×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Laboratoř molekulární genetiky

Laboratoře a týmy > Laboratoř molekulární genetiky

Laboratoř molekulární genetiky (LMG) sdílí katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a katedra tropických plodin a agrolesnictví. Laboratoř je plně vybavena pro extrakci DNA, standardní PCR techniky, elektroforetické vizualizace a další související úkony.

Pracovní skupina, věnující se výzkumu živočichů, se pod vedením Mgr. Barbory Černé Bolfíkové, Ph.D. dlouhodobě zabývá všemi aspekty toku genů v populacích. Doktorští, magisterští i bakalářští studenti zde vypracovávají studie zaměřené na detekci populační struktury, monitoring hybridizace a fylogenetické analýzy u vybraných druhů živočichů. Zajímají nás otázky spojené s evolucí druhů a populací a snažíme se na ně odpovědět pomocí standardních populačně genetických analýz. V současnosti také připravujeme projekt na zavedení genomických technik u vybraných modelů.

Studenti z katedry tropických plodin a agrolesnictví se v této laboratoři zabývají genetickou diverzitou více i méně známých zemědělských plodin a agrolesnických dřevin hlavně z oblastí Latinské Ameriky a Afriky. Jedná se například o druhy Theobroma cacao (kakaovník pravý), Adansonia digitata (baobab prstnatý), Myrciaria dubia (camu-camu), Mauritia flexuosa (mauricie převislá) a mnohé další. Výzkum je především zaměřen na hodnocení vlivu různých faktorů, jako domestikace, odlesňování, fragmentace přirozeného prostředí, šlechtící programy apod. na genetickou rozmanitost zkoumaných druhů. Laboratoř molekulární genetiky je také využívána ve výuce předmětů jak bakalářských tak magisterských programů.