×
Středisko Informačních služeb
banner

Webové prezentace

Poskytované služby > Webové prezentace


Potřebujete zveřejnit informaci o konané akci, změnit text na webových stránkách fakulty, pochlubit se výsledky nebo novými projekty?

Nabízíme tyto služby:

  • Příprava, publikace a správa informací na fakultních webových prezentacích v českém i anglickém jazyce,
  • příprava a zveřejňování informací na infopanelech,
  • metodická a technická podpora uživatelů při řešení možností prezentace jejich činností,
  • metodická a technická podpora uživatelů při vlastní správě tématických fakultních webů (katedry.czu.cz, jobs.pef.czu.cz, student.czu.cz aj.),
  • příprava a distribuce informačních e-mailů,
  • spolupráce se zástupci kateder (PROPR tým) - sběr informací a aktualit z kateder, organizace schůzek, poskytování zpětné vazby.

Naše služby poskytujeme všem útvarům Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze.


Podoba a forma grafických podkladů pro propagaci a prezentaci nejen na webových stránkách PEF je podrobně specifikovaná na stránce Požadavky na tvorbu grafických podkladů pro propagaci a prezentaci.


Kontakt:

Své požadavky můžete posílat na e-mail propr@pef.czu.cz nebo kontaktovat

Ing. Veronika Ander, tel: 224 383 242, e-mail: ander@pef.czu.cz