×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PASTOREK, Z. – KÁRA, J. – ADAMOVSKÝ, R. Energy utilization of agricultural, food industry and municipal wastes in Czech Republic. Naukovij visnik, 2007, roč. 1, č. 107, s. 72 - 79. ISSN: 0869-0782.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – SELVÍ, K. Heat-emission characteristics of some energy plants. The Journal of Agricultural Faculty, 2007, roč. 22, č. 2, s. 202 - 206. ISSN: 1300-2988.

HUTLA, P. – MALAŤÁK, J. – ŠEDIVÁ, Z. Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 94 - 102. ISSN: 1212-9151.

MALAŤÁK, J. – DUBROVIN, V. Quality and specification of solid biofuels in Europe. Journal of Research and applications in agricultural engineering., 2007, roč. 52, č. 1, s. 13 - 20. ISSN: 0021-8634.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – VACULÍK, P. – SELVÍ, K. Solid recovered fuels from agricultural wastes. The Journal of Agricultural Faculty, 2008, roč. 23, č. 1, s. 51 - 58. ISSN: 1300-2988.

MALAŤÁK, J. – BRANDA, J. By-products from methyl ester oil production and their thermal-emission properties. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 1, s. 9-21. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – ČEŠPIVA, M. – PŘIKRYL, M. Olfaktometrie a možnosti jejího využití pro stanovení emisí v pivovarství. Kvasný průmysl, 2008, roč. 54, č. 9, s. 269 - 320. ISSN: 0023-5830.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – RUTKOWSKI, K. The study of hydrodynamic impact on the efficiency of sanitation in agricultural and food industry. Annual Review of Agricultural Engineering, 2009, roč. 7/1, č. 7, s. 125 - 133. ISSN: 1429-303X.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Liguid wastes from methyl ester oil production and thermal-emission properties. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 3, s. 83 - 88. ISSN: 0084-5841.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Biomass utilization for thermal energy. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 2, s. 80 - 85. ISSN: 0084-5841.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Měření příkonového kritéria atypického listového míchadla při míchání modelové suspenze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 5, s. 154 - 157. ISSN: 0447-6441.

KIC, P. – LIŠKA, R. Analysis of light propagation in enriched cages for laying hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 47 - 51. ISSN: 1211-3174.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Větrání haly pro výkrm kuřat. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 5, s. 234 - 236. ISSN: 1210-1389.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Education of indoor environmental engineering technology. Agronomy Research, 2011, roč. 9, č. 1, s. 83-90. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L.; idPublikace = 52186; Název: STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA PŠENICE, JEČMENE A JEČMENNÉHO SLADU-- Neexistuje podtyp publikace --

HEROUT, M. – MALAŤÁK, J. – KUČERA, L. – DLABAJA, T. Biogas composition depending on the type of plant biomass used. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 4, č. 57, s. 137-143. ISSN: 1212-9151.

SANDER, J. Komplexní systém řízení a vizualizace technologických procesů v potravinářství a zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-7. ISSN: 1802-8942.

HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. Hodnocení přínosů dlouhodobého využívání platformy TecCom pro obchodní procesy v oblasti trhu s náhradními díly pro automobily. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Využití CFD při projektování nových i modernizovaných stájí . Náš chov, 2011, roč. 71, č 9, s. 66-68. ISSN: 0027-8068.

MALAŤÁK, J. – PASSIAN, L. Heat-emission analysis of small combustion equipments for biomass. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 37-50. ISSN: 1212-9151.

LIŠKA, R. – KIC, P. Characteristics of drying process of poultry manure at various temperatures. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 79-86. ISSN: 1211-3174.

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Stanovení zdrojů negativního ovlivňování kvality zrnin šnekovými a pásovými dopravníky. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

HRUŠKA, M. – SUCHOMEL, O. Ergonomie kokpitu a ovládacích prvků sportovního vozidla kategorie Formula Student/SAE. ..., 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-7.

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 56805; Název: Integrace bezpečnostních systémů v budovách-- Neexistuje podtyp publikace --

KUČERA, L. – MALAŤÁK, J. – CHAJMA, P. – PULKRÁBEK, J. Využití vedlejších produktů výroby bioetanolu - lihovarnických výpalků. Agritech Science, 2012, roč. 2, č. 2012, s. 1-12. ISSN: 1802-8942.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 304-306. ISSN: 1210-3306.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Improvement of The Broiler House Ventilation Using The CFD Simulation . Agronomy Research, 2012, roč. 10, č. 1, s. 235-242. ISSN: 1406-894X.

SUCHOMEL, O. – HRUŠKA, M. – CINDR, M. – JINDRA, P. OPTIMALIZACE PŘENOSU HNACÍCH SIL ŘETĚZOVÝM PŘEVODEM. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Energetická náročnost šrotování různých druhů sladu. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

HEROUT, M. – BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Vliv koncentrací CH4 a CO2 v závislosti na vstupní surovině v bioplynové stanici. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Emisní charakteristiky při spalování odpadních produktů na hořákovém topeništi . Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1802-8942.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – HOLOMKOVÁ, M. – MAZURA, V. Posouzení experimentálních výsledků z provozu svařovaných a frézovaných den scezovacích kádí. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 324-328. ISSN: 0023-5830.

VACULÍK, P. – MALOUN, J. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Disintegration process in disc crushers. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 98-104. ISSN: 1212-9151.

MALAŤÁK, J. – ŠKARKOVÁ, L. – PROŠKOVÁ, I. Chemical, stoichiometric and thermal analysis of fatty acid methyl esters from processed animal fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 83-90. ISSN: 1212-9151.

VACULÍK, P. – ANDRT, M. – PASSIAN, L. Napájení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

ANDRT, M. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Krmení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 61-63. ISSN: 0027-8068.

PAPEŽ, ING., J. – KIC, P. Wood Moisture of Rural Timber Constructions. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 2, s. 505-512. ISSN: 1406-894X.

KIC, P.; idPublikace = 60206; Název: Hot-Air Heating of Family Houses with Accumulation of Energy in the Floor-- Neexistuje podtyp publikace --

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Simulation of the Broiler House Ventilation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1211-3174.

LIŠKA, ING. PH.D., R. – KIC, P. Vlhkost drůbežího trusu při různých sušicích podmínkách. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

MALAŤÁK, J. – KUČERA, PHD., d. Stanovenie vybraných vlastností tuhých biopalív z pyrolýznej technológie. Acta Facultatis Xylologiae, 2013, roč. 55, č. 1, s. 119-127. ISSN: 1336-3824.

DLABAJA, T. – MALAŤÁK, J. Optimization of anaerobic fermentation of kitchen waste. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1212-9151.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Automa, 2013, roč. 19, č. 1, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.

TŮMOVÁ, I. – VACULÍK, P. – KIC, P. – ŠTĚRBOVÁ, Z. Pracovní prostředí ve výzkumných sklenících v letním období roku - stanovení stupně náročnosti práce a mikroklimatických podmínek pracovního prostředí. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Use of waste material mixtures for energy purposes in small combustion devices. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 60, č. 2, s. 50-59. ISSN: 1212-9151.

PEŠEK, M. – PŘIKRYL, M. Technical possibilities of the cutting oils filtration residues combustion. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 2, č. 60, s. 45-49. ISSN: 1212-9151.

PERLÍN, C. – SVOBODA, K. – CHLÁDEK, L. – CELBA, J. Analýza výsledků integrované prevence a omezování znečištění v zařízeních pivovarů a sladoven na návrh BREF a BAT technologií . Kvasný průmysl, 2014, roč. 60, č. 3, s. 52-56. ISSN: 0023-5830.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – POPELÁŘOVÁ, E. Air-conditioning and microbiological environment in the lecture room . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 2, s. 104-109. ISSN: 1211-3174.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Heating of large agricultural and industrial buildings. . ..., 2014, roč. 12, č. 1, s. 237-244. ISSN: N.

NOVOTNÝ, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. – ČERNÝ, D. Tepelně-emisní charakteristiky briket z odpadní biomasy na spalovacím zařízení s ručním podáváním. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

KIC, P. – RŮŽEK, L. The microbiological environment in special rooms of university campus. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 837-842. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Dust pollution in university offices . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 759-764. ISSN: 1406-894X.

SKANDEROVÁ, K. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Energy use of compost pellets for small combustion plants . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 413-419. ISSN: 1406-894X.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Use of combined pneumatic conveying in the processing of granular waste materials . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 83-88. ISSN: 1406-894X.

KUČERA, L. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Využití melasových výpalků jako hnojiva pro obiloviny pěstované v ekologickém zemědělství. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 12, s. 373-376. ISSN: 1210-3306.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Stanovení tepelně-emisních vlastností smrkové štěpky při různém obsahu vody v palivu na roštovém topeništit. Agritech Science, 2015, roč. 9, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-8942.

KIC, P. Hot-air distribution in the floor heating. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 494-499. ISSN: 1406-894X.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Heating and ventilation in milking parlours . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 245-252. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – KIC, P. – SKANDEROVÁ, K.; idPublikace = 67344; Název: Energetic use of solid products of pyrolysis technology-- Neexistuje podtyp publikace --

MALAŤÁK, J. – DLABAJA, T. Hydrothermal carbonization of stabilized sludge and meat and bone meal . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 21-28. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. Mathematical model for optimal arrangement of milking parlor . ..., 2015, roč. 2015, č. , s. 71-79. ISSN: N.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. CFD model of regenerative heat exchanger . Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2015, roč. 2015, č. , s. 80-93. ISSN: 1682-1130.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Forced convection in drying of poultry manure. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 215-222. ISSN: 1406-894X.

TÝBL, J. – KIC, P. Thermal properties and reduction of energy consumption of buildings . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1222-1231. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – DLABAJA, T. Hydrothermal carbonization of kitchen waste . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 64-72. ISSN: 1212-9151.

SANDER, J. – JEHLIČKA, T. Use of spiral conveyor in the processing of granular waste materials. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1099-1106. ISSN: 1406-894X.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – PASTOREK, Z. Rating of malt grist fineness with respect to the used grinding equipment . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 141-146. ISSN: 1212-9151.

GAWORSKI, M. – LEOLA, A. – SADA, O. – KIC, P. – PRIEKULIS, J. Effect of cow traffic system and herd size on cow performance and automatic milking systems capacity . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1406-894X.

VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – SMEJTKOVÁ, A. – BRANÝ, P. The temperature changes of barley malt during its disintegration on a two roller mill. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1488-1497. ISSN: 1406-894X.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – CHLÁDEK, L. – LIBICH, L. – SMETANOVA, I. The human factor’s impact on the process of milking. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1659-1670. ISSN: 1406-894X.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Modification of the rheological properties of the honey in the honeycombs prior to its extraction in the production conditions. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1293-1299. ISSN: 1406-894X.

SADA, O. – LEOLA, A. – KIC, P. Choosing and evaluation of milking parlours for dairy farms in Estonia. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 5, s. 1694-1701. ISSN: 1406-894X.

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Mass yield of biochar from hydrothermal carbonization of sucrose. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 4, s. 179-184. ISSN: 1212-9151.

KIC, P.; idPublikace = 70542; Název: Dust pollution in the sport facilities -- Neexistuje podtyp publikace --

KIC, P. Microclimatic conditions in the poultry houses . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 1, s. 82-90. ISSN: 1406-894X.

ŠKARKOVÁ, L. – SMEJTKOVÁ, A. – SATRUDINOV, D. – VACULÍK, P. Influence of the packaging material on the quality parameters of tobacco during ageing. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. SpecialIssue 2, s. 1451-1459. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. Combustion of briquettes from oversize fraction of compost from wood waste and other biomass residues. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 525-532. ISSN: 1406-894X.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Influence of biofuel moisture content on combustion and emission characteristics of stove. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 725-732. ISSN: 1406-894X.

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Mass and energetic yields of hydrochar from brewer’s spent grain . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 614-623. ISSN: 1406-894X.

BRADNA, J. – MALAŤÁK, J. Flue gases thermal emission concentration during waste biomass combustion in small combustion device with manual fuel supply. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1212-9151.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. – MÜLLER, M. Influence of dust pollution in the laboratory on the strength of adhesive bond. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 1034-1042. ISSN: 1406-894X.

KROFOVÁ, A. – KIC, P. Ventilation and microclimatic conditions in the laboratory of adhesive bonding. ..., 2016, roč. 14, č. 4, s. 1342-1350. ISSN: N.

BRADNA, J. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Impact of differences in combustion conditions of rape straw on the amount of flue gases and fly ash properties. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 649-657. ISSN: 1406-894X.

JIRSA, P. – MALAŤÁK, J. Dry sorption stabilization of flue gases in biological waste incinerating facility with heating power under 5 MW. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1024-1032. ISSN: 1406-894X.

VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – PŘIKRYL, M. – DRÁBEK, O. – VOTRUBA, Z. – LEXA, L. Selected wastewater parameters from the vegetable washing process. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 2, s. 1426-1434. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. The dependence of COx and NOx emission concentrations on the excess air coefficient during combustion of selected agricultural briquetted by-products. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1084-1093. ISSN: 1406-894X.

JEHLIČKA, T. Modification of the rheological properties of honey in thehoneycombs by the high frequency heating prior to honey extraction. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 720-728. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – MÜLLER, M. Dust concentration in air during the aluminium alloy AlCu4Mg milling operations. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 5, s. 729-733. ISSN: 1213-2489.

LIBICH, L. – HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. The use of stereophotogrammetry to determine the size and spatial coordinates to generate a 3D model of an animal. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1212-9151.

CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – VACULÍK, P. – BRANÝ, P. Evaluation of nutritional and physical values of pellets based on pea and lupine with added yeast in chickens fattening. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1550-1558. ISSN: 1406-894X.

NEUBERGER, P. – KIC, P. The use of unsteady method for determination of thermal conductivity of porous construction materials in real conditions. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue I, s. 1119-1126. ISSN: 1406-894X.

**GAWORSKI, M. – **KAMIŃSKA, N. – KIC, P. Evaluation and optimization of milking in some polish dairy farms differed in milking parlours. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 1, s. 112-122. ISSN: 1406-894X.

KROFOVÁ, A. – MÜLLER, M. – KIC, P. Influence of chemical cleaning of adhesive bonded surface on working environment and adhesive bond quality. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1057-1066. ISSN: 1406-894X.

BRUNEROVÁ, A. – MALAŤÁK, J. – MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – ROUBÍK, H. Tropical waste biomass potential for solid biofuels production. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 359-368. ISSN: 1406-894X.

HROMASOVÁ, M. – KIC, P. – MÜLLER, M. – LINDA, M. Evaluation of quality and efficiency of ventilation equipment by scanning electron microscopy. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1014-1023. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Heating and emission properties of waste biomass in burner furnace. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 16-22. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. Effect of different air velocities on convective thin-layer drying of alfalfa for livestock feeding. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 737-744. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Effect of construction shape and materials on indoor microclimatic conditions inside the cowsheds in dairy farms. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 2, s. 426-434. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. Influence of air-conditioning on dust level in drivers’ cabin during the harvest of grain. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 745-750. ISSN: 1406-894X.