×
Katedra tropických plodin a agrolesnictví
banner

Laboratoř rostlinných explantátů

Laboratoře a týmy > Laboratoř rostlinných explantátů

Laboratoř rostlinných explantátů se věnuje výzkumu in vitro kultur u tropických a subtropických druhů rostlin se specializací na šlechtění, rozmnožování a uchovávání rostlin. Výzkumná činnost je zaměřena na optimalizaci technologie mikropropagace (nodální a vrcholové kultury, tvorba adventivních prýtů, nepřímá organogeneze a somatická embryogeneze), indukované polyploidizace, uchování genetického materiálu in vitro (středně dlouhodobé uchování, mikrotuberizace) a na studium somaklonální variability u in vitro regenerantů. Výzkum v laboratoři je realizován v rámci doktorských, magisterských a bakalářských prací. Laboratoř je vybavena autoklávy, horkovzdušným sterilizátorem, laminárními boxy, kultivační místností, inkubátory a průtokovým cytometrem.

Laboratoř rostlinných explantátů slouží rovněž k realizaci laboratorních cvičení v předmětech bakalářských a magisterských studijních oborů (předměty „Plant Tissue Cultures“ a „Plant Breeding and Genetic Resources Conservation“ - obor TCME; a „Explantátové a molekulární techniky“ - obor ZTS). Laboratoř rostlinných explantátů patří mezi laboratoře s nejstarší historií na FTZ.