PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Katedra jazyků

 

STĚHOVÁNÍ KATEDRY

Nově naleznete naši katedru ve 3. podlaží nové budovy PEF.


 

Rozšířená jazyková výuka
Příležitost pro studenty 1. ročníků českých oborů PEF

V rámci svého studia máte možnost rozšířit si své znalosti angličtiny, nebo němčiny.
Katedra jazyků ve spolupráci s odbornými katedrami nabízí možnost absolvovat část bakalářského studia v cizím jazyce v rámci Rozšířené jazykové výuky.
Podrobnější informace a přihlášku k výběrovému řízení naleznete na http://katedry.czu.cz/kj/rjv/

 


 

Studentům, kteří mají zapsaný jazyk, doporučujeme využívat také aplikaci Moodle, která umožňuje didaktické, administrativní a informativní doplnění výuky.

Je nástrojem realizace cvičení a v případě potřeby může být využita pro suplování prezenční výuky.

Použití této aplikace je výhodné jak pro vyučující, tak i pro studenty.
Nezapomeňte se registrovat na moodle.czu.cz

 


 

Možnost získání mezinárodního certifikátu z francouzštiny nebo angličtiny


Postup při uznávání předmětu Cizí jazyk
pro prezenční a kombinovanou formu studia


Vaši úroveň jazykových schopností Vám pomohou odhadnout testy, které je možné si udělat na portálu
Virtuální univerzity volného času

Pracovníci katedry