×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PASTOREK, Z. – KÁRA, J. – ADAMOVSKÝ, R. Energy utilization of agricultural, food industry and municipal wastes in Czech Republic. Naukovij visnik, 2007, roč. 1, č. 107, s. 72 - 79. ISSN: 0869-0782.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – SELVÍ, K. Heat-emission characteristics of some energy plants. The Journal of Agricultural Faculty, 2007, roč. 22, č. 2, s. 202 - 206. ISSN: 1300-2988.

HUTLA, P. – MALAŤÁK, J. – ŠEDIVÁ, Z. Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 94 - 102. ISSN: 1212-9151.

MALAŤÁK, J. – DUBROVIN, V. Quality and specification of solid biofuels in Europe. Journal of Research and applications in agricultural engineering., 2007, roč. 52, č. 1, s. 13 - 20. ISSN: 0021-8634.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – VACULÍK, P. – SELVÍ, K. Solid recovered fuels from agricultural wastes. The Journal of Agricultural Faculty, 2008, roč. 23, č. 1, s. 51 - 58. ISSN: 1300-2988.

MALAŤÁK, J. – BRANDA, J. By-products from methyl ester oil production and their thermal-emission properties. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 1, s. 9-21. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – ČEŠPIVA, M. – PŘIKRYL, M. Olfaktometrie a možnosti jejího využití pro stanovení emisí v pivovarství. Kvasný průmysl, 2008, roč. 54, č. 9, s. 269 - 320. ISSN: 0023-5830.

KIC, P. – LIŠKA, R. Analysis of light propagation in enriched cages for laying hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 47 - 51. ISSN: 1211-3174.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Měření příkonového kritéria atypického listového míchadla při míchání modelové suspenze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 5, s. 154 - 157. ISSN: 0447-6441.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Biomass utilization for thermal energy. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 2, s. 80 - 85. ISSN: 0084-5841.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Liguid wastes from methyl ester oil production and thermal-emission properties. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 3, s. 83 - 88. ISSN: 0084-5841.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – RUTKOWSKI, K. The study of hydrodynamic impact on the efficiency of sanitation in agricultural and food industry. Annual Review of Agricultural Engineering, 2009, roč. 7/1, č. 7, s. 125 - 133. ISSN: 1429-303X.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Větrání haly pro výkrm kuřat. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 5, s. 234 - 236. ISSN: 1210-1389.

LIŠKA, R. – KIC, P. Characteristics of drying process of poultry manure at various temperatures. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 79-86. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – PASSIAN, L. Heat-emission analysis of small combustion equipments for biomass. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 37-50. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Využití CFD při projektování nových i modernizovaných stájí . Náš chov, 2011, roč. 71, č 9, s. 66-68. ISSN: 0027-8068.

HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. Hodnocení přínosů dlouhodobého využívání platformy TecCom pro obchodní procesy v oblasti trhu s náhradními díly pro automobily. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

SANDER, J. Komplexní systém řízení a vizualizace technologických procesů v potravinářství a zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-7. ISSN: 1802-8942.

HEROUT, M. – MALAŤÁK, J. – KUČERA, L. – DLABAJA, T. Biogas composition depending on the type of plant biomass used. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 4, č. 57, s. 137-143. ISSN: 1212-9151.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L.; idPublikace = 52186; Název: STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA PŠENICE, JEČMENE A JEČMENNÉHO SLADU-- Neexistuje podtyp publikace --

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Education of indoor environmental engineering technology. Agronomy Research, 2011, roč. 9, č. 1, s. 83-90. ISSN: 1406-894X.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Improvement of The Broiler House Ventilation Using The CFD Simulation . Agronomy Research, 2012, roč. 10, č. 1, s. 235-242. ISSN: 1406-894X.

SUCHOMEL, O. – HRUŠKA, M. – CINDR, M. – JINDRA, P. OPTIMALIZACE PŘENOSU HNACÍCH SIL ŘETĚZOVÝM PŘEVODEM. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 304-306. ISSN: 1210-3306.

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 56805; Název: Integrace bezpečnostních systémů v budovách-- Neexistuje podtyp publikace --

HRUŠKA, M. – SUCHOMEL, O. Ergonomie kokpitu a ovládacích prvků sportovního vozidla kategorie Formula Student/SAE. ..., 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-7.

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Stanovení zdrojů negativního ovlivňování kvality zrnin šnekovými a pásovými dopravníky. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Automa, 2013, roč. 19, č. 1, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.

TŮMOVÁ, I. – VACULÍK, P. – KIC, P. – ŠTĚRBOVÁ, Z. Pracovní prostředí ve výzkumných sklenících v letním období roku - stanovení stupně náročnosti práce a mikroklimatických podmínek pracovního prostředí. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.

DLABAJA, T. – MALAŤÁK, J. Optimization of anaerobic fermentation of kitchen waste. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1212-9151.

MALAŤÁK, J. – KUČERA, PHD., d. Stanovenie vybraných vlastností tuhých biopalív z pyrolýznej technológie. Acta Facultatis Xylologiae, 2013, roč. 55, č. 1, s. 119-127. ISSN: 1336-3824.

LIŠKA, ING. PH.D., R. – KIC, P. Vlhkost drůbežího trusu při různých sušicích podmínkách. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Simulation of the Broiler House Ventilation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1211-3174.

KIC, P.; idPublikace = 60206; Název: Hot-Air Heating of Family Houses with Accumulation of Energy in the Floor-- Neexistuje podtyp publikace --

PAPEŽ, ING., J. – KIC, P. Wood Moisture of Rural Timber Constructions. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 2, s. 505-512. ISSN: 1406-894X.

ANDRT, M. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Krmení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 61-63. ISSN: 0027-8068.

VACULÍK, P. – ANDRT, M. – PASSIAN, L. Napájení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

MALAŤÁK, J. – ŠKARKOVÁ, L. – PROŠKOVÁ, I. Chemical, stoichiometric and thermal analysis of fatty acid methyl esters from processed animal fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 83-90. ISSN: 1212-9151.

VACULÍK, P. – MALOUN, J. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Disintegration process in disc crushers. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 98-104. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – HOLOMKOVÁ, M. – MAZURA, V. Posouzení experimentálních výsledků z provozu svařovaných a frézovaných den scezovacích kádí. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 324-328. ISSN: 0023-5830.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Emisní charakteristiky při spalování odpadních produktů na hořákovém topeništi . Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1802-8942.

HEROUT, M. – BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Vliv koncentrací CH4 a CO2 v závislosti na vstupní surovině v bioplynové stanici. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Energetická náročnost šrotování různých druhů sladu. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

KIC, P. – RŮŽEK, L. The microbiological environment in special rooms of university campus. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 837-842. ISSN: 1406-894X.

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. – ČERNÝ, D. Tepelně-emisní charakteristiky briket z odpadní biomasy na spalovacím zařízení s ručním podáváním. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

NOVOTNÝ, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Heating of large agricultural and industrial buildings. . ..., 2014, roč. 12, č. 1, s. 237-244. ISSN: N.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – POPELÁŘOVÁ, E. Air-conditioning and microbiological environment in the lecture room . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 2, s. 104-109. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Use of waste material mixtures for energy purposes in small combustion devices. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 60, č. 2, s. 50-59. ISSN: 1212-9151.

PEŠEK, M. – PŘIKRYL, M. Technical possibilities of the cutting oils filtration residues combustion. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 2, č. 60, s. 45-49. ISSN: 1212-9151.

PERLÍN, C. – SVOBODA, K. – CHLÁDEK, L. – CELBA, J. Analýza výsledků integrované prevence a omezování znečištění v zařízeních pivovarů a sladoven na návrh BREF a BAT technologií . Kvasný průmysl, 2014, roč. 60, č. 3, s. 52-56. ISSN: 0023-5830.

KUČERA, L. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Využití melasových výpalků jako hnojiva pro obiloviny pěstované v ekologickém zemědělství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 12, s. 373-376. ISSN: 1210-3306.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Stanovení tepelně-emisních vlastností smrkové štěpky při různém obsahu vody v palivu na roštovém topeništit. Agritech Science, 2015, roč. 9, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-8942.

MALAŤÁK, J. – DLABAJA, T. Hydrothermal carbonization of stabilized sludge and meat and bone meal . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 21-28. ISSN: 1212-9151.

MALAŤÁK, J. – KIC, P. – SKANDEROVÁ, K.; idPublikace = 67344; Název: Energetic use of solid products of pyrolysis technology-- Neexistuje podtyp publikace --

KIC, P. Mathematical model for optimal arrangement of milking parlor . ..., 2015, roč. 2015, č. , s. 71-79. ISSN: N.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. CFD model of regenerative heat exchanger . Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2015, roč. 2015, č. , s. 80-93. ISSN: 1682-1130.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Forced convection in drying of poultry manure. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 215-222. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Heating and ventilation in milking parlours . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 245-252. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Hot-air distribution in the floor heating. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 494-499. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Dust pollution in university offices . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 759-764. ISSN: 1406-894X.

SKANDEROVÁ, K. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Energy use of compost pellets for small combustion plants . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 413-419. ISSN: 1406-894X.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Use of combined pneumatic conveying in the processing of granular waste materials . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 83-88. ISSN: 1406-894X.

BRADNA, J. – MALAŤÁK, J. Flue gases thermal emission concentration during waste biomass combustion in small combustion device with manual fuel supply. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1212-9151.

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Mass and energetic yields of hydrochar from brewer’s spent grain . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 614-623. ISSN: 1406-894X.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Influence of biofuel moisture content on combustion and emission characteristics of stove. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 725-732. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. Combustion of briquettes from oversize fraction of compost from wood waste and other biomass residues. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 525-532. ISSN: 1406-894X.

ŠKARKOVÁ, L. – SMEJTKOVÁ, A. – SATRUDINOV, D. – VACULÍK, P. Influence of the packaging material on the quality parameters of tobacco during ageing. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1451-1459. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Microclimatic conditions in the poultry houses . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 1, s. 82-90. ISSN: 1406-894X.

KIC, P.; idPublikace = 70542; Název: Dust pollution in the sport facilities -- Neexistuje podtyp publikace --

TÝBL, J. – KIC, P. Thermal properties and reduction of energy consumption of buildings . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1222-1231. ISSN: 1406-894X.

GAWORSKI, M. – LEOLA, A. – SADA, O. – KIC, P. – PRIEKULIS, J. Effect of cow traffic system and herd size on cow performance and automatic milking systems capacity . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – DLABAJA, T. Hydrothermal carbonization of kitchen waste . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 64-72. ISSN: 1212-9151.

SANDER, J. – JEHLIČKA, T. Use of spiral conveyor in the processing of granular waste materials. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1099-1106. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – PASTOREK, Z. Rating of malt grist fineness with respect to the used grinding equipment . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 141-146. ISSN: 1212-9151.

VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – SMEJTKOVÁ, A. – BRANÝ, P. The temperature changes of barley malt during its disintegration on a two roller mill. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1488-1497. ISSN: 1406-894X.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – LIBICH, L. – SMETANOVA, I. The human factor’s impact on the process of milking. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1659-1670. ISSN: 1406-894X.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Modification of the rheological properties of the honey in the honeycombs prior to its extraction in the production conditions. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1293-1299. ISSN: 1406-894X.

SADA, O. – LEOLA, A. – KIC, P. Choosing and evaluation of milking parlours for dairy farms in Estonia. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1694-1701. ISSN: 1406-894X.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. Ventilation and microclimatic conditions in the laboratory of adhesive bonding. ..., 2016, roč. 14, č. 4, s. 1342-1350. ISSN: N.

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Mass yield of biochar from hydrothermal carbonization of sucrose. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 4, s. 179-184. ISSN: 1212-9151.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. – MÜLLER, M. Influence of dust pollution in the laboratory on the strength of adhesive bond. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 1034-1042. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Heating and emission properties of waste biomass in burner furnace. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 16-22. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. Effect of different air velocities on convective thin-layer drying of alfalfa for livestock feeding. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 737-744. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Effect of construction shape and materials on indoor microclimatic conditions inside the cowsheds in dairy farms. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 426-434. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Influence of air-conditioning on dust level in drivers’ cabin during the harvest of grain. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 745-750. ISSN: 1406-894X.

HRUŠKA, M. Evaluation of the actual sitting position of drivers of passenger vehicles. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 417-425. ISSN: 1406-894X.

**GAWORSKI, M. – **KAMIŃSKA, N. – KIC, P. Evaluation and optimization of milking in some polish dairy farms differed in milking parlours. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 1, s. 112-122. ISSN: 1406-894X.

NEUBERGER, P. – KIC, P. The use of unsteady method for determination of thermal conductivity of porous construction materials in real conditions. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue I, s. 1119-1126. ISSN: 1406-894X.

JIRSA, P. – MALAŤÁK, J. Dry sorption stabilization of flue gases in biological waste incinerating facility with heating power under 5 MW. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1024-1032. ISSN: 1406-894X.

BRADNA, J. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Impact of differences in combustion conditions of rape straw on the amount of flue gases and fly ash properties. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 649-657. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. The dependence of COx and NOx emission concentrations on the excess air coefficient during combustion of selected agricultural briquetted by-products. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1084-1093. ISSN: 1406-894X.

JEHLIČKA, T. Modification of the rheological properties of honey in thehoneycombs by the high frequency heating prior to honey extraction. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 720-728. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – MÜLLER, M. Dust concentration in air during the aluminium alloy AlCu4Mg milling operations. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 729-733. ISSN: 1213-2489.

LIBICH, L. – HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. The use of stereophotogrammetry to determine the size and spatial coordinates to generate a 3D model of an animal. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1212-9151.

BRUNEROVÁ, A. – MALAŤÁK, J. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – ROUBÍK, H. Tropical waste biomass potential for solid biofuels production. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 359-368. ISSN: 1406-894X.

KROFOVÁ, A. – MÜLLER, M. – KIC, P. Influence of chemical cleaning of adhesive bonded surface on working environment and adhesive bond quality. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1057-1066. ISSN: 1406-894X.

CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – VACULÍK, P. – BRANÝ, P. Evaluation of nutritional and physical values of pellets based on pea and lupine with added yeast in chickens fattening. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1550-1558. ISSN: 1406-894X.

**ABOLTINS, A. – TOMŠŮ, J. – KIC, P. Red clover drying coefficient dependences on air velocity at constant drying temperature. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 313-319. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – BRADNA, J. Specialty types of waste paper as an energetic commodity. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 534-542. ISSN: 1406-894X.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Differential thermal regulation of the growth of the bee colonies in the early spring period. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 416-425. ISSN: 1406-894X.

SURENDER, K. – ČERNÝ, J. – KIC, P. Air-conditioning in the cabins of passenger cars. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. Issue 5, s. 2088-2096. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – MÜLLER, M. Dust concentration in air during the MDF boards and polystyrene milling operations on CNC milling machine. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 6, s. 923-927. ISSN: 1213-2489.

HRUŠKA, M. Assessment of the actual hand position on the steering wheel for drivers of passenger cars while driving. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1668-1674. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – POPELÁŘOVÁ, E. Concentration of air-borne microorganisms in sport facilities. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1720-1727. ISSN: 1406-894X.

**MERISALU, E. – **MUGUR, D. – KIC, P. Importance of microclimate conditions and CO2 control in educational buildings: A case study. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1771-1780. ISSN: 1406-894X.

CAO, V. – KIC, P. Analysis of indoor temperature in the workshop building during the summer: A pilot study. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1614-1621. ISSN: 1406-894X.

IVANOVA, T. – MENDOZA HERNANDEZ, A. – BRADNA, J. – FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – **GARCÍA MONTOYA, J. – **ARMAS ESPINEL, D. Assessment of Guava (Psidium Guajava L.) Wood Biomass for Briquettes’ Production. FORESTS, 2018, roč. 9, č. 10, s. 613-625. ISSN: 1999-4907.

**GENDEK, A. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Wpływ technologii pozyskania i składu zrębków leśnych na ich wartość opałową i zawartość popiołu. Sylwan, 2018, roč. 162, č. 3, s. 248-257. ISSN: 0039-7660.

BRUNEROVÁ, A. – ROUBÍK, H. – BROŽEK, M. – VELEBIL, J. Agricultural residues in Indonesia and Vietnam and their potential for direct combustion: with a focus on fruit processing and plantation crops. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 656-668. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. – **GENDEK, A. – IVANOVA, T. Evaluation of dried compost for energy use via co-combustion with wood. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 157-166. ISSN: 1406-894X.

**GAWORSKI, M. – **LEOLA, A. – **KIIMAN, H. – **SADA, O. – KIC, P. – **PRIEKULIS, J. Assessment of dairy cow herd indices associated with different milking systems. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 83-93. ISSN: 1406-894X.

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Energy valorisation of citrus peel waste by torrefaction treatment. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 276-285. ISSN: 1406-894X.

**DUŠEK, L. – **KREJČOVÁ, A. – **HERINK, P. – KOVAČ, D. The reduction of COD in wash wastewater from regeneration of sand filters. Waste Forum, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 97-107. ISSN: 1804-0195.

KIC, P. – NEUBERGER, P. Thermal properties of historic rural building materials in Czechia. ..., 2018, roč. 16, č. Special Issue 1, s. 1077-1084. ISSN: N.

**GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Evaluation of selected physical and mechanical properties of briquettes produced from cones of three coniferous tree species. BIOMASS & BIOENERGY, 2018, roč. 117, č. , s. 173-179. ISSN: 0961-9534.

JIRSA, P. – MALAŤÁK, J. Stabilization of persistent organic pollutants (POP) in flue gases in a biological waste incinerating facility. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. Special Issue 1, s. 1052-1061. ISSN: 1406-894X.

VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – BRADNA, J. – LIBICH, L. Energy consumption of milking pump controlled by frequency convertor during milking cycle. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1406-894X.

KADEŘÁBEK, J. – SHAPOVAL, V. – MATĚJKA, P. Evaluation of the RTK receiver’s capability of determination the accurate position. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 749-757. ISSN: 1406-894X.

Odborná monografie

PASTOREK, Z. – KÁRA, J. Biomasa-obnovitelný zdroj energie. Praha: , 2004. 185s. ISBN 80-86534-06-5.

CHLÁDEK, L. Pivovarnictví. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. 208s. ISBN 978-80-247-1616-9.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P.Zpracování biologicky rozložitelných odpadů

KIC, P. Dopravní a manipulační stroje I. Základy logistiky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. 44s. ISBN 978-80-213-1723-9.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Biomasa pro výrobu energie. Praha: ČZU v Praze, 2008. 206s. ISBN 978-80-213-1810-6.

HRUŠKA, M. – ŘÍHA, M. Navigace. Praha: Námořní akademie ČR, 2010. 104s. ISBN 978-80-87103-20-3.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. – JEVIČ, P. Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek . Praha: powerprint, Praha, 2010, 240s. ISBN 978-80-87415-02-3.

Kapitoly v odborné knize

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2 - 11/2.4, s. 111 - 131.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.5 - 11/2.6, s. 132 - 146.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.6.1 - 11/2.8 , s. 147 - 167.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.9 - 11/2.10, s. 168 - 180.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: , 2007. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.11 - 11/2.11.1, s. 181 - 204.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2008. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3 - 11/3.5 , s. 500 - 514.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2008. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.5 - 11/3.6.1 , s. 515 - 532.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2009, 1100s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.6.3 - 11/3.6.5, s. 553-569.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.4, s. 1-16.

Článek ve sborníku z akce

MALAŤÁK, J. – JEVIČ, P. – VACULÍK, P. Evaluation of small combustion equipments for solid biomass. In Trends in agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 421-428.

KIC, P. – CHLÁDEK, L. MICROCLIMATE IN TUTORIAL AND RESEARCH BREWERY DURING WINTER SEASON. In 4th International Conference TAE 2010, Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 311-315.

LIŠKA, R. – KIC, P. Drying process of poultry manure at various temperatures. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 398-400.

PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. The possibilities of reduction of milking energy comsumption. In Trends in agricultural Engineering 2010 7.92010, Prague. Prague: Czech university of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 505 - 509.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – SUCHÝ, O. Possibilities of the verification of the efficiency of sanitation process in agricultural and food industry. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering , 2010. s. 236-240.

JEVIČ, P. – ŠEDIVÁ, Z. – MALAŤÁK, J. Specification and classes of solid biofuels in european standars. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 254-262.

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – CHLÁDEK, L. Recent trends in the processing of construction and demolition waste. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 619-622.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. New methods in education of HVAC for ERABEE. In Engineering for rural development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering., 2011. s. 20-25.

KIC, P. – KADLEČEK, B. Improvement of heat balance of family house.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 134-138.

HRUŠKA, M. – NEVORAL, J. Creating of the skeleton of a digital domestic cattle model. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 693-698.

CHLÁDEK, L. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, M. – HOLOMKOVÁ, I. Impact of malt granulometry on lauter proces. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 244-248.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. – KUČERA, PHD., d. – ČERNÝ, D. – PASSIAN, L. Analysis of selected wood biofuels and evaluation of their thermal emission properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 402-408.

ŠIMON, J. – PŘIKRYL, M. – MACHÁLEK, CSC., I. Influence of audiostimulation on milking interval on dairy farms equipped by automatic milking system. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 595-598.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Options for reducing energy demand in heating technological production plants . In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 287-292.

KÁRA, J. – PASTOREK, M. – PASTOREK, Z. Practical experience with treatment biogas to natural gas quality. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 298-303.

PASTOREK, M. – KÁRA, J. – PASTOREK, Z. Utilization of plant matter for biogas production. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 508-511.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Longitudinal ventilation of broiler house -- simulation of variants. In 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2013. s. 198-202.

KIC, P. – ABOLTINS, A. Convective Drying of Poultry Manure by Different Air Speeds. In 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2013. s. 121-125.

VOTRUBA, Z. Security systems as part of the control system in building technology. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 719-725.

KIC, P. Silencers for reduction of fan noise. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 314-317.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. CFD Analysis of Broiler House Ventilation Patterns with Respect to the Poultry Welfare. In RURAL DEVELOPMENT 2013: 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Kaunas, LITHUANIA. Akademija, Kaunas, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, 2013. s. 151-156.

KIC, P. – ABOLTINS, A. Drying process of two special plants. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2014. s. 137-142.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Comparison of two methods of poultry manure drying. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: , 2014. s. 143-149.

KIC, P. The course transport, handling and manipulation machinery in engineering education. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2014. s. 466-470.

IVANOVA, T. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – HAVRLAND, B. – PASSIAN, L. Mechanical durability of briquettes made of energy crops and wood residues. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 131-136.

KIC, P. Criteria for optimization of milking parlour on dairy farm. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava, Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 106-111.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Comparison of mint plant and pine cone drying by convection . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 162-167.

KIC, P. Aerodynamic properties of noise silencers . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 57-60.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Indoor environment in milking parlor and cowshed during the milking process . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 112-118.

KIC, P. Dust pollution in buildings for housing of meat chickens . In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 45-49.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Research in some medical plant drying process. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1145-1150.

KOCOVÁ, D. – KIC, P. Technical and economic aspects of thermal insulation of buildings . In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 50-55.

PREJZA, M. – KIC, P. Reduction of moisture in basements of buildings . In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 68-73.

KIC, P. – ABOLTINS, A. – PRIEKULIS, J. Optimization of choosing and evaluation of milking parlors for dairy farms in Latvia . In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 31-36.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Bark effect on wood drying dynamics . In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1151-1155.

VOTRUBA, Z. Reliability of security system integration from the perspective of the integration solution. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 695-702.

CHLÁDEK, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – VACULÍK, P. Different ways of fertilizer application together withbio-effectors for maize biotope. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 206-210.

KIC, P. Dust pollution in buildings for chicken fattening. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 306-311.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Standards and real parameters of dairy farm technology in Czech republic. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 460-465.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – HRABĚ, P. – KUČERA, PHD., d. Energy utilization of by-products from mechanical recycling process of electronic waste. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 385-390.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. Heat recuperation in ventilation system of basement laboratory. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 56-61.

KIC, P. Clover drying process by forced convection. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 509-514.

KIC, P. Influence of moisture on thermal properties of walls in basements of buildings. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 492-495.

CAO, V. – **ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Summer ventilation of poultry house for chicken fattening in CFD modelling. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 461-466.

**GAWORSKI, M. – KIC, P. Improvement of mobile milking parlours in small dairy farms including technical and functional aspects. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 402-407.

**ABOLTINS, A. – PAPEŽ, J. – KIC, P. Wood drying in high air temperature. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 1364-1368.

NEUBERGER, P. – KIC, P. Thermal conductivity of natural materials used for thermal insulation. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 420-424.

**FÁBERA, V. – VOTRUBA, Z. Regular Translation within Alliances. In IEEE Conferences - 2018 Smart City Symposium Prague (SCSP) 24.05.2018, Prague. Prague: IEEEIEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2018. s. 1-4.

KIC, P. Mushroom drying characteristics and changes of colour. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 432-438.

KIC, P. Influence of housing technology on dust level in cowsheds. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 24-27.

CAO, V. – KIC, P. Improvement of winter heat balance of workshops. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 1740-1745.

**ABOLTINS, A. – KIC, P. Influence of air velocity on drying dynamics of alfalfa. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava; Latvia. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 1470-1475.

KIC, P.; idPublikace = 79189; Název: Suitable conditions in University teaching and learning spaces-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUBERGER, P. – **ABOLTINS, A. – KIC, P. Thermal conductivity of construction materials based on gypsum. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, ERD 2018 23.05.2018, Jelgava. Jelgava; Latvia: Latvia University of Agriculture, 2018. s. 1624-1627.

Patent

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183, Equipment for storage of flexibles and disinfecxtion of internal surface Patent CZ Nr. 302183, flexible, storager, disinfextion, insternal surface, 2010, GM - Potravinářství, 302 183, Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 17.10.2007, 21.10.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183. Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu. 302 183. 21.10.2010.

Poloprovoz, ověřená technologie

Elektronický slovník: "Pojmy v dopravní telematice a dopravním inženýrství" Ing. Břečka Patrik, Ph.D.; Ing. Votruba Zdeněk, 2008

Systém elektronické podpory výuky dopravní telematiky Ing. Břečka Patrik, Ph.D.; Ing. Votruba Zdeněk, 2008

Výsledky s právní ochranou

Ruční lis s perforátorem doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., Bc. Petr Zadrobílek (externí), prof. Ing. Milan Brožek, CSc., Alexandra Nováková, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2010

Rychloupínací přípravek pro adjustaci tlakové měřicí komůrky doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., doc. Ing. Josef Maloun, CSc., 2010

Zařízení pro připojení přírubových pracovních strojů ke zkušební dynamometrické jednotce doc. Ing. Josef Maloun, CSc., doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2010

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Kombinované zařízení na mytí lahví a nerezových sudů, Combined device for bottle and stainless keg cleaning , cleaning, bottle, keg, beverage industry, 2011, GM - Potravinářství, 22836, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, , 27.09.2011, 24.10.2011, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, U - Užitný vzor

JEHLIČKA, T. Pracovní plocha indukční varné desky. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 16068 Praha 6 - Bubeneč, www.upv.cz. 23270. 16.01.2012.

HRUŠKA, M. – SUCHOMEL, O. Rám pro tvorbu modelu sedadla. Úřad průmyslového vlastnictví. 23721. 26.04.2012.

KIC, P. – LIŠKA, R. Zařízení k sušení sypkých nebo objemových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23841. 21.05.2012.

KIC, P. – LIŠKA, R. Přístroj pro měření dynamických sil valivých těles. Úřad průmyslového vlastnictví. 23863. 24.05.2012.

CHLÁDEK, L. Víceúčelové zařízení pro sanitaci nápojů pro nápojový průmysl. Úřad průmyslového vlastnictví. 24035. 28.06.2012.

Technicky realizované výsledky

Technické, animální a humánní aspekty dojení Kunc Petr; Knížková Ivana; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2007

KIC, P. – LIŠKA, R. Přístroj pro měření dynamických sil valivých těles, Device for measurement of dynamic forces of rolling elements, instrument; dynamic forces; measurement; agricultural products; food products, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Měření dynamických sil, ČZU v Praze, TF, KTZS, Měřicí přístroj pro rozsah sil 0 až 50 N, přesnost +- 0,1 % rozsahu; délka dráhy 1000 mm, 125 000,- Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KTZS, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KIC, P. – LIŠKA, R. Zařízení k sušení sypkých nebo objemových materiálů, Equipment for drying of loose or bulk materials, Drying; agriculture; food; products, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Zařízení k sušení vzorků, ČZU v Praze, TF, KTZS, Čtyřkomorové konvekční sušicí zařízení s rozsahem rychlostí proudění 0 až 3 m/s, 110 000,- Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KTZS, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. – JIROUTOVÁ, P. – STANĚK, S. – MALAŤÁK, J. Automatické dojicí systémy-vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení, Automatic milking systems-selected factors influencing the process of robotic milking, Automatic milking system, milking robot, vacuum, microclimate, temperature, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Automatické dojicí systémy, č. 17210/2011-5, Roční snížení nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 16.12.2011

JEVIČ, P. – ŠEDIVÁ, Z. – MALAŤÁK, J. – KŘÍŽEK, I. Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové využití, Processing of residual biomass and separated plastic and cellulose fractions of solid municipal waste by thermolysis for energy and material purposes, biomass, solid municipal and industrial waste, gasification, pyrolysis, syngas, biofuels, bioliquids, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Pyrolýzní zpracování biomasy, 04/2012, Roční zvýšení energetického využití odpadů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, sídlem Ministerstvo zemědělství, Těšnov 147, 117 05 Praha 1, 29.10.2012, www.vuzt.cz

Software

JUNEK, P. – BARTOŠKA, J. – KOTEK, T. – HRUŠKA, M. Webový portál SENOSEC.CZU.CZ, SENOSEC.CZU.CZ web application, Web Application; Spring haymaking; Protection of wild animals; HTML; PHP; MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, senosec.czu.cz 1.0, https://senosec.czu.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Junek, Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 048, junek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity v prevenci a v záchraně divokých zvířat při jarní senoseči, sběr významných dat pro hospodaření v krajině, společenská osvěta, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Ostatní výsledky

Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Mazancová Jana, -1

Realizační program plánu odpadového hospodářství České republiky pro obaly a obalové odoady Ing. Smejtková Andrea, -1

Computer simulation methods of dynamic behavior of systems by means of network node models prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

The investigation of heating and cooling days with method of degree-day in broiler poultry housing prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Pedagogická dokumentace předmětu "Balení potravin" Ing. Smejtková Andrea, -1

Možnosti evaporačního chlazení vzduchu ve stájích pro chov prasat a hrabavé drůbeže v klimatických podmínkách České republiky prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Emission of materials of biological origin in the houses of laying hens reared under different technologies prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Nízkoenergetické chlazení budov prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Microclimate and gas emissions in dairy buildings: Instrumentation, theory and measurement prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Energy ratios in Finnish agricultural production prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., -1

Science and research in agricultural engineering at Czech Universities prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2003

Modernization of large capacity cowsheds prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Modernization of large capacity cowsheds prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Emission Characteristics of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Utilize Residual Biomass from Agricultural Produce Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Emission Characteristic of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with respect to environmental impact assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Utilize Residual Biomass from Agricultural Produce Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Emission Characteristic of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Utilize Residual Biomass from Agricultural Produce Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

New trends in Energetic Utilization of Rape Oil Methyl - Esters with respect to environmental impact assessment Ing. Bradna Jiří; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Implementation of Cleaner Production in a Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Emission Characteristic of Solid Biomass in the Combustion Equipments doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Development of Ventilation of Poultry Houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Development of ventilation of poultry houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Development of ventilation of poultry houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Development of Ventilation of Poultry Houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Biogas production by dry anaerobic fermentation Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c., 2004

Biogas production by dry anaerobic fermentation Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c., 2004

The influence of greenhouse gases and ammonia on environment and possibilities of the reduction of negativ effects in agriculture doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald; Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří, 2004

Sorghum in Food Processing Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Cleaner Production and it’s use in an Engineering Company Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2004

Aspekty výroby mléka nejvyšší kvality v systémech automatického dojení doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Havlík Vlastimil, 2004

The uses of ultrasonoud in food technology Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2004

The Noise in the Environment of Soft Drinks Production prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Emissive Characteristics of Combustion Equipment to Plant Biomass with the Heat Output up to 20 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Stoicheiometric Characteristics of Biomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

New Trend in Compacting Energy Herbage Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Milk Quality Control Sensor System LELY ASTRONAUT® doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Processing of Bio-waste for Energy Purposes Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2004

Processing of Bio-waste for Energy Purposes Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2004

Energetické využití řepkových methylesterů ve spalovacích zařízení pro klasická kapalná paliva doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2004

Fluidní spalování biopaliv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan, 2004

Zužitkování zemědělské fytomasy do formy topných briket a zjištění jejich mechanických parametrů Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

The quality and and dependability of briquetting machines Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hutla Petr, CSc.; Ing. Amitava Roy, 2004

Assessment of Emissions Characteristics at Select Biofuels Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Assessment of Emissions Characteristics at Select Biofuels Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Agricultural sciences core curricula in Czech Republic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ščerbejová Marta, CSc., 2004

Heating briquettes from energy crops. Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Nakládání s komunálními odpady doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Prevence a minimalizace odpadu- čistá produkce doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Automatický systém dojení LELY ASTRONAUT doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Nové trendy recyklačních technologií doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

International Conference of Science - Technical Instruments and Technological Procedures of Processing Primary Commodities for Food Industry and Rational Assessing of the Waste Products doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2004

International Conference: Science and Research - Tools of Global Development Strategy prof. Ing. Pokorný Karel, CSc., dr.h.c.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

World-Wide Trends in Production and Marketing of Biodiesel with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; Ing. Grygara Martin; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

World-Wide Trends in Production and Marketing of Biodiesel with Respect to Environmental Impact Assessment Ing. Bradna Jiří; Ing. Grygara Martin; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

Biowaste, Biowaste regulation (EU, Czech Rep.), separate collection of the biowaste, Czech composting plant Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

Biowaste, Biowaste regulation (EU, Czech Rep.), separate collection of the biowaste, Czech composting plant Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald, 2004

Compaction phytomass to the briquettes Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Co je GI a II aneb jak zhubnout Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Compaction phytomass to the briquettes Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Heneman Pavel, CSc., 2004

Komu se zelení Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Grune Woche 2004 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Berlínský super veletrh Zelený týden Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Není chleba jako chleba Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Obaly opět aktuálně na FackPack 2004 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Nové čínské technologie a výrobky Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Regionální potraviny s ochrannou známkou EU Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Sendviče mohou skrývat mnohá nebezpečí Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Cereální výrobky jako biopotraviny a jejich marketing Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Přídatné látky Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

Atlantis-individuální systém krmení dojnic doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Havlík Vlastimil, 2004

Skladování statkových hnojiv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Konstrukce krmných vozů doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Karanský Jindřich, 2004

Emissive Characteristics of Combustion Equipment to Plant Biomass with the Heat Output up to 20 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Stoicheiometric Characteristics of Biomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

Cleaner Production and it’s use in an Engineering Company Ing. Grygara Martin; Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2004

New Trend in Compacting Energy Herbage Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2004

Milk Quality Control Sensor System LELY ASTRONAUT® doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2004

The Noise in the Environment of Soft Drinks Production prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Obaly a obalová technika Ing. Smejtková Andrea, 2004

The uses of ultrasonoud in food technology Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2004

Sorghum in Food Processing Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2004

The influence of greenhouse gases and ammonia on environment and possibilities of the reduction of negativ effects in agriculture doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Kratochvíl Josef; Ing. Kraus Ronald; Ing. Grygara Martin; Ing. Bradna Jiří, 2004

SYSTEM ECTS IN CZECH UNIVERSITIES prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ščerbejová Marta, CSc., 2004

Větrání hal pro intenzivní chov nosnic prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

SNIŽOVÁNÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE V PRODUKČNÍCH HALÁCH DRŮBEŽE prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Energetic and environmental aspects of modernization of poultry houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2004

Emisní charakteristiky briket z biomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Janča Eduard; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

Emission properties of a mix of liquid wastes from a ROME production plant doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Bradna Jiří; Ing. Dvořák Milan, 2005

Homogeneity of loose materials Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Mechanical properties of pellets Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hutla Petr, CSc., 2005

Thermal properties of phytomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Brož Radek; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan, 2005

Anaerobic processing wastes and adjacent performances from agricultural and grocery production Ing. Janča Eduard; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Vazda Ondřej, 2005

A Comparison of Bricketed Phytomass for a Combustion Equipment with a Power Output up to 10 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Finanční podpory motorových biopaliv v ČR doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

Energetické využití destilačních zbytků doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

Energetical use of liquid products from the rape seed oil methyl esher production doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Plíštil David, Ph.D., 2005

Milking Technique by the Lely Astronaut doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Havlík Vlastimil, 2005

Energetické zpracování čistírenských kalů doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Thermal-emission´s characteristic of bricketed biofuels doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Energetic plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Mechanical characteristics of briquett from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

A Comparison of Bricketed Phytomass for a Combustion Equipment with a Power Output up to 10 kW doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Anaerobic processing wastes and adjacent performances from agricultural and grocery production Ing. Janča Eduard; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vazda Ondřej; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2005

Emission properties of a mix of liquid wastes from a ROME production plant doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Bradna Jiří; Ing. Dvořák Milan, 2005

End-of life vehicles – carwrecks and what next? doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Brož Radek; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan, 2005

Energetické zpracování čistírenských kalů doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Homogeneity of loose materials Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Mechanical characteristics of briquett from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Mechanical properties of briquettes made from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Slavík Jan; Ing. Hutla Petr, CSc., 2005

Mechanical properties of pellets Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Slavík Jan; Ing. Hutla Petr, CSc., 2005

Milking Technique by the Lely Astronaut doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Havlík Vlastimil, 2005

Thermal properties of phytomass doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Brož Radek; Ing. Plíštil David, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan, 2005

Thermal-emission´s characteristic of bricketed biofuels doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Energetic plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Třídění kvality a specifikace tuhých biopaliv Ing. Hutla Petr, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

The effect of amylase inhibitor on target and non-target stored-product mites Ing. Janča Eduard; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Důsledky výroby bioethanolu a methylesteru mastných kyselin z biosurovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Bradna Jiří, 2005

Tuhé alternativní palivo z pohledu rozdílu mezi jeho biologicky rozložitelnými a biogenními složkami doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2005

Microclimatic conditions in milking parlour during winter period doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Knížková I.; Kunc P.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2005

Teat traumatization by milking in side by side milking parlour and tandem parlour doc. Ing. Maloun Josef, CSc.; Knížková I.; Kunc P.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

TEMPERATURES IN GREENHOUSES DURING THE COLD PERIOD prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Holoubek Jaroslav; doc. Ing. Holoubek Jaroslav, CSc.; Ing. Hubený Martin; Ing. Brixí Josef, CSc., 2005

THE INDOOR CONDITIONS IN EXPERIMENTAL BUILDING FOR LAYING HENS prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

Temperatures in greenhouses during the cold period prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Brixí Josef, CSc., 2005

The indoor conditions in experimental bulding for laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Holoubek Jaroslav; doc. Ing. Holoubek Jaroslav, CSc.; Ing. Hubený Martin, 2005

DIFFERENT APPROACHES TO SUSPENSIONS SEPARATION Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2005

DIFFERENT APPROACHES TO SUSPENSIONS SEPARATION Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2005

Energetické rostliny doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Mechanical characteristics of standard fuel briquettes on biomass basis Ing. Plíštil David, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Amitava Roy; Ing. Hutla Petr, 2005

Tepelně-emisní charakteristiky lisované fytomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Mechanické vlastnosti briket z dendromasy Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Mechanické vlastnosti pelet Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Slavík Jan, 2005

Výroba nápojových plechovek Ing. Smejtková Andrea, 2005

Aplikace nových poznatků firmy Alfa-Laval Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Agricultural Faculty Ondokuz Mayis University - Samsun/Turkey doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Fundamentals of Precision Farming doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Harvesting Mechanisation of Agricultural Crops doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Technika v pekárenském zpracování Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Presentations of Cukurova University, Faculty of Agriculture and Agricultural machinery Department doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Nové trendy recyklačních technologií doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Efects of Beater Types on Paddy threshing Properties and Energy Consumption doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Traceability of Food Produce prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

Agriculture and Education in Finland prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

Biogenní pohoné hmoty doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Současné trendy trhu a jakosti vín dovážených do ČR Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

VII. INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS 2005 prof. Ing. Pokorný Karel, CSc., dr.h.c.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Microclimate research at CZU prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

Energetic and Environmental Aspects of Modernization of Poultry Houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2005

Mechanical properties of briquettes made from dendromass Ing. Plíštil David, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; prof. Ing. Brožek Milan, CSc., 2005

Houby a plísně v obilovinách Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Uplatnění škrobu nejen v potravinářském průmyslu Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Návrat k chlazeným pekárenským výrobkům ? Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

2005: Vize a východiska Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Akrylamid Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Environmentální problémy Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Beta glukany posilují zdraví Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Geneticky modifikované obiloviny na evropském trhu Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Skladování obilovin Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Současné krmné míchací vozy Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Stacionární krmné linky Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Výroba bioplynu doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2005

Skladování kejdy doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2005

Víno & Lidé 2005 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

Alternativní sladidla a přírodní náhražky cukru Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2005

EMISSION CHARACTERISTICS OF BIOMASS-BASED BRIQUETS doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Gálik Roman, Ph.D., 2005

Aerobical fermentation of permanent grass stand wastes doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Janča Eduard; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Kára Jaroslav, CSc., 2006

Morová biopaliva a životní prostředí doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2006

Motor biofuels and environmental doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2006

Utilizaton of distillation residues from ROME production plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Examination of selected Solid alternative - recovered fuels doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2006

Some bio-fuels for combustion equipment and their emission characteristics Ing. Dvořák Milan; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Utilization of the biologically degradable waste from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2006

Briquettes production from plant biomass in the Czech Republic Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra, 2006

Construction waste and its recycling Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Passian Luboš, 2006

Optimilisation of Production of Cottage Cheese Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2006

METHODS FOR IMPROVING NATURAL RESISTANCE IN FRUITS Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Ing. Smejtková Andrea, 2006

THE MIKCROCLIMATE IN THE MODERNIZED BARN FOR FATTENING PIGS prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

THE MODEL OF HEAT REGENERATOR prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

METAL PACKAGING IN FOOD INDUSTRY Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Emission characteristics of mixture pressed bio-fuels for a combustion equipment Ing. Dvořák Milan; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Passian Luboš, 2006

Thermal use of distillation residues from ROME production plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; Ing. Dvořák Milan, 2006

Current trends in plant biomass briquette production in the Czech Republic Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Construction waste and its further utilization Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Processing of waste from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Zátěž struků dojením zezadu a z boku doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc.; Knížková I.; Kunc P., 2006

Nové technologie při výrobě piva Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Výroba nápojových plechovek Ing. Smejtková Andrea, 2006

Vývoj balení tekutých výrobků Ing. Smejtková Andrea, 2006

Nové trendy recyklačních technologií doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Efficiency and emission parameters of heating freestanding appliances for verification of mixed and one-component bio-briquettes Ing. Jevič Petr, CSc.; Ing. Jevič Petr, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2006

Současná problematika nakládání s TKO doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Indoor production conditions in poultry houses. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Aplikace technických plynů pro chlazení a mražení v potravinářství Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Heat regeneration in ventilation of animal houses prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Aplication of GPS in agricultural engineering research and education prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Ventilation of animal houses in Finland prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Vlastnosti topných briket z biomasy travních porostů Ing. Slavík Jan; Ing. Hutla Petr; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c., 2006

Alternative Energy Sources in Agriculture prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

17th air-conditioning and ventilation conference 2006 prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

Skladování obilnin a zrnin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2006

Zásoby obilovin a možnosti skladování Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Nové pekařské suroviny a výrobky s vyšší nutriční hodnotou Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Produkce vína 2005 Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Nanotechnologie:budoucnost potravinářského průmyslu Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Aspartam -konzumace bez rizik ? Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2006

Krmné míchací vozy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Využití slámy pro stavební účely Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Skladování ovoce doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Skladování brambor Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2006

Využití termografie v procesu dojení doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Kunc P.; Knížková I.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2006

Skladování tekutých hnojiv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2006

Animal Housing in Hot Climates: A multidisciplinary view prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2006

PROCESSING OF SLAUGHTERHOUSE WASTE IN THE BIOGAS PLANTS Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Koutný Roman, 2007

Dojící roboti - kudy vede cesta k preciznímu managementu stáda a ekonomické produkci mléka doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

Acrylamid as a Food Contaminant Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2007

Current Trends of Primary Raw Materials Treatment for Agricultural-Food Industry, Rational Evaluation of the Waste doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

How suitable utilization and cultivate of the biologically degradable waste from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

BREWERY BY - PRODUCTS AND POSSIBLITIES OF ITS REUSE doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

Maturation of distilled beverages Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2007

Thermal utilization of liquid wastes from choice plant doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Sander Jan, 2007

Wood pellets - fuel for local appliances doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Sander Jan, 2007

PACKAGING PRINTING Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2007

Production of Bio-fuel from Waste Animal Fats - Part I. Ing. Škarková Ludmila, CSc.; Ing. Smejtková Andrea, 2007

Technology and techniques for crushing and next utilisation of construction waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; Ing. Sander Jan, 2007

Crushing technology and utilization of construction and demolition waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2007

Energy utilization of agricultural, food idustry and municipal wastes i Czech Republic Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; Ing. Kára Jaroslav, CSc.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2007

Mixed agricultural wastes for thermal utilization doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

Possibilities new trends in energetic utilization of rape oil methylester doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

Simulation program for natural ventilation control in laying hen houses doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

GALILEO – NEW VISION FOR TRAFFIC CONTROL? Ing. Hruška Michal, 2007

Selected agricultural wastes for thermal utilization doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

New trends in energetic utilization of rape oil methylester doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Sander Jan, 2007

New vision for traffic control? Ing. Hruška Michal; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2007

Simulation program for natural ventilation control in laying hen houses doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

THE POSSIBILITY OF THE USE OF RNA FROM BREWERY SPENT YEAST FOR ENRICHMENT OF CATTLE FEED doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

MONITORING OF WINTER RAPE VARIETY COMPOSITION QUALITY FOR RAW MATERIAL UTILIZATION Ing. Šedivá Zdeňka; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2007

INFRARED THERMOGRAPHY TO MONITOR THE INFLUENCE OF DIFFERENT VACUUM LEVEL ON BOVINE TEATS Kunc Petr; Knížková Ivana; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2007

EFFECT OF VACUUM LEVEL ON FORE AND REAR BOVINE TEATS Knížková Ivana; Kunc Petr; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2007

STRUCTURE AND SPECIFIC SURFACE OF FEED MIXTURES LOOSE FACTORS doc. Ing. Maloun Josef, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Votruba Zdeněk, 2007

Energy savings by heat recovery in ventilation prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Zavadil Václav, 2007

Possibilities and assumptions of energy grain utilization as a solid fuel Ing. Šedivá Zdeňka; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2007

Regenerace tepla při větrání stájí pro hospodářská zvířata prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2007

Biopotraviny-příležitost nejen pro pekaře Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2007

Sklady a jakost obilovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2007

Návrat archetypálních plodin Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2007

Skladování obilí doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Karanský Jindřich, 2007

Skladování brambor doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2007

Současné metody kompostování biologického odpadu doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2007

Využití odpadů ze zemědělské činnosti pro výrobu energie – tuhá alternativní paliva doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2007

Principy skladování ovoce Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2007

Principy skladování ovoce Ing. Karanský Jindřich; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Herák David, Ph.D., 2007

Quality and specification of solid biofuels in Europe doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Dubrovin V., 2007

Influence of hydration heat on concrete hardening of prefabricated panel prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Light in enriched cages for laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Liška Radek, 2008

Briquettes from agricultural wastes doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; Ing. Passian Luboš, 2008

Recycling and utilization of different types of construction waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2008

R F I D SYSTEMS Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2008

Kefir grains as baker´s Yeast for making Bread Ing. Doležal Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2008

Microwave energy in food applications Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea; Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2008

The determination of the activity of the brewer´s yeast doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2008

Chemically-thermal properties of by-products from methyl ester oil production doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2008

E-learningové systémy v IS univerzity Ing. Votruba Zdeněk, 2008

GLOBE THERMOMETERS FOR EVALUATION OF HOT ENVIRONMENT prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Determination of light propagation in enriched cages for laying hens Ing. Liška Radek; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Technology and production of eggs in alternative housing of layers prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Osvětlení v halách pro chov drůbeže Ing. Liška Radek; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2008

Thermal Utilization of Fermented mixtures doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra, 2008

Technology and techniques for processing of construction waste Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hájková Věra, 2008

Processing of residual biomass from the maintenance of public lawns and planting Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2008

Thermal-energy utilization of selected agricultural waste doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2008

Co budeme jíst ? Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2008

Results of verification of the slaughter waste anaerobic fermentation process Ing. Kára Jaroslav, CSc.; Ing. Pastorek Zdeněk, CSc., prof.h.c.; prof. Ing. Adamovský Radomír, DrSc., 2008

Možnosti dlouhodobého skladování kukuřice a dalších zemědělských komodit v ochranné atmosféře oxidu uhličitého Ing. Skalický Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Bradna Jiří, 2008

Sklady obilovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2008

Biomass heat-emission characteristics of energy plants doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Gürdíl Gürkan A. K.; Selví K. Çagatay, 2008

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Z POHLEDU VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Krbec Tomáš, 2009

Agricultural waste for thermal energy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

Biologický odpad z péče o krajinu Ing. Hájková Věra; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Určení tlaku na stěnu a dno sila při skladování obilovin nebo krmiva doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc.; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2009

SPECIFIC PRODUCTIONS AND AIR FLOWS FOR POULTRY prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Neckář Jan, 2009

AIR STREAMS IN BUILDING FOR BROILERS prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Zajíček Milan, 2009

COMPUTER PROGRAM IN DESIGN OF LIGHTING FOR LAYERS Ing. Liška Radek; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc., 2009

MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MLÉKA Dr. Ing. Jehlička Tomáš; Ing. Smejtková Andrea, 2009

DÁVKOVÁNÍ SYPKÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Ing. Smejtková Andrea; Dr. Ing. Jehlička Tomáš, 2009

VYUŽITÍ KAFILERNÍHO TUKU PRO VÝROBU BIOPALIVA II Ing. Škarková Ludmila, CSc.; Ing. Smejtková Andrea, 2009

Recycling of draffish concrete/reinforced concrete, aggregates and excavation soil Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hruška Michal, 2009

Thermal-emission properties of waste from production of methyl ester oil doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Technology of processing of choice construction and demolition wastes Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Suchý Ondřej; Ing. Hájková Věra; Ing. Hruška Michal, 2009

AIR FLOWS IN VENTILATION OF POULTRY HOUSING Ing. Neckář Jan; prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Ing. Liška Radek, 2009

MECHANICAL DURABILITY – WAY FOR JUDGING PELLET STABILITY Ing. Passian Luboš; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc., 2009

Tepelně-emisní analýza vybraných biopaliv doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Vliv hrubosti šrotování sladu na průběh rychlosti stékání předku/výstřelků během scezování a vyslazování a na varní výtěžek doc. Ing. Chládek Ladislav, CSc., 2009

Anaerobního zpracování biomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; Herout Miroslav, 2009

Technologické linky pro úpravu stavebních odpadů Ing. Vaculík Petr, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Hruška Michal; Suchý Ondřej, 2009

Operational parameters of small – capacity biopellets production and mechanization level for their application in heating of houses with energy low consumption Dubrovin V.; Porev I. A.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D., 2009

Bioplynové stanice doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 1 doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2009

Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot - 2 doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Šedivá Zdeňka, 2009

Tepelně-emisní analýza biomasy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Kučera Marian, Ph.D.; Ing. Sander Jan; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Efektivní skladování obilovin doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Krmné a míchací mobilní vozy - současně používané systémy doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Vaculík Petr, Ph.D., 2009

Palubní radiooperátor pro námořní pohyblivou službu Ing. Říha Milan; Ing. Hruška Michal, 2009

NAVTEX, NAVigational TEleX Ing. Hruška Michal; Ing. Říha Milan, 2009

KIC, P.; idPublikace = 50652; Název: VÝUKA OBORU ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOSYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ V EVROPĚ-- Neexistuje podtyp publikace --

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VĚTRÁNÍ HALY PRO VÝKRM KUŘAT. 2010. Přiřazené granty Zhodnocení problematiky zpracování trusu v chovu nosnic a návrh způsobu měření vlhkosti trusu Vliv technologických a provozních aspektů na chov a pohodu slepic nosného typu Náhled: Článek ve sborníku z akce (publikovaná přednáška – proceeding) ID 821 Kód ISBN 978-80-02-02202-2 Kód ISSN Místo vydání Praha Název sborníku 19. konference klimatizace a větrání 2010 Počet stran 7 Strana od 71 Strana do 77 Název nakladatele Společnost pro techniku prostředí Datum zahájení 03.02.2010 Místo konání Praha Typ akce CST - Celostátní akce .

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Broiler house ventilation, CFD analysis of variants. 2010. Kód ISBN 978-975-7636-71-7 Kód ISSN Místo vydání Samsun Název sborníku ITAFFE´10 Proceedings. 3rd International congress on information and communication technologies in agriculture, food, forestry and environment Počet stran 6 Strana od 126 Strana do 131 Název nakladatele Ondokuz Mayis University Datum zahájení 14.06.2010 Místo konání Samsun Typ akce WRD - Celosvětová akce .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SUCHÝ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti rychlého stanovení účinnosti provedeného sanitačního procesu v agropotravinářském komplexu. 2010. .

PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podtlak působící na hroty struků v době fáze stisku. 2010. .

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané vlastnosti tuhé biomasy. 2010, Kód ISBN: 978-80-213-2079-6 Název sborníku: Technika v agro-potravinářském a odpadovém hospodářství Strana od: 42 Strana do: 47 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 19.05.2010 Místo konání: Praha .

SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nanotechnologie v potravinářství. 2010, V potravinářském průmyslu se nanotechnologie uplatňují ve zpracování a balení potravin, zachování jejich bazpečnosti a úpravách jejich nutriční hodnoty. Pro potravinářské obaly existují tři kategorie využití nanotechnologií: zlepšení bariérových účinků plastů, zabudování aktivních komponent a snímání a signalizování informací. V zachování bezpečnosti potravin se využívají nanosenzory, které detekují toxiny v potravinách. Využití nanotechnologie při úpravě potravin spočívá ve vývoji nanokapslí, které se vpravují do potravin a nápojů. Novým nanomateriálem je tekuté sklo ve spray..

JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ULTRASOUND AND FOOD TECHNOLOGY. 2010, Ultrasound processing or sonication is one of the alternative technologies that has shown promise in the food industry. Typically ultrasound can be used as a processing aid in extraction, crystallisation, frezing, emulsification, filtration and drying. Main applications where power ultrasoud has been used to influence the development of living cells, improve sterilisation and effect enzyme activity. Sonication alone is not very effective in killing bacteria in food; however, the use of ultrasound coupled with pressure and/or heat is promising the best methods to inactivate microbes, as they are more energy-efficient and effective in killing microorganisms..

DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sour-Dough Fermentation through Bred Production in EU. 2010, Bakery industry has known a revolution over the past 150 years. The small artisan bakeries, which were present in every village, made place for high technological bakery industry. Industrial mono-production took over from the high variety bakeries as bread could be produced in a more efficient way. Productivity became the key of success. Different baking technologies were developed to answer better to new market demands. The main consequence of this evolution was a decreased interest for bread flavour through long fermentation processes. A trend has been observed for an increased demand for tastier bread as some artisan bakeries are still producing nowadays or for specialty breads from all over the world. A new business has been created through that demand for companies specialised in the production of stabilised sourdough products. Bakery industry was enabled to provide an answer to the market demand without investment in time, equipment, or extra labour cost. .

SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NANOTECHNOLOGIE V POTRAVINÁŘSTVÍ. 2010, .

JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. – DOLEŽAL, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ULTRASOUND AND FOOD TECHNOLOGY. 2010, .

DOLEŽAL, V. – JEHLIČKA, T. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); SOUR-DOUGH FERMANTATION THROUGH BREAD PRODUCTION IN EU. 2010, .

Possible products of potatoes Ing. Doležal Vladimír, Ph.D., 2010

5th ERABEE Workshop on QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., 2010

5th ERABEE Workshop on QUALITY ASSURANCE AND ASSESSMENT FRAMEWORKS OF BIOSYSTEMS ENGINEERING STUDIES prof. Ing. Pavel Kic, DrSc., 2010

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A numerical CFD method for the broiler house ventilation analysis. 2011. Publikováno v zahraničním oponovaném neimpaktovaném vědeckém časopise: Journal of Information technology in Agriculture (JITAg), Vol 4, 2011, No1, 7 p., ISSN: 1546-959X .

KIC, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Education of indoor environmental engineering technology. 2011. Recenzovaný vědecký zahraniční časopis, mino RIV. Časopis Agronomy Research Svazek periodika 9 Číslo periodika Special issue 1 Počet stran 8 Strana od 83 Strana do 90 .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti intenzifikace sanitačních procesů použitím vakua. 2011. .

DLABAJA, T. – MALAŤÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace anaerobní fermentace kuchyňských odpadů. 2011. .

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA - MNICHOVSKÉHO SLADU. 2011, Článek se zabývá stanovením disperzity meliva – mnichovského sladu – pomocí sítové analýzy. Sítová analýza je klasická metoda, při které je vzorek sypké polydisperzní látky proséván sadou sít s vhodně odstupňovanými otvory. Výsledky sítové analýzy byly stanoveny pro dezintegraci na mačkadlu sladu KVM 130/150 při mlecí spáře 0,4 mm. Byl stanoven hmotnostní zbytek na jednotlivých sítech, střední statistický rozměr částice a součinitel polydisperzity..

JEHLIČKA, T.; idPublikace = 54620; Název: BOXOVÉ PECE-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 54779; Název: Výuka bezpečnostní problematiky na Technické fakultě ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 55379; Název: Služební zbraně a další prostředky osobní ochrany-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTRUBA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problematika didaktiky výuky bezpečnostních systémů - zneužitelnost informací, koncepce e-learningu a multimediálních kurzů . 2012, Příspěvek zpracovává rizika a možnosti poskytování informací ve výuce bezpečnostních předmětů a navrhuje některé formy výuky vhodné pro tento specifický způsob vzdělávání..

Chytré domy a bezpečnost Ing. Zdeněk Votruba, 2012

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2012, Příspěvek na konferenci Chytré domy pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

PŘIKRYL, M. – KOUĎA, I. – HRUBOŇOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Chov nosnic. 2012, .

ŠIMON, J. – PŘIKRYL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti zvýšení návštěvnosti dojicího robotu za pomoci zvukové stimulace dojnic. 2013, .

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trendy ve vývoji obalů pro stáčení sycených nápojů. 2013, .

KIC, P. – BARRETO, P. – BRITO, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Thermal stability of greenhouse.. 2013, .

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2013, Příspěvek na konferenci PragoSmart 2013 pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 61241; Název: Nové trendy v komerční bezpečnosti-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠKARKOVÁ, L. – SMEJTKOVÁ, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kozy na rekultivovaných skládkách. 2013, .

KIC, P. – ZILVAR, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Teplovzdušný rozvod a akumulace tepla z krbu v podlaze. 2013, .

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava a zakládání krmiva pro skot. 2013, Zemědělec - Odborný a stavovský týdeník Číslo: 51/2013 Ročník: 21 Technologické systémy využívající stacionární zařízení ustupují v podmínkách českého zemědělství do pozadí. Trendem předchozích několika desetiletí i současnosti je využívání techniky mobilní. Mobilní krmné linky, reprezentované zejména tzv. mobilními míchacími krmnými vozy, splňují náročné požadavky na kvalitu složení i přesnost dávkování příslušných krmných směsí..

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Udržitelné podmínky v halovém skladu. 2014, Zemědělec - Odborný a stavovský týdeník Číslo: 7/2014 Ročník: 22 V současné době jsou malé zemědělské subjekty nuceny zpracovávat obiloviny ve velkých zpracovatelských závodech, které jsou určeny pro větší spádové území. Z toho vyplývají náklady na dopravu, naskladnění, zpracování, vyskladnění a následnou dopravu zpět k subjektu. Pokud by zemědělský subjekt byl schopen zpracovávat produkci obilovin v místě svého provozu a udržel ji při dlouhodobém skladování do výhodnějších cen na trhu v požadované kvalitě, vedlo by to k nezanedbatelným úsporám..

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přeměna sacharosy za hydrotermálních podmínek. 2015, Sborník odborného semináře pořádaného v Praze - Ruzyni dne 5. 11. 2015: Biopaliva z pohledu energetiky a vlivu na životní prostředí: Zaměření: Obnovitelné zdroje energie - současný stav a perspektivy Význam záměrně pěstované, zbytkové a odpadní biomasy jako obnovitelného zdroje Technika pro produkci a využití energetické biomasy Logistika Ekonomika pěstování a využití biomasy pro energetické účely Technologické systémy využití biomasy pro nepotravinářské účely Rozvoj biopaliv při zachování potravinové bezpečnosti Využití popele a digestátu v zemědělství .

SMEJTKOVÁ, A.; idPublikace = 76658; Název: Balení v potravinářském průmyslu-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 77095; Název: Bezpečnost a spolehlivost datové komunikace poplachových systémů-- Neexistuje podtyp publikace --