×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Uzavřené projekty

Výzkum > Uzavřené projekty

2013

Výzkumné

Mitotická polyploidie in vitro a hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů a flow cytometrie u vybraných plodin. GA FTZ, 2013, řešitel: doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
 
Biologická aktivita extraktů a látek rostlinného původu. GA FTZ, 2013, řešitel: prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
 
Biologická diverzita v agrolesnických systémech v Peruánské Amazonii. GA FTZ, 2013, řešitel: doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
 
Využití potravinových, léčivých a technických druhů rostlin tropického a subtropického původu a jejich introdukce mimo původní agrofytocenózy. GA FTZ, 2013, řešitel: doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
 
Aplikace molekulárních markerů u méně známých druhů tropických a subtropických rostlin: studium genetické variability mezi populacemi; ověření genetické stability u in vitro regenerantů. GA FTZ, 2013, řešitel: Ing. Iva Viehmannová, Ph.D.
 

Ostatní

Inovace vybavení laboratoří pro výuku aplikovaných rostlinných biotechnologií. FRVŠ, 2013, řešitel: doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
 
Inovace praktických pomůcek pro semináře předmětu Cereals and Pulses (Obilniny a luskoviny). FRVŠ, 2013, řešitel: Ing. Olga Leuner, Ph.D.