×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Bakalářské studium

Studium > Bakalářské studium

Zemědělství tropů a subtropů (ZTS)

Doba studia: 3 roky (studijní plán)
Vyučován v českém jazyce,  bakalářskou práci (BP) je možné předložit v českém nebo anglickém jazyce
Bakalářská státní závěrečná zkouška:
obhajoba BP + zkouška ze 3 tématických okruhů (Pěstování tropických a subtropických plodin, Chov zvířat a Zemědělská mechanizace v tropech a subtropech)
Přijímací řízení: PŘ pro bakalářské a magisterské studium s nástupem v akademickém roce 2014/15 bylo vyhlášeno. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

 

Jedná se o první vysokoškolský vzdělávací stupeň pro budoucí odborníky na zemědělství rozvojových zemí, kteří se v dalších stupních studia budou specializovat na výzkum ve specifických disciplínách a na technickou pomoc pro rozvojové země v oblasti zemědělství a potravinářství. Cílem tohoto studjního oboru je poskytnout studentům dobrý základ v biologických disciplínách orientovaných na zemědělskou prvovýrobu spolu s technickou a ekonomickou nadstavbou. Koncepce oboru ZTS sleduje dosažení obecného odborného profilu absolventa, který představuje všestranného odborníka v oblasti trvalého rozvoje zemědělství venkovských oblastí v zemích tropického a subtropického pásma. Obor je koncipován v souladu s potřebou zajištění ochrany životního prostředí,  snižování chudoby a zvyšování potravinové bezpečnosti rozvojových zemí.
Studenti oboru ZTS jsou připravováni pro odbornou činnost v zemích tropického a subtropického pásma, pro zemědělskou prvovýrobu, služby, výzkum, zpracovatelský průmysl, školství, kontrolní činnost apod.

V průběhu studia student získá:

  • dostatečné teoretické znalosti v základních biologických a technických disciplínách a předmětech
  • odborné znalosti v praktických předmětech zaměřených na produkci zemědělských plodin v  tropech a subtropech
  • odborné znalosti v oblasti chovu a výživy domácích zvířat v tropech a subtropech
  • odborné znalosti v oblasti technologií zemědělské výroby v tropech a subtropech
  • zaměření studia na problémy výchovy místního obyvatelstva k šetrnému využívání přírodních zdrojů a zachování biodiverzity
  • statistické šetření a získávání dat jako základní dovednosti pro aplikovaný výzkum
  • potřebné jazykové znalosti z angličtiny a jednoho dalšího světového jazyka

Předměty bakalářského studia zajišťované katedrou

Bakalářské práce řešené na katedře

Uplatnění absolventů:

U většiny studentů je předpoklad, že budou po absolvování pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních oborech, které jsou již výrazně specializované na jednotlivé disciplíny spojené se zemědělstvím a rozvojem venkova v tropech a subtropech. Studenti mohou najít uplatnění jako:

  • odborní poradci ve vládních institucích či nevládních organizacích v ČR zabývajících se problematikou rozvojových zemích a mezinárodní spoluprácí
  • koordinátoři či specialisté v domácích či mezinárodních organizacích realizujících rozvojové projekty v rámci rozvíjejícího se programu rozvojové pomoci a spolupráce ČR nebo financované mezinárodními organizacemi (např. EU, WBG, FAO, UNDP aj.)  v oblasti zemědělství a rozvoje venkova
  • pracovníci ve firmách zaměřených na import-export nebo služby v rozvojových zemích