PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Dobrovolné jazykové kurzy

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM KJ ČZU LS 2017

Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU. Kurzy nemají žádnou souvislost s řádnou výukou ČZU.

* Jde o kurzy placené: 1 200,-Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.

* Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí uvedené vložné), začne výuka ve 2. výukovém týdnu LS 2017.

* Nabídka jazykových kurzů na LS 2017 bude  zveřejněna na Facebooku ČZU, v UIS, na webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ v meziposchodí.

* Přihlášení na kurz bude možno provést elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny, která bude vyvěšena na nástěnce KJ v meziposchodí po 16. lednu 2017.

* Kurzy ze ZS pokračují - je možné nové začlenění a případné další kurzy budou doplněny po 16. 1. 2017. Další informace poskytují příslušní vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

DK KJ ČZU v LS 2017

ANGLIČTINA Pre - Intermediate-A2 (gramatika/konverzace)
ČT: 14:00-15:30 - učebna: S4
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz

ANGLIČTINA Intermediate – B1(A2) (gramatika/konverzace)
ÚT: 14:00-15:30 -  učebna: S4
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz

ANGLIČTINA (gramatika)-English (grammar)-B1/B2
ÚT: 14:00-15:30 -  učebna: JIH S23
Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, PhD Jarkovska@pef.czu.cz

FRANCOUZŠTINA PRO MÍR. POKR. (příprava na mez. certifikát TFi)
PO: 14:00-15:30 -  učebna: JIH 10
PhDr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ST: 12:15-13:45 -  učebna: JIH 10
PhDr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz