×
Středisko Informačních služeb
banner

Interaktivní výuka díky nové bezdrátové projekci a sdílení obsahu

Interaktivní výuka díky nové bezdrátové projekci a sdílení obsahu

26.04.2019

V některých výukových prostorách PEF byla instalována nová zařízení pro bezdrátovou projekci a sdílení obsahu (tzv. ShareLink) z mobilních zařízení typu laptop, Mac, tablet či smartphone. Tyto multiplatformní bezdrátové brány pomohou vyučujícím či přednášejícím zapojit do výuky více interaktivity, vyzvat studenty ke sdílení svých prací, porovnávání výsledků či jiného obsahu za použití standardní projekce na posluchárnách a zasedacích místnostech. S kapacitou až 4 vstupů současně a bez nutnosti přistoupení ke katedře. Připojit se lze s jakýmkoliv zařízením, které se nachází na vnitřní Wi-Fi síti ČZU (Eduroam, CZU-staff nebo CZU-guest), ovšem pouze za použití unikátního, stále se měnícího kódu dostupného vždy pouze v té místnosti, ve které chce uživatel sdílet obsah svého zařízení.

V současné době jsou sharelinková zařízení dostupná v posluchárnách EI, EII, EIII, EIV, EV, DI, DII a zasedacích místnostech E209, E155, D207 (2 zařízení - tedy až 8 prezentujících současně). Postupně budou přibývat další místnosti vybavené sharelinkovou technologií a jejich aktuální seznam naleznete společně s manuálem a možnými scénáři v nejbližší době na webových stránkách SIS PEF. Scénáře budou dále doplňovány v závislosti na praktickém využívání.