×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Zaměstnanci

Lidé > Zaměstnanci

Akademičtí pracovníci

doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
docent, zástupce vedoucího katedry
vedoucí Laboratoře rostlinných explantátů
kancelář: Kolej C 009
osobní stránky
tel.: +420 22438 2183
mobil: +420 734 170 777
email: eloy@ftz.czu.cz
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
profesor
vedoucí
Laboratoře etnobotaniky a etnofarmakologie


 
kancelář: Rektorát 115
osobní stránky
tel: +420 22438 2180
email:
kokoska@ftz.czu.cz
Ing. Olga Leuner, Ph.D.
odborný asistent, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

 
kancelář: Rektorát 104
osobní stránky
tel.: +420 22438 2501
email: leuner@ftz.czu.cz
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
docent, vedoucí katedry

 
kancelář: Rektorát 102
osobní stránky
tel: +420 22438 2171
email:
lojka@ftz.czu.cz
Ing. Ingrid Melnikovová, Ph.D.


 
 
kancelář:
tel.: +420 22438 2496
email: melnikovova@its.czu.cz
doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
docent
vedoucí týmu Zemědělské botaniky a etnoekologie

 
kancelář: Rektorát 103
osobní stránky
tel.: +420 22438 2167
email:
polesny@ftz.czu.cz
skype: polesny.zdenek
prof. Dr. ir. Patrick Van Damme
profesor


 
kancelář: Rektorát 115
Tropical Lab
tel.: +420 22438 2180
email: Patrick.VanDamme@UGent.be
Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
odborný asistent

 
kancelář: Kolej C 005
tel.: +420 22438 2170
email: viehmann@ftz.czu.cz

Externí akademičtí pracovníci

prof. RNDr. Oldřich Lapčík, Dr.
profesor


vedoucí Ústavu chemie přírodních látek
Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 
email: oldrich.lapcik@vscht.cz  
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc.
docent

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.                           
email: irena@uochb.cas.cz

Technici

     
Ing. Radka Vlkovičová                 
tajemnice katedry


 
kancelář: Rektorát 116
tel.: +420 22438 2182
email:
vlkov@ftz.czu.cz