×
Středisko Informačních služeb
banner

JOBS PEF

Projekty > JOBS PEF

 Portál personální agentury ČZU PEF
 http://jobs.pef.czu.cz/

Projekt pro vytvoření portálu personální agentury PEF vznikl v červnu 2014. Cílem projektu bylo vytvořit personální portál v rámci Komplexního systému profesního poradenství na PEF (KAPO). Hlavním záměrem projektu bylo zajistit lepší uplatnění studentů PEF na trhu práce a zvýšit konkurenceschopnost studentů při integraci do pracovního procesu. Jedním z konkrétních výsledků projektu by mělo být zvýšení zájmu firem o studenty PEF, tedy vyšší počet pracovních nabídek pro studenty a absolventy. Projekt usiluje o prohloubení spolupráce mezi fakultou a komerční sférou. Očekávaným přínosem je zvýšení prestiže PEF a s tím spojený zvýšený zájem studentů o studium na fakultě.

Centrum kariérového a profesního poradenství

Portál JOBS PEF spravuje Centrum kariérového a profesního poradenství při PEF ČZU v Praze. Centrum kariérového a profesního poradenství spolupracuje s veškerými organizacemi, tj. podniky, institucemi a zájmovými sdruženími, které mají zájem navázat kontakt a spolupráci se studenty a absolventy fakulty a informovat o pracovních nabídkách, pracovním trhu a možnostech uplatnění.

Portál JOBS PEF

JOBS PEF je webový portál, kde naleznete pracovní nabídky, brigády, stáže a trainee programy. Portál nabízí také profesní a kariérní poradenství, informuje o důležitých akcích a odborných přednáškách. Na JOBS PEF se studenti i firmy mohou dočíst o každoročně konaném workshopu Veletrh pracovních příležitostí, který se koná v prostorách PEF. Hlavní výhodou tohoto personálního portálu je, že obsahuje nabídky práce přímo “na míru” studentům a absolventům PEF, to znamená převážně z oblasti ekonomiky, managementu, informatiky, obchodu, administrativy apod. Katalog firem JOBS PEF v současné době obsahuje více než 130 zaregistrovaných firem. Adresa portálu JOBS PEF: http://jobs.pef.czu.cz/