×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Historie a osobnosti

Historie katedry sahá až do roku 1967, kdy byla založena jako jedna ze tří kateder ITS (spolu s katedrou živočišné produkce tropů a subtropů a s katedrou technického a ekonomického rozvoje venkova tropů a subtropů). Hlavním cílem katedry je výchova a vzdělávání odborníků v oboru rostlinná produkce v tropech a subtropech. Do roku 1989 studovali na ITS především zahraniční studenti z rozvojových zemí. Od roku 1992 je studijní program specializace rostlinná výroba otevřen také pro české studenty. Od roku 1976 je Institut tropů a subtropů zahrnut do programu mezinárodní výměny semen mezi univerzitami, institucemi a botanickými zahradami nazvaného Index Seminum.