PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Dobrovolné jazykové kurzy

 

INFORMACE K DOBROVOLNÝM JAZYKOVÝM KURZŮM KJ ČZU LS 2018

 

·       Dobrovolné jazykové kurzy jsou určeny pro doktorandy, studenty a zaměstnance ČZU Praha a jsou odborně garantovány KJ PEF ČZU. Kurzy nemají žádnou souvislost s řádnou výukou ČZU.

·     Jde o kurzy placené: 1 200,-Kč/20 vyučovacích hodin za 1 semestr. Platba proběhne na 1. hodině vyučujícímu proti stvrzence o zaplacení.

·      Za předpokladu, že budou nabídnuté kurzy naplněny (minimálně 12 uchazečů zaplatí uvedené vložné), začne výuka ve 2. výukovém týdnu LS 2018.

·      Nabídka jazykových kurzů na LS 2018 bude  zveřejněna na Facebooku ČZU, v UIS, na webové stránce KJ: http://katedry.czu.cz/kj odkaz na „dobrovolné kurzy“ a dále na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu.

·       Přihlášení na kurz bude možno provést elektronicky prostřednictvím e-mailových adres vyučujících (níže) nebo přímo zápisem do listiny, která bude vyvěšena na nástěnce KJ – CEMS II-3.p. - proti sekretariátu po 24. 1. 2018.

·        Kurzy ze ZS pokračují, ale je možné nové začlenění. Případné další kurzy budou doplněny po 24. 1. 2018. Další informace poskytují příslušní vyučující v konzultačních hodinách nebo elektronicky na níže uvedených adresách.

 

DK KJ ČZU v LS 2018

ANGLIČTINA Pre - Intermediate-A2/B1 (gramatika/konverzace)
ČT: 14,00-15,30 -  učebna D332
Úvodní hodina:15. 2. 2018
Vyučující: Ing. I. Hrbek Hrbek@pef.czu.cz

ANGLIČTINA Intermediate – B1 (gramatika/konverzace)
kurz pro nedostatek zájemců zrušen

ANGLIČTINA B2 (B1) - gramatika a konverzace / English B2 (B1) grammar and conversation
ČT: 15:45-17:20 -  učebna: D332
1. vyučovací hodina: 22. 2. 2018
 Vyučující: PhDr. M. Jarkovská, Ph.D. Jarkovska@pef.czu.cz

FRANCOUZŠTINA PRO MÍR. POKR. (příprava na mez. certifikát TFi)
PO: 14,00-15,30 -  učebna JIH 10
1. vyučovací hodina: 19. 2. 2018
PhDr. M. Dvořáková, MBA. Dvorakova@pef.czu.cz

NĚMČINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ÚT: 12,15-13,45 -  učebna D332
1. vyučovací hodina: 20. 2. 2018
PhDr. M. Dvořáková, MBA. Dvorakova@pef.czu.cz