temperatures. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 398-400.

MALAŤÁK, J. – JEVIČ, P. – VACULÍK, P. Evaluation of small combustion equipments for solid biomass. In Trends in agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 421-428.

CHLÁDEK, L. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, M. – HOLOMKOVÁ, I. Impact of malt granulometry on lauter proces. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 244-248.

KIC, P. – KADLEČEK, B. Improvement of heat balance of family house.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 134-138.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Indoor environment in milking parlor and cowshed during the milking process . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 112-118.

ŠIMON, J. – PŘIKRYL, M. – MACHÁLEK, CSC., I. Influence of audiostimulation on milking interval on dairy farms equipped by automatic milking system. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 595-598.

PASSIAN, L. – ANDRT, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Is it good to change the composition of the input substrate for biogas plant or not?. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 503-507.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Longitudinal ventilation of broiler house -- simulation of variants. In 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2013. s. 198-202.

IVANOVA, T. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – HAVRLAND, B. – PASSIAN, L. Mechanical durability of briquettes made of energy crops and wood residues. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 131-136.

KIC, P. – CHLÁDEK, L. MICROCLIMATE IN TUTORIAL AND RESEARCH BREWERY DURING WINTER SEASON. In 4th International Conference TAE 2010, Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 311-315.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. New methods in education of HVAC for ERABEE. In Engineering for rural development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering., 2011. s. 20-25.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. – TŮMA, O. OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 259-266.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Options for reducing energy demand in heating technological production plants . In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 287-292.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Pollution of indoor environment in poultry housing.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 480-483.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – SUCHÝ, O. Possibilities of the verification of the efficiency of sanitation process in agricultural and food industry. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering , 2010. s. 236-240.

KÁRA, J. – PASTOREK, M. – PASTOREK, Z. Practical experience with treatment biogas to natural gas quality. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 298-303.

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – CHLÁDEK, L. Recent trends in the processing of construction and demolition waste. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 619-622.

VOTRUBA, Z. Security systems as part of the control system in building technology. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 719-725.

ZEWDIE, R. – KIC, P. Selected factors affecting microclimatic conditions in driver's cabin. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 61-66.

HÁJEK, P. – ŠAŘEC, P. – HOUŠKA, D. – HÁJEK, D. Silage maize size fractions effects on biogas production quantity. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 195-198.

KIC, P. Silencers for reduction of fan noise. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 314-317.

JEVIČ, P. – ŠEDIVÁ, Z. – MALAŤÁK, J. Specification and classes of solid biofuels in european standars. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 254-262.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Testing of Mechanical Protection of Data Distribution Mechanisms. In 2014 International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering 03.05.2014, Incheon; South Korea. Incheon; South Korea: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 112-116.

KIC, P. The course transport, handling and manipulation machinery in engineering education. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2014. s. 466-470.

PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. The possibilities of reduction of milking energy comsumption. In Trends in agricultural Engineering 2010 7.92010, Prague. Prague: Czech university of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 505 - 509.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. The risks of data transmissions in intrusion and hold-up alarm systems and solutions thereto. In 3rd International Conference on Applied Materials and Electronics Engineering, AMEE 2014 26.04.2014, Hong Kong; China. Neuveden: Trans Tech Publications, 2014. s. 570-574.

PASTOREK, M. – KÁRA, J. – PASTOREK, Z. Utilization of plant matter for biogas production. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 508-511.

Patent

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183. Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu. 302 183. 21.10.2010.

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183, Equipment for storage of flexibles and disinfecxtion of internal surface Patent CZ Nr. 302183, flexible, storager, disinfextion, insternal surface, 2010, GM - Potravinářství, 302 183, Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 17.10.2007, 21.10.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

Poloprovoz, ověřená technologie

Elektronický slovník: "Pojmy v dopravní telematice a dopravním inženýrství" Ing. Břečka Patrik, Ph.D.; Ing. Votruba Zdeněk, 2008

Systém elektronické podpory výuky dopravní telematiky Ing. Břečka Patrik, Ph.D.; Ing. Votruba Zdeněk, 2008

Výsledky s právní ochranou

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Aplikátor inhibitorů na střešní krytinu. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24388. 08.10.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – ANDRT, M. – PŘIKRYL, M. Aplikátor viskózních tekutin s výměnnou hlavicí. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 25843. 12.09.2013.

HART, J. – NEJEDLÁ, V. Bezdrátový detektor ztráty předmětu. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24279. 06.09.2012.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Biometrický skener dlaně. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24107. 16.07.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Detektor na ochranu tištěných dokumentů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24281. 06.09.2012.

HART, J. – VACULÍK, P. Detektor na ochranu vzácných předmětů, Detector for the protection of rare items, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22892, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 21.06.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – VOTRUBA, Z. Detektor rušení bezdrátových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24069. 02.07.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Distanční plastový sloupek s nevratnou pojistkou. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24020. 25.06.2012.

KOTEK, T. – HART, J. Držák pro variabilní umístění mikrospínačů, Holder for flexible placement of microswitches, Holder of microswitches, 2010, JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, 21397, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 23.06.2010, 22.10.2010, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – VACULÍK, P. Dveře s detekcí prokopnutí., The doors with detection of kick a hole in the door., Doors, detection, hole, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22515, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ, 11.05.2011, 25.07.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – NEJEDLÁ, V. Dvoufázová vysokofrekvenční siréna. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24384. 08.10.2012.

PASSIAN, L. – HART, J. Elastický fixační pás s magnety. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24605. 19.11.2012.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Hydraulický parkovací sloupek. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24021. 25.06.2012.

HART, J. – KOTEK, T. Infradetektor boxového víka. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24278. 06.09.2012.

HART, J. – MATUŠŮ, R. Infradetektor odklonu. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 22953. 21.11.2011.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Infradetektor okenních výplní. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24427. 15.10.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Infrapřevodník drátových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24383. 08.10.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Integrovaný radiový snímač. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24319. 17.09.2012.

HART, J. – KOTEK, M. Kamery s detekcí vzdálenosti, Cameras with distance detection, Camera, expansion connector, detection, position, direction., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22855, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – MATUŠŮ, R. Klávesnice s proměnlivými číslicemi. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24566. 15.11.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Klávesnicový modul. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24323. 17.09.2012.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Kombinované zařízení na mytí lahví a nerezových sudů, Combined device for bottle and stainless keg cleaning , cleaning, bottle, keg, beverage industry, 2011, GM - Potravinářství, 22836, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, , 27.09.2011, 24.10.2011, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, U - Užitný vzor

HART, J. – SUCHÝ, O. Kombinovaný detektor na ochranu boxu ústředny, Combined detector to protect the boxing switchboards, Loop, construction, secure, alarm, wire, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22854, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – NEJEDLÁ, V. Kybermyš. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24320. 17.09.2012.

HART, J. – VACULÍK, P. Magnetické uchycení emitorů světla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24022. 25.06.2012.

HART, J. – PASSIAN, L. Magnetický detektor zaplavení, Magnetic detector flooding, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22901, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 19.07.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – ŠEĎOVÁ, M. Nastavitelný penetrační teploměr. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23932. 04.06.2012.

HART, J. – MATUŠŮ, R. Oboustranný skener. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24062. 02.07.2012.

HART, J. – VACULÍK, P. Odpalovač aktivních obranných plynů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24494. 05.11.2012.

HART, J. – KOTEK, M. Odpružený retardér. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24029. 25.06.2012.

HART, J. – KUCHAŘ, BC., J. Otočná klávesnice. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24025. 25.06.2012.

HART, J. – VOTRUBA, Z. Pasivní fotodetektor. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24280. 06.09.2012.

FICHTNER, ING.PHD, J. – ANDRT, M. Podvozek pro plastové kontejnery pro komunální odpad., Chassis for plastic containers for municipal waste., plastic container, chassis, municipal waste, 2011, XX - Nepřiřazeno, 22527, Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika, http/www.upv.cz, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha 6 - Suchdol, CZ, 20.10.2010, 01.08.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, U - Užitný vzor

HART, J. – CHYBA, J. Poplachová zámková vložka s detekcí aktivity stavítek obsahující sestavu zámkové vložky a detekční mikrospínač, Alarm lock cylinder with detection of activity check gates comprising a lock cylinder and detection microswitch, Check gates, construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22896, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 13.07.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

JEHLIČKA, T. Pracovní plocha indukční varné desky. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 16068 Praha 6 - Bubeneč, www.upv.cz. 23270. 16.01.2012.

KIC, P. – LIŠKA, R. Přístroj pro měření dynamických sil valivých těles. Úřad průmyslového vlastnictví. 23863. 24.05.2012.

HART, J. – ŠEĎOVÁ, M. Pulzní hradlové pole pro elektrické zabezpečovací systémy, Pulse gate array for electronic security systems, Loop, construction, secure, alarm, wire. , 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22779, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 20.05.2011, 10.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HRUŠKA, M. – SUCHOMEL, O. Rám pro tvorbu modelu sedadla. Úřad průmyslového vlastnictví. 23721. 26.04.2012.

Ruční lis s perforátorem doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., Bc. Petr Zadrobílek (externí), prof. Ing. Milan Brožek, CSc., Alexandra Nováková, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2010

Rychloupínací přípravek pro adjustaci tlakové měřicí komůrky doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., doc. Ing. Josef Maloun, CSc., 2010

HART, J. – HÁJEK, P. Sestava přídavného násobiče osvětlení. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24445. 22.10.2012.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Systém biometrické autorizace pro využití služebního vozidla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24121. 19.07.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Systém pro upínání kabelů do detektoru. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23960. 11.06.2012.

HART, J. – HROMÁDKO, J. Systém pro upozornění chodce před kolizí s tramvají. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24493. 05.11.2012.

HART, J. – LUKEŠ, M. Těsnění s vyhodnocením změny tlaku. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 22781. 10.10.2011.

VOTRUBA, Z. – HART, J. Tester plotových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24225. 27.08.2012.

HART, J. – KOTEK, T. Tester poplachových smyček pro testování odolnosti systému proti přemostění, Tester of alarm loop for testing resistance of system against bypass, Loop, construction, secure, alarm, wire, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22856, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – KOSTELECKÝ, M. Tester vyvažovacích odporů, Tester balancing resistors, Wire, resistor, loop, switchboard security system, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22853, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – MATUŠŮ, R. Tlakový detektor dvojitých oken. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24385. 08.10.2012.

HART, J. – LUKEŠ, M. Třípolohový garážový vjezd. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24120. 19.07.2012.

CHLÁDEK, L. Víceúčelové zařízení pro sanitaci nápojů pro nápojový průmysl. Úřad průmyslového vlastnictví. 24035. 28.06.2012.

HART, J. – ČADOVÁ, I. Výměnný valivý dotyk pro úchylkoměry. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 22947. 14.11.2011.

HART, J. – LUKEŠ, M. Výsuvná nástupní plošina. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24031. 25.06.2012.

HART, J. – VOTRUBA, Z. Zámkový laser, Laser lock, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22891, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 21.06.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Zámkový systém s biometrickým scanem nehtového lůžka. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23925. 04.06.2012.

KIC, P. – LIŠKA, R. Zařízení k sušení sypkých nebo objemových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23841. 21.05.2012.

Zařízení pro připojení přírubových pracovních strojů ke zkušební dynamometrické jednotce doc. Ing. Josef Maloun, CSc., doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2010

Želatina Ing. Škarková Ludmila, CSc., 2009

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Zvukový okenní detektor. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24382. 08.10.2012.

Technicky realizované výsledky

KIC, P. – LIŠKA, R. Přístroj pro měření dynamických sil valivých těles, Device for measurement of dynamic forces of rolling elements, instrument; dynamic forces; measurement; agricultural products; food products, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Měření dynamických sil, ČZU v Praze, TF, KTZS, Měřicí přístroj pro rozsah sil 0 až 50 N, přesnost +- 0,1 % rozsahu; délka dráhy 1000 mm, 125 000,- Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KTZS, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Technické, animální a humánní aspekty dojení Kunc Petr; Knížková Ivana; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2007

KIC, P. – LIŠKA, R. Zařízení k sušení sypkých nebo objemových materiálů, Equipment for drying of loose or bulk materials, Drying; agriculture; food; products, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Zařízení k sušení vzorků, ČZU v Praze, TF, KTZS, Čtyřkomorové konvekční sušicí zařízení s rozsahem rychlostí proudění 0 až 3 m/s, 110 000,- Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KTZS, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. – JIROUTOVÁ, P. – STANĚK, S. – MALAŤÁK, J. Automatické dojicí systémy-vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení, Automatic milking systems-selected factors influencing the process of robotic milking, Automatic milking system, milking robot, vacuum, microclimate, temperature, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Automatické dojicí systémy, č. 17210/2011-5, Roční snížení nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 16.12.2011

JEVIČ, P. – ŠEDIVÁ, Z. – MALAŤÁK, J. – KŘÍŽEK, I. Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové využití, Processing of residual biomass and separated plastic and cellulose fractions of solid municipal waste by thermolysis for energy and material purposes, biomass, solid municipal and industrial waste, gasification, pyrolysis, syngas, biofuels, bioliquids, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Pyrolýzní zpracování biomasy, 04/2012, Roční zvýšení energetického využití odpadů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, sídlem Ministerstvo zemědělství, Těšnov 147, 117 05 Praha 1, 29.10.2012, www.vuzt.cz