PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Katedra jazyků

Vaši úroveň jazykových schopností Vám pomohou odhadnout testy, které je možné si udělat na portálu
Virtuální univerzity volného času


 

Rozšířená jazyková výuka
Příležitost pro studenty 1. ročníků českých oborů PEF

V rámci svého studia máte možnost rozšířit si své znalosti angličtiny, nebo němčiny.
Katedra jazyků ve spolupráci s odbornými katedrami nabízí možnost absolvovat část bakalářského studia v cizím jazyce v rámci Rozšířené jazykové výuky.
Podrobnější informace a přihlášku k výběrovému řízení naleznete na http://katedry.czu.cz/kj/rjv/

 


 

Studentům, kteří mají zapsaný jazyk, doporučujeme využívat také aplikaci Moodle, která umožňuje didaktické, administrativní a informativní doplnění výuky.

Je nástrojem realizace cvičení a v případě potřeby může být využita pro suplování prezenční výuky.

Použití této aplikace je výhodné jak pro vyučující, tak i pro studenty.
Nezapomeňte se registrovat na moodle.czu.cz

 


Možnost získání mezinárodního certifikátu z francouzštiny nebo angličtiny


Postup při uznávání předmětu Cizí jazyk
pro prezenční a kombinovanou formu studia


 

Pracovníci katedry