×
Středisko Informačních služeb
banner

e-Senior, VUVČ

Projekty > e-Senior, VUVČ

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Univerzita třetího věku (U3V) poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na univerzitní úrovni. Studium U3V při PEF ČZU v Praze zahrnuje dvouletý ucelený vzdělávací přednáškový program, edukační kurzy v oblasti počítačových technologií a konverzační jazykové kurzy.


Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou. Cílem Virtuální U3V je umožnit posluchačům seniorské vzdělávání v regionech České republiky. Posluchači se nemusí zúčastňovat prezenčních přednášek v sídle ČZU a mohou tak studovat bez ohledu na vzdálenost, bez omezení ze zdravotních a časových důvodů. Přínosem je i sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

Virtuální U3V je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání

Adresa webu VU3V: https://e-senior.czu.cz/

Virtuální Univerzita volného času (VUVČ)

Virtuální Univerzita volného času Provozně ekonomické fakulty nabízí studium jednosemestrálních kurzů v rámci Celoživotního zájmového vzdělávání pro osoby od 18 let do doby odchodu do důchodu.

Studium kurzů VUVČ probíhá individuálně. Výukové materiály jsou přístupné on-line. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Adresu webu VUVČ: http://e-volnycas.czu.cz/