×
Středisko Informačních služeb
banner

Modernizace síťové infrastruktury

Aktuality > Modernizace síťové infrastruktury

30.10.2019

Středisko informačních služeb PEF v letních měsících realizovalo rozsáhlou modernizaci síťové infrastruktury PEF, a to ve dvou rovinách. V rámci upgradu pasivních prvků byly vybudovány nové redundantní optické spoje a doplněny optické trasy do poslucháren PEF. Druhou rovinu reprezentuje modernizace aktivních prvků. Na poli LAN se konkrétně jedná o kompletní výměnu všech fakultních switchů, na poli WLAN pak komplexní progresivní update na Wi-Fi 6 (802.11ax) a pokrytí venkovních prostor Wi-Fi sítí. Významným krokem v rámci síťové bezpečnosti se stala instalace nové bezpečnostní sondy Flowmon.

Více informací o procesu modernizace se dozvíte v článku Modernizace síťové infrastruktury PEF a také v článku Evoluce Wi-Fi sítě.