×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Profil katedry

Vítejte na webových stránkách katedry tropických plodin a agrolesnictví. Jsme jednou ze čtyř kateder Fakulty tropického zemědělství. Posláním katedry je vzdělávací a výzkumná činnost v oblasti rostlinné produkce v tropech a subtropech směřující ke zvýšení udržitelnosti, produktivity a odolnosti zejména maloprodukčních zemědělských systémů prostřednictvím širšího využití diverzity užitkových rostlin.

Z hlediska vzdělávání se katedra zaměřuje na pěstování, využití a ekologii tropických plodin s důrazem na tradiční a ekologické zemědělské systémy (např. agrolesnictví) a moderní metody rostlinných biotechnologií, doplněné o specializované vědecké disciplíny jako je např. etnobotanika a chemoekologie.

Výzkum katedry je zaměřen na výběr a domestikaci nových plodin (zejména podužívaných druhů se slibným komerčním potenciálem) a konzervaci jejich genetických zdrojů. Současně se zabývá možnostmi udržitelného využívání těchto rostlinných druhů v agroekosystémech tropů a subtropů a jejich komerčním uplatněním. Součástí výzkumu jsou etnoekologické studie komunit drobných zemědělců a původních etnik s cílem zjistit druhovou diverzitu pěstovaných i přirozeně rostoucích užitkových rostlin a popsat tradiční postupy při jejich pěstování, zpracování a využití.

Katedra provozuje tři laboratoře, zaměřené na rostlinné biotechnologie a etnofarmakologii. Laboratoř molekulární genetiky se zabývá genetickou charakteristikou užitkových rostlin, zatímco Laboratoř rostlinných explantátů se zaměřuje na výzkum nových metod množení rostlinného materiálu in vitro pro produkci geneticky identického a zdravého sadbového materiálu. Laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie se zabývá výzkumem nutričních vlastností, chemického složení a léčivých účinků rostlin s cílem identifikovat nové nutričně a zdravotně prospěšné potraviny a vyvinout perspektivní produkty využitelné v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.