×
Středisko Informačních služeb
banner

Web mezinárodní sítě univerzit IBSEN

Aktuality > Web mezinárodní sítě univerzit IBSEN

04.12.2017

Mezinárodní univerzitní síť IBSEN (International Business Studies Exchange Network) vznikla už před 10 lety s cílem usnadnit výměnu studentů mezi členskými univerzitami v Evropě, Severní Americe a Asii. V současné době jsou členy sítě IBSEN univerzity z těchto zemí: Německo, Finsko, Nizozemsko, Česká republika, Itálie, Spojené státy americké, Kanada a Jižní Korea.

Studentský vývojový tým AppVenture, který funguje pod Střediskem Informačních Služeb PEF, začal v březnu 2017 spolupracovat na přípravě nového webu sítě IBSEN. Studentský tým vytvořil grafický návrh webu, včetně logotypu, barev a fontů pro text. Pro záhlaví úvodní stránky navrhl moderní prvek video smyčky, který představuje kampusy vybraných univerzit. Začátkem května studentský tým prezentoval návrh webu v rámci setkání zástupců univerzit zapojených do sítě IBSEN, který se konal na ČZU v Praze.

Po schválení grafického návrhu studenti z týmu AppVenture diskutovali se zástupci univerzit o struktuře a obsahu nového webu a dohodli finální podobu stránek. V průběhu dalších měsíců pak studenti intenzívně pracovali na plnění obsahu webových stránek podle podkladů jednotlivých univerzit.

Nový web sítě IBSEN (ibsen-network.com) obsahuje sekce About (základní informace o síti IBSEN), Partners (představení členských univerzit), Students (studentské aktivity - letní školy, studentské projekty a studijní programy, Staff (informace pro pedagogy, záznamy setkání zástupců sítě IBSEN), Contact (kontaktní formulář s rozcestníkem na jednotlivé univerzity). Byl představen v polovině listopadu 2017 na setkání univerzitní sítě IBSEN v budově Mikkeli Campus ve Finsku. Za tým AppVenture prezentoval web přes videokonferenční hovor člen týmu AppVenture Jiří Novák. Nový web zástupci univerzit přijali s velikým ohlasem a práci studentského týmu ocenili potleskem.

Rozvoj webu tím ale nekončí, zástupci členských univerzit projevili zájem o některé další funkcionality, např. o sekci fotogalerie. V další etapě rozvoje webu je také nutné implementovat kompletní redakční systém, do kterého by měli přístup jednotliví zástupci univerzit a který by umožnil vyplnit obsah webu bez znalosti kódování webových stránek. Pro plnění obsahu studenti vypracovali podrobný manuál (Content manual), který bude podkladem pro nový redakční systém.

Adresa nového webu mezinárodní sítě univerzit IBSEN je http://www.ibsen-network.com/.