×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

TRIBE | Laboratoř tropické botaniky a etnobiologie

Laboratoře a týmy > TRIBE | Laboratoř tropické botaniky a etnobiologie

Laboratoř tropické botaniky a etnobiologie (TRIBE) se zabývá výzkumem tropických a subtropických užitkových rostlin a jejich interakcí s člověkem, ostatními organizmy a prostředím s cílem zachovat diverzitu rostlinných druhů a související tradiční znalosti v přirozených ekosystémech i agroekosystémech. Zvláště se zaměřuje na dokumentaci tradičních znalostí původních etnik a komunit drobných zemědělců o pěstování, využití a ekologii významných i opomíjených druhů užitkových rostlin využívaných jako zdrojů potravin, léčiv a materiálů. Hlavní výzkumné aktivity zahrnují etnobiologické/etnobotanické inventarizační studie, dokumentaci tradičních ekologických znalostí, etnobotanické studie národnostních menšin, výzkum agrobiodiverzity v rámci domácích užitkových zahrad a zahrádkových osad, výzkum neformálních systémů sdílení osiv jako nástroje pro zachování agrobiodiverzity a etnobotaniku planých jedlých rostlin. Taxonomie tropických a subtropických rostlin, zejména planých i lokálně pěstovaných jedlých druhů je významnou součástí výzkumného zaměření TRIBE.

Z rozvojového pohledu výzkum TRIBE přispívá k pochopení významu diverzity rostlinných zdrojů a jejich role v místních potravinových a zemědělských systémech zejména v kontextu tzv. skrytého hladu a nutričně citlivého zemědělství. Sdílení nových poznatků rozšiřujících povědomí o užitkovém potenciálu biologické rozmanitosti napříč místními komunitami, akademickou sférou a státní správou může významně přispět ke zlepšení životní úrovně a rozvoji venkova při zachování biologické a kulturní rozmanitosti.

Vizí TRIBE je stát se prestižní laboratoří s profesionální expertízou v oblasti tropické botaniky, jejíž součástí bude herbárium indexované v databázi Index Herbariorum a živá rostlinná sbírka v rámci Botanické zahrady Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.