PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Přijímací řízení - znalost českého jazyka