PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Dobrovolné jazykové kurzy

 

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM KJ ČZU 2017/2018

* Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pouze pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU.
* Jde o kurzy placené: 1 200,- Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.
* Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí výše uvedené vložné), začne výuka ve 2. výukovém týdnu ZS 2017/18.
* Nabídka jazykových kurzů na ZS 2017/18 je (bude) zveřejněna v aplikaci UIS, na Facebooku PEF a ČZU, na  webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ, kde bude případně doplněna po 11. září 2017.
* Přihlášení na kurz je možno provést kdykoliv elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny, která bude vyvěšena na nástěnce KJ po 11. září 2016.

Případné další informace poskytují vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

Kurzy nabízené pro ZS 2017/18

ANGLIČTINA Intermediate – B1 (gramatika/konverzace)
ÚT: 14,00 – 15,30 -  učebna: JIH568
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz
Zahájení: 3. 10. 2017
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině

ANGLIČTINA Pre-Intermediate - A2/B1 (gramatika/konverzace)
ČT: 14,00 – 15,30 -  učebna: JIHS18
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz
Zahájení: 5. 10. 2017
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině

ANGLIČTINA (gramatika/ konverzace)
English (grammar/conversation)-B2/B1
ČT: 15,45 – 17,15 – učebna: D332
THU: 15,45-17,15- classroom: D332
 Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, Ph.D. Jarkovska@pef.czu.cz
Zahájení (Venue): 12. 10. 2017
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině

FRANCOUZŠTINA PRO MÍR. POKR. (i příprava na mez. certifikát TFi)
PO: 14,00 - 15,30  -  učebna: JIH010
PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz
Zahájení: 9. 10. 2017
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ČT: 12,15 – 13,45 – učebna: JIH010
Vyučující: PhDr. Mgr. M. Dvořáková, MBA Dvorakova@pef.czu.cz
Zahájení: 12. 10. 2017
Učební materiál bude sdělen na 1. hodině