×
Katedra technologických zařízení staveb
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ŠKARKOVÁ, L. Acid catalysed transesterification of animal waste fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 1, s. 24 - 28. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – POPELÁŘOVÁ, E. Air-conditioning and microbiological environment in the lecture room . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 2, s. 104-109. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – ALTMANN, V. – GÁLIK, R. Alternative fuels – agricultural waste material utilization. Polnohospodarstvo, 2007, roč. 1, č. 53, s. 38 - 48. ISSN: 0551-3677.

FICHTNER, J. – ANDRT, M. ALU plechovky v ČR – odpad, který má budoucnost. Komunální technika, 2010, roč. 4, č. 2, s. 20 - 24. ISSN: 1802-2391.

KIC, P. – LIŠKA, R. Analysis of light propagation in enriched cages for laying hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 47 - 51. ISSN: 1211-3174.

PERLÍN, C. – SVOBODA, K. – CHLÁDEK, L. – CELBA, J. Analýza výsledků integrované prevence a omezování znečištění v zařízeních pivovarů a sladoven na návrh BREF a BAT technologií . Kvasný průmysl, 2014, roč. 60, č. 3, s. 52-56. ISSN: 0023-5830.

HRUŠKA, M. – KUCHAŘ, J. – LIBICH, L. – JINDRA, P. Assessment of the impact of the shape of the handle on the ergonomics of operating a handbrake . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 750-758. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – ZEWDIE, R. Assistance in Promotion of Agricultural Mechanization in Developing Countries. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2013, roč. 44, č. 4, s. 31-33. ISSN: 0084-5841.

HEROUT, M. – MALAŤÁK, J. – KUČERA, L. – DLABAJA, T. Biogas composition depending on the type of plant biomass used. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 4, č. 57, s. 137-143. ISSN: 1212-9151.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Biomass utilization for thermal energy. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 2, s. 80 - 85. ISSN: 0084-5841.

MALAŤÁK, J. – BRANDA, J. By-products from methyl ester oil production and their thermal-emission properties. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 1, s. 9-21. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. CFD model of regenerative heat exchanger . Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 2015, roč. 2015, č. , s. 80-93. ISSN: 1682-1130.

LIŠKA, R. – KIC, P. Characteristics of drying process of poultry manure at various temperatures. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 79-86. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – ŠKARKOVÁ, L. – PROŠKOVÁ, I. Chemical, stoichiometric and thermal analysis of fatty acid methyl esters from processed animal fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 83-90. ISSN: 1212-9151.

HÁJEK, D. – MALAŤÁK, J. – HÁJEK, P. Combustion of selected biofuels types in furnace burner. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 23-31. ISSN: 1211-3174.

PROŠKOVÁ, A. – KUČERA, J. – KOPICOVÁ, Z. – ŠKARKOVÁ, L. Comparison of three methods for rendering plant fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 2, s. 51-55. ISSN: 1212-9151.

ZEWDIE, R. – WALLACE, E. – KIC, P. Developing countries in Africa and priorities towards implementation of agricultural mechanization. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2015, roč. 46, č. 2, s. 35-40. ISSN: 0084-5841.

VACULÍK, P. – MALOUN, J. – CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Disintegration process in disc crushers. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 3, s. 98-104. ISSN: 1212-9151.

KIC, P. Dust pollution in university offices . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 759-764. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Education of indoor environmental engineering technology. Agronomy Research, 2011, roč. 9, č. 1, s. 83-90. ISSN: 1406-894X.

HUTLA, P. – MALAŤÁK, J. – ŠEDIVÁ, Z. Efficiency and gases emissions with incineration of composite and one-component biofuel briquettes in room heater. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2007, roč. 53, č. 3, s. 94 - 102. ISSN: 1212-9151.

ČERNÝ, D. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Emisní charakteristiky při spalování odpadních produktů na hořákovém topeništi . Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1802-8942.

MALAŤÁK, J. – KIC, P. – SKANDEROVÁ, K.; idPublikace = 67344; Název: Energetic use of solid products of pyrolysis technology-- Neexistuje podtyp publikace --

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Energetická náročnost šrotování různých druhů sladu. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

SKANDEROVÁ, K. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Energy use of compost pellets for small combustion plants . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 413-419. ISSN: 1406-894X.

PASTOREK, Z. – KÁRA, J. – ADAMOVSKÝ, R. Energy utilization of agricultural, food industry and municipal wastes in Czech Republic. Naukovij visnik, 2007, roč. 1, č. 107, s. 72 - 79. ISSN: 0869-0782.

HRUŠKA, M. – SUCHOMEL, O. Ergonomie kokpitu a ovládacích prvků sportovního vozidla kategorie Formula Student/SAE. ..., 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-7.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Forced convection in drying of poultry manure. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 215-222. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – PASSIAN, L. Heat-emission analysis of small combustion equipments for biomass. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 37-50. ISSN: 1212-9151.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – SELVÍ, K. Heat-emission characteristics of some energy plants. The Journal of Agricultural Faculty, 2007, roč. 22, č. 2, s. 202 - 206. ISSN: 1300-2988.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Heating and ventilation in milking parlours . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 245-252. ISSN: 1406-894X.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Heating of large agricultural and industrial buildings. . ..., 2014, roč. 12, č. 1, s. 237-244. ISSN: N.

HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. Hodnocení přínosů dlouhodobého využívání platformy TecCom pro obchodní procesy v oblasti trhu s náhradními díly pro automobily. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

KIC, P. Hot-air distribution in the floor heating. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 494-499. ISSN: 1406-894X.

KIC, P.; idPublikace = 60206; Název: Hot-Air Heating of Family Houses with Accumulation of Energy in the Floor-- Neexistuje podtyp publikace --

MALAŤÁK, J. – DLABAJA, T. Hydrothermal carbonization of stabilized sludge and meat and bone meal . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 21-28. ISSN: 1212-9151.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Improvement of The Broiler House Ventilation Using The CFD Simulation . Agronomy Research, 2012, roč. 10, č. 1, s. 235-242. ISSN: 1406-894X.

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 56805; Název: Integrace bezpečnostních systémů v budovách-- Neexistuje podtyp publikace --

SANDER, J. Komplexní systém řízení a vizualizace technologických procesů v potravinářství a zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-7. ISSN: 1802-8942.

ANDRT, M. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L. Krmení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 61-63. ISSN: 0027-8068.

GÜRDÍL, G. – MALAŤÁK, J. – SELVÍ, K. – PINAR, Y. Liguid wastes from methyl ester oil production and thermal-emission properties. AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 2009, roč. 40, č. 3, s. 83 - 88. ISSN: 0084-5841.

PROŠKOVÁ, I. – KOPICOVÁ, CSC., R. – KUČERA, CSC., I. – ŠKARKOVÁ, L. Lipase-Catalyzed Transesterification of Rendering Plant Fat. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2010, roč. 56, č. 3, s. 122 - 125. ISSN: 1212-9151.

NEJEDLÁ, V. – ANDRT, M. Lokalizace osob pomocí triangulace. Elektro, 2014, roč. 24, č. 7, s. 10-11. ISSN: 1210-0889.

KIC, P. Mathematical model for optimal arrangement of milking parlor . ..., 2015, roč. 2015, č. , s. 71-79. ISSN: N.

ŽID, J. – ANDRT, M. Měření emisí zátěžových plynů z chovu prasat a vliv na prostředí. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 5, s. 74 - 75. ISSN: 0027-8068.

ANDRT, M. – JELÍNEK, A. Měření pachu v zemědělském sektoru. Náš chov, 2007, roč. 67, č. 9, s. 85 - 86. ISSN: 0027-8068.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Měření příkonového kritéria atypického listového míchadla při míchání modelové suspenze. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 5, s. 154 - 157. ISSN: 0447-6441.

KIC, P. – TŮMOVÁ, I. – FERNÁNDEZ, E. – HLAVÁČ, Z. MICROCLIMATIC CONDITIONS IN TROPICAL AND SUBTROPICAL GREENHOUSES IN THE WINTER PERIOD. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 2, s. 1 - 5. ISSN: 0231-5742.

VACULÍK, P. – ANDRT, M. – PASSIAN, L. Napájení vybraných kategorií hospodářských zvířat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

NEJEDLÁ, V. – NÍDLOVÁ, V. – VACULÍK, P. – HART, J. – VOTRUBA, Z. Nový systém nestacionární perimetrické ochrany objektů. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 24, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.

HORAJSOVÁ, Z. – FERNÁNDEZ, E. – VIEHMANNOVÁ, I. – ŠKARKOVÁ, L. Obsah sacharidů u vybraných kultivarů a produktů jakonu [Smallanthus sonchifolius (Poepp.  Endl.) H. Robinson]. Listy cukrovarnické a řepařské, 2006, roč. 12, č. 122, s. 326 - 327. ISSN: 1210-3306.

CHLÁDEK, L. – ČEŠPIVA, M. – PŘIKRYL, M. Olfaktometrie a možnosti jejího využití pro stanovení emisí v pivovarství. Kvasný průmysl, 2008, roč. 54, č. 9, s. 269 - 320. ISSN: 0023-5830.

SUCHOMEL, O. – HRUŠKA, M. – CINDR, M. – JINDRA, P. OPTIMALIZACE PŘENOSU HNACÍCH SIL ŘETĚZOVÝM PŘEVODEM. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

DLABAJA, T. – MALAŤÁK, J. Optimization of anaerobic fermentation of kitchen waste. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1212-9151.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Porovnání PIR detektorů využívaných v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech. Elektro, 2015, roč. 25, č. 5, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Porovnání poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů s funkcí video-verifikace. Security magazín, 2015, roč. 21, č. 2, s. 55-57. ISSN: 1210-8723.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – HOLOMKOVÁ, M. – MAZURA, V. Posouzení experimentálních výsledků z provozu svařovaných a frézovaných den scezovacích kádí. Kvasný průmysl, 2013, roč. 59, č. 10-11, s. 324-328. ISSN: 0023-5830.

TŮMOVÁ, I. – VACULÍK, P. – KIC, P. – ŠTĚRBOVÁ, Z. Pracovní prostředí ve výzkumných sklenících v letním období roku - stanovení stupně náročnosti práce a mikroklimatických podmínek pracovního prostředí. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.

SMEJTKOVÁ, A. – CHLÁDEK, L. Příkonové charakteristiky pro vybraná pomaloběžná míchadla v modelové suspenzi. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 304-306. ISSN: 1210-3306.

PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – HART, J. – NĚMEC, I. Producing the vacuum in modern drawn milking systems. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 253-260. ISSN: 1406-894X.

HÁJEK, P. – HÁJEK, D. – HOUŠKA, D. – ŠAŘEC, P. Produkce bioplynu z vinných odpadů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 80-83. ISSN: 1802-2391.

MALAŤÁK, J. – DUBROVIN, V. Quality and specification of solid biofuels in Europe. Journal of Research and applications in agricultural engineering., 2007, roč. 52, č. 1, s. 13 - 20. ISSN: 0021-8634.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Reliability of biometric identification using fingerprints under adverse conditions. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 786-791. ISSN: 1406-894X.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – PŘIKRYL, M. Reliability of detection of sources of infrared radiation in security alarm and distress signal systems. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 949-954. ISSN: 1406-894X.

HART, J. – ŠTĚRBOVÁ, Z. – NÍDLOVÁ, V. Security methods for livestock buildings including assessment aspects. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 231-236. ISSN: 1406-894X.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Simulation of the Broiler House Ventilation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1211-3174.

MALAŤÁK, J. – GÜRDÍL, G. – PINAR, Y. – VACULÍK, P. – SELVÍ, K. Solid recovered fuels from agricultural wastes. The Journal of Agricultural Faculty, 2008, roč. 23, č. 1, s. 51 - 58. ISSN: 1300-2988.

SMEJTKOVÁ, A. – VACULÍK, P. – PASSIAN, L.; idPublikace = 52186; Název: STANOVENÍ DISPERZITY MELIVA PŠENICE, JEČMENE A JEČMENNÉHO SLADU-- Neexistuje podtyp publikace --

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Stanovení zdrojů negativního ovlivňování kvality zrnin šnekovými a pásovými dopravníky. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

MALAŤÁK, J. – KUČERA, PHD., d. Stanovenie vybraných vlastností tuhých biopalív z pyrolýznej technológie. Acta Facultatis Xylologiae, 2013, roč. 55, č. 1, s. 119-127. ISSN: 1336-3824.

JELÍNEK, DOC.ING.CSC, A. – DOLEJŠ, ING.CSC, J. – ANDRT, M. Systém měření a vyhodnocení prašnosti v chovech hospodářských zvířat se zaměřením na prasata, drůbež a telata. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 189-198. ISSN: 1802-2391.

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu města Náměšť nad Oslavou. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 143-153. ISSN: 1804-0195.

CHOTOVINSKÝ, O. – MARTIŠ, M. – ALTMANN, V. Systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - hodnocení odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu obce Březník.. Waste Forum, 2011, roč. 4, č. 3, s. 153-163. ISSN: 1804-0195.

PEŠEK, M. – PŘIKRYL, M. Technical possibilities of the cutting oils filtration residues combustion. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 2, č. 60, s. 45-49. ISSN: 1212-9151.

ŽID ING.PHD, J. – ANDRT, M. Technologie Envirolyte v chovech prasat. Náš chov, 2011, roč. 71, č 7, s. 34-36. ISSN: 0027-8068.

NOVOTNÝ, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. – ČERNÝ, D. Tepelně-emisní charakteristiky briket z odpadní biomasy na spalovacím zařízení s ručním podáváním. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1802-8942.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Testování bezdrátových přenosů v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (JA-63Profi, Oasis JA83-K, AZOR a JA-101KR). Elektro, 2015, roč. 25, č. 4, s. 6-9. ISSN: 1210-0889.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Testování pancéřových krků určených k ochraně datových rozvodů. ..., 2014, roč. 69, č. 1, s. 10-11. ISSN: N.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Testování pásem ISM 433 a 868 u přenosů v poplachových, zabezpečovacích a tísňových systémech. Automa, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 40-42. ISSN: 1210-9592.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. The impact of light conditions on identifying facial features . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 889-894. ISSN: 1406-894X.

KIC, P. – RŮŽEK, L. The microbiological environment in special rooms of university campus. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 837-842. ISSN: 1406-894X.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – RUTKOWSKI, K. The study of hydrodynamic impact on the efficiency of sanitation in agricultural and food industry. Annual Review of Agricultural Engineering, 2009, roč. 7/1, č. 7, s. 125 - 133. ISSN: 1429-303X.

KUBÁSEK, M. Thermal diffusivity estimation of the olive oil during its high-pressure treatment . Journal of Food Engineering, 2006, roč. 74, č. 3, s. 286 - 291. ISSN: 0260-8774.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Use of combined pneumatic conveying in the processing of granular waste materials . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 83-88. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Use of waste material mixtures for energy purposes in small combustion devices. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2014, roč. 60, č. 2, s. 50-59. ISSN: 1212-9151.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KOLLÁROVA, M. – MALAŤÁK, J. UTILISATION OF BIO-TECHNOLOGICAL AGENTS IN THE PROCESS OF COMPOSTING. Agricultura tropica et subtropica, 2008, roč. 41, č. 1, s. 1 - 3. ISSN: 0231-5742.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Větrání haly pro výkrm kuřat. Vytápění, větrání, instalace, 2010, roč. 19, č. 5, s. 234 - 236. ISSN: 1210-1389.

LIŠKA, ING. PH.D., R. – KIC, P. Vlhkost drůbežího trusu při různých sušicích podmínkách. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

HEROUT, M. – BRADNA, PH.D., I. – MALAŤÁK, J. Vliv koncentrací CH4 a CO2 v závislosti na vstupní surovině v bioplynové stanici. Agritech Science, 2013, roč. 7, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Vliv světelných podmínek na biometrické čtečky pro identifikaci osob na základě obličeje. Elektro, 2014, roč. 69, č. 12, s. 8-9. ISSN: 1210-0889.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. Využití CFD při projektování nových i modernizovaných stájí . Náš chov, 2011, roč. 71, č 9, s. 66-68. ISSN: 0027-8068.

KUČERA, L. – MALAŤÁK, J. – CHAJMA, P. – PULKRÁBEK, J. Využití vedlejších produktů výroby bioetanolu - lihovarnických výpalků. Agritech Science, 2012, roč. 2, č. 2012, s. 1-12. ISSN: 1802-8942.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. – VACULÍK, P. Vývoj biometrického identifikačního zařízení. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 15, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – NEJEDLÁ, V. Vývoj inovací a nových prvků poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů na ČZU v Praze. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 34, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.

PAPEŽ, ING., J. – KIC, P. Wood Moisture of Rural Timber Constructions. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 2, s. 505-512. ISSN: 1406-894X.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Automa, 2013, roč. 19, č. 1, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.

Odborná monografie

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. Biomasa pro výrobu energie. Praha: ČZU v Praze, 2008. 206s. ISBN 978-80-213-1810-6.

PASTOREK, Z. – KÁRA, J. Biomasa-obnovitelný zdroj energie. Praha: , 2004. 185s. ISBN 80-86534-06-5.

KIC, P. Dopravní a manipulační stroje I. Základy logistiky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. 44s. ISBN 978-80-213-1723-9.

HRUŠKA, M. – ŘÍHA, M. Navigace. Praha: Námořní akademie ČR, 2010. 104s. ISBN 978-80-87103-20-3.

CHLÁDEK, L. Pivovarnictví. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. 208s. ISBN 978-80-247-1616-9.

ALTMANN, V. – VACULÍK, P. – MIMRA, M. Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie. Praha: ČZU Praha, 2010. 120s. ISBN 978-80-213-2022-2.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P. – JEVIČ, P. Účinné využití tuhých biopaliv v malých spalovacích zařízeních s ohledem na snižování emisí znečišťujících látek . Praha: powerprint, Praha, 2010, 240s. ISBN 978-80-87415-02-3.

MALAŤÁK, J. – VACULÍK, P.Zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Kapitoly v odborné knize

ANDRT, M. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů. Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku,o.p.s., 2006. 1s. ISBN 80-86684-37-6. s. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů, s. 1 - 360.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2 - 11/2.4, s. 111 - 131.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: , 2007. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.11 - 11/2.11.1, s. 181 - 204.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.5 - 11/2.6, s. 132 - 146.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.6.1 - 11/2.8 , s. 147 - 167.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Počítačové instalace kap. 11/2.9 - 11/2.10, s. 168 - 180.

PLÍVA, P. – JELÍNEK, A. – KOLLÁROVA, M. – ANDRT, M. – VÁŇA, J. – VOSTOUPAL, B. . VÚZT Praha: , 2004. 1s. ISBN 80-903271-6-8. s. Právní aspekty kompostování, s. 1 - 28.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2008. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3 - 11/3.5 , s. 500 - 514.

VOTRUBA, Z. – HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – NEJEDLÁ, V. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.3 , s. 1-17.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.4, s. 1-16.

NÍDLOVÁ, V. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.4.2, s. 1-6.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2008. 1s. ISBN 80-86897-06-0. s. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.5 - 11/3.6.1 , s. 515 - 532.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2009, 1100s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.6.3 - 11/3.6.5, s. 553-569.

Článek ve sborníku z akce

KIC, P. Aerodynamic properties of noise silencers . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 57-60.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. – KUČERA, PHD., d. – ČERNÝ, D. – PASSIAN, L. Analysis of selected wood biofuels and evaluation of their thermal emission properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 402-408.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. – HRUŠKA, M. Biometric identification on the basis of facial features and modifications thereof . In 3rd International Conference on Applied Materials and Electronics Engineering, AMEE 2014 26.04.2014, Hong Kong; China. Neuveden: Trans Tech Publications, 2014. s. 669-672.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. CFD Analysis of Broiler House Ventilation Patterns with Respect to the Poultry Welfare. In RURAL DEVELOPMENT 2013: 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Kaunas, LITHUANIA. Akademija, Kaunas, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, 2013. s. 151-156.

FICHTNER, J. – ANDRT, M. COLLECTION OF BEVERAGE CANS IN CZECH REPUBLIC - IMPLEMENTATION AND PRACTICE . In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 151-157.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Comparison of two methods of poultry manure drying. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: , 2014. s. 143-149.

ABOLTINS, A. – KIC, P. Comparison of mint plant and pine cone drying by convection . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 162-167.

KIC, P. – ABOLTINS, A. Convective Drying of Poultry Manure by Different Air Speeds. In 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2013. s. 121-125.

HRUŠKA, M. – NEVORAL, J. Creating of the skeleton of a digital domestic cattle model. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 693-698.

KIC, P. Criteria for optimization of milking parlour on dairy farm. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava, Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 106-111.

KIC, P. – ABOLTINS, A. Drying process of two special plants. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2014. s. 137-142.

LIŠKA, R. – KIC, P. Drying process of poultry manure at various temperatures. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 398-400.

MALAŤÁK, J. – JEVIČ, P. – VACULÍK, P. Evaluation of small combustion equipments for solid biomass. In Trends in agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 421-428.

CHLÁDEK, L. – VACULÍK, P. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, M. – HOLOMKOVÁ, I. Impact of malt granulometry on lauter proces. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 244-248.

KIC, P. – KADLEČEK, B. Improvement of heat balance of family house.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 134-138.

PAPEŽ, J. – KIC, P. Indoor environment in milking parlor and cowshed during the milking process . In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 112-118.

ŠIMON, J. – PŘIKRYL, M. – MACHÁLEK, CSC., I. Influence of audiostimulation on milking interval on dairy farms equipped by automatic milking system. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 595-598.

PASSIAN, L. – ANDRT, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Is it good to change the composition of the input substrate for biogas plant or not?. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 503-507.

ZAJÍČEK, M. – KIC, P. Longitudinal ventilation of broiler house -- simulation of variants. In 12th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2013. s. 198-202.

IVANOVA, T. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – HAVRLAND, B. – PASSIAN, L. Mechanical durability of briquettes made of energy crops and wood residues. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 131-136.

KIC, P. – CHLÁDEK, L. MICROCLIMATE IN TUTORIAL AND RESEARCH BREWERY DURING WINTER SEASON. In 4th International Conference TAE 2010, Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 311-315.

KIC, P. – ZAJÍČEK, M. New methods in education of HVAC for ERABEE. In Engineering for rural development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering., 2011. s. 20-25.

CHOTOVINSKÝ, O. – ALTMANN, V. – TŮMA, O. OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 259-266.

JEHLIČKA, T. – SANDER, J. Options for reducing energy demand in heating technological production plants . In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 287-292.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Pollution of indoor environment in poultry housing.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 480-483.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. – VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – SUCHÝ, O. Possibilities of the verification of the efficiency of sanitation process in agricultural and food industry. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering , 2010. s. 236-240.

KÁRA, J. – PASTOREK, M. – PASTOREK, Z. Practical experience with treatment biogas to natural gas quality. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 298-303.

VACULÍK, P. – MALAŤÁK, J. – CHLÁDEK, L. Recent trends in the processing of construction and demolition waste. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 619-622.

VOTRUBA, Z. Security systems as part of the control system in building technology. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 719-725.

ZEWDIE, R. – KIC, P. Selected factors affecting microclimatic conditions in driver's cabin. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 20.05.2015, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 61-66.

HÁJEK, P. – ŠAŘEC, P. – HOUŠKA, D. – HÁJEK, D. Silage maize size fractions effects on biogas production quantity. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 195-198.

KIC, P. Silencers for reduction of fan noise. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 314-317.

JEVIČ, P. – ŠEDIVÁ, Z. – MALAŤÁK, J. Specification and classes of solid biofuels in european standars. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague . Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 254-262.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Testing of Mechanical Protection of Data Distribution Mechanisms. In 2014 International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering 03.05.2014, Incheon; South Korea. Incheon; South Korea: Trans Tech Publications Ltd, 2014. s. 112-116.

KIC, P. The course transport, handling and manipulation machinery in engineering education. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava; Latvia. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2014. s. 466-470.

PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. The possibilities of reduction of milking energy comsumption. In Trends in agricultural Engineering 2010 7.92010, Prague. Prague: Czech university of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 505 - 509.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. The risks of data transmissions in intrusion and hold-up alarm systems and solutions thereto. In 3rd International Conference on Applied Materials and Electronics Engineering, AMEE 2014 26.04.2014, Hong Kong; China. Neuveden: Trans Tech Publications, 2014. s. 570-574.

PASTOREK, M. – KÁRA, J. – PASTOREK, Z. Utilization of plant matter for biogas production. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 508-511.

Patent

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183. Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu. 302 183. 21.10.2010.

CHLÁDEK, L. Zařízení pro skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu - patent CZ č. 302183, Equipment for storage of flexibles and disinfecxtion of internal surface Patent CZ Nr. 302183, flexible, storager, disinfextion, insternal surface, 2010, GM - Potravinářství, 302 183, Zařízení na skladování hadic a dezinfekci jejich vnitřního povrchu, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 17.10.2007, 21.10.2010, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo zapsaný patent nebo patent nebo vzor využívaný jeho vlastníkem

Poloprovoz, ověřená technologie

Elektronický slovník: "Pojmy v dopravní telematice a dopravním inženýrství" Ing. Břečka Patrik, Ph.D.; Ing. Votruba Zdeněk, 2008

Systém elektronické podpory výuky dopravní telematiky Ing. Břečka Patrik, Ph.D.; Ing. Votruba Zdeněk, 2008

Výsledky s právní ochranou

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Aplikátor inhibitorů na střešní krytinu. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24388. 08.10.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – ANDRT, M. – PŘIKRYL, M. Aplikátor viskózních tekutin s výměnnou hlavicí. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 25843. 12.09.2013.

HART, J. – NEJEDLÁ, V. Bezdrátový detektor ztráty předmětu. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24279. 06.09.2012.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Biometrický skener dlaně. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24107. 16.07.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Detektor na ochranu tištěných dokumentů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24281. 06.09.2012.

HART, J. – VACULÍK, P. Detektor na ochranu vzácných předmětů, Detector for the protection of rare items, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22892, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 21.06.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – VOTRUBA, Z. Detektor rušení bezdrátových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24069. 02.07.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Distanční plastový sloupek s nevratnou pojistkou. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24020. 25.06.2012.

KOTEK, T. – HART, J. Držák pro variabilní umístění mikrospínačů, Holder for flexible placement of microswitches, Holder of microswitches, 2010, JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika, 21397, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 23.06.2010, 22.10.2010, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – VACULÍK, P. Dveře s detekcí prokopnutí., The doors with detection of kick a hole in the door., Doors, detection, hole, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22515, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Praha, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol, CZ, 11.05.2011, 25.07.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – NEJEDLÁ, V. Dvoufázová vysokofrekvenční siréna. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24384. 08.10.2012.

PASSIAN, L. – HART, J. Elastický fixační pás s magnety. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24605. 19.11.2012.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Hydraulický parkovací sloupek. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24021. 25.06.2012.

HART, J. – KOTEK, T. Infradetektor boxového víka. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24278. 06.09.2012.

HART, J. – MATUŠŮ, R. Infradetektor odklonu. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 22953. 21.11.2011.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Infradetektor okenních výplní. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24427. 15.10.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Infrapřevodník drátových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24383. 08.10.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Integrovaný radiový snímač. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24319. 17.09.2012.

HART, J. – KOTEK, M. Kamery s detekcí vzdálenosti, Cameras with distance detection, Camera, expansion connector, detection, position, direction., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22855, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – MATUŠŮ, R. Klávesnice s proměnlivými číslicemi. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24566. 15.11.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Klávesnicový modul. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24323. 17.09.2012.

CHLÁDEK, L. – PŘIKRYL, M. Kombinované zařízení na mytí lahví a nerezových sudů, Combined device for bottle and stainless keg cleaning , cleaning, bottle, keg, beverage industry, 2011, GM - Potravinářství, 22836, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, CZ - Česká republika, , 27.09.2011, 24.10.2011, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, U - Užitný vzor

HART, J. – SUCHÝ, O. Kombinovaný detektor na ochranu boxu ústředny, Combined detector to protect the boxing switchboards, Loop, construction, secure, alarm, wire, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22854, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – NEJEDLÁ, V. Kybermyš. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24320. 17.09.2012.

HART, J. – VACULÍK, P. Magnetické uchycení emitorů světla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24022. 25.06.2012.

HART, J. – PASSIAN, L. Magnetický detektor zaplavení, Magnetic detector flooding, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22901, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 19.07.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – ŠEĎOVÁ, M. Nastavitelný penetrační teploměr. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23932. 04.06.2012.

HART, J. – MATUŠŮ, R. Oboustranný skener. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24062. 02.07.2012.

HART, J. – VACULÍK, P. Odpalovač aktivních obranných plynů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24494. 05.11.2012.

HART, J. – KOTEK, M. Odpružený retardér. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24029. 25.06.2012.

HART, J. – KUCHAŘ, BC., J. Otočná klávesnice. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24025. 25.06.2012.

HART, J. – VOTRUBA, Z. Pasivní fotodetektor. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24280. 06.09.2012.

FICHTNER, ING.PHD, J. – ANDRT, M. Podvozek pro plastové kontejnery pro komunální odpad., Chassis for plastic containers for municipal waste., plastic container, chassis, municipal waste, 2011, XX - Nepřiřazeno, 22527, Úřad průmyslového vlastnictví Česká republika, http/www.upv.cz, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Praha 6 - Suchdol, CZ, 20.10.2010, 01.08.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, U - Užitný vzor

HART, J. – CHYBA, J. Poplachová zámková vložka s detekcí aktivity stavítek obsahující sestavu zámkové vložky a detekční mikrospínač, Alarm lock cylinder with detection of activity check gates comprising a lock cylinder and detection microswitch, Check gates, construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22896, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 13.07.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

JEHLIČKA, T. Pracovní plocha indukční varné desky. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 16068 Praha 6 - Bubeneč, www.upv.cz. 23270. 16.01.2012.

KIC, P. – LIŠKA, R. Přístroj pro měření dynamických sil valivých těles. Úřad průmyslového vlastnictví. 23863. 24.05.2012.

HART, J. – ŠEĎOVÁ, M. Pulzní hradlové pole pro elektrické zabezpečovací systémy, Pulse gate array for electronic security systems, Loop, construction, secure, alarm, wire. , 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22779, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 20.05.2011, 10.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HRUŠKA, M. – SUCHOMEL, O. Rám pro tvorbu modelu sedadla. Úřad průmyslového vlastnictví. 23721. 26.04.2012.

Ruční lis s perforátorem doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., Bc. Petr Zadrobílek (externí), prof. Ing. Milan Brožek, CSc., Alexandra Nováková, doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D., 2010

Rychloupínací přípravek pro adjustaci tlakové měřicí komůrky doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., doc. Ing. Josef Maloun, CSc., 2010

HART, J. – HÁJEK, P. Sestava přídavného násobiče osvětlení. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24445. 22.10.2012.

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Systém biometrické autorizace pro využití služebního vozidla. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24121. 19.07.2012.

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Systém pro upínání kabelů do detektoru. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23960. 11.06.2012.

HART, J. – HROMÁDKO, J. Systém pro upozornění chodce před kolizí s tramvají. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24493. 05.11.2012.

HART, J. – LUKEŠ, M. Těsnění s vyhodnocením změny tlaku. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 22781. 10.10.2011.

VOTRUBA, Z. – HART, J. Tester plotových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24225. 27.08.2012.

HART, J. – KOTEK, T. Tester poplachových smyček pro testování odolnosti systému proti přemostění, Tester of alarm loop for testing resistance of system against bypass, Loop, construction, secure, alarm, wire, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22856, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – KOSTELECKÝ, M. Tester vyvažovacích odporů, Tester balancing resistors, Wire, resistor, loop, switchboard security system, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22853, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 25.05.2011, 31.10.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

HART, J. – MATUŠŮ, R. Tlakový detektor dvojitých oken. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24385. 08.10.2012.

HART, J. – LUKEŠ, M. Třípolohový garážový vjezd. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24120. 19.07.2012.

CHLÁDEK, L. Víceúčelové zařízení pro sanitaci nápojů pro nápojový průmysl. Úřad průmyslového vlastnictví. 24035. 28.06.2012.

HART, J. – ČADOVÁ, I. Výměnný valivý dotyk pro úchylkoměry. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 22947. 14.11.2011.

HART, J. – LUKEŠ, M. Výsuvná nástupní plošina. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24031. 25.06.2012.

HART, J. – VOTRUBA, Z. Zámkový laser, Laser lock, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22891, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 21.06.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

NÍDLOVÁ, V. – HART, J. Zámkový systém s biometrickým scanem nehtového lůžka. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 23925. 04.06.2012.

KIC, P. – LIŠKA, R. Zařízení k sušení sypkých nebo objemových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 23841. 21.05.2012.

Zařízení pro připojení přírubových pracovních strojů ke zkušební dynamometrické jednotce doc. Ing. Josef Maloun, CSc., doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc., 2010

Želatina Ing. Škarková Ludmila, CSc., 2009

HART, J. – NÍDLOVÁ, V. Zvukový okenní detektor. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24382. 08.10.2012.

Technicky realizované výsledky

KIC, P. – LIŠKA, R. Přístroj pro měření dynamických sil valivých těles, Device for measurement of dynamic forces of rolling elements, instrument; dynamic forces; measurement; agricultural products; food products, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Měření dynamických sil, ČZU v Praze, TF, KTZS, Měřicí přístroj pro rozsah sil 0 až 50 N, přesnost +- 0,1 % rozsahu; délka dráhy 1000 mm, 125 000,- Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KTZS, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Technické, animální a humánní aspekty dojení Kunc Petr; Knížková Ivana; doc. Ing. Přikryl Miroslav, CSc.; doc. Ing. Maloun Josef, CSc., 2007

KIC, P. – LIŠKA, R. Zařízení k sušení sypkých nebo objemových materiálů, Equipment for drying of loose or bulk materials, Drying; agriculture; food; products, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Funkční vzorek, Zařízení k sušení vzorků, ČZU v Praze, TF, KTZS, Čtyřkomorové konvekční sušicí zařízení s rozsahem rychlostí proudění 0 až 3 m/s, 110 000,- Kč bez DPH, ČZU v Praze, TF, KTZS, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – PŘIKRYL, M. – MALOUN, J. – JIROUTOVÁ, P. – STANĚK, S. – MALAŤÁK, J. Automatické dojicí systémy-vybrané faktory ovlivňující proces robotizovaného dojení, Automatic milking systems-selected factors influencing the process of robotic milking, Automatic milking system, milking robot, vacuum, microclimate, temperature, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Automatické dojicí systémy, č. 17210/2011-5, Roční snížení nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 16.12.2011

JEVIČ, P. – ŠEDIVÁ, Z. – MALAŤÁK, J. – KŘÍŽEK, I. Termolýzní zpracování zbytkové biomasy, separovaných plastových a celulózových podílů tuhého komunálního odpadu pro energetické a surovinové využití, Processing of residual biomass and separated plastic and cellulose fractions of solid municipal waste by thermolysis for energy and material purposes, biomass, solid municipal and industrial waste, gasification, pyrolysis, syngas, biofuels, bioliquids, 2012, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Pyrolýzní zpracování biomasy, 04/2012, Roční zvýšení energetického využití odpadů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, sídlem Ministerstvo zemědělství, Těšnov 147, 117 05 Praha 1, 29.10.2012, www.vuzt.cz