PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Garanti elektronické podpory (GAELP)

11.03.2016

Seznam Garantů elektronické podpory vzdělávání na katedrách PEF:

Katedra GAELP
Katedra ekonomiky Jiří Jiral
Katedra ekonomických teorií Roman Svoboda
Katedra humanitních věd Radek Kopřiva
Katedra informačního inženýrství David Buchtela
Katedra informačních technologií Petr Benda
Katedra jazyků Carlos Alvarado Torres
Katedra obchodu a financí Ivana Kuchařová
Katedra práva Eva Daniela Cvik
Katedra psychologie Pavel Natov
Katedra řízení Pavel Pánek
Katedra statistiky Pavla Hošková
Katedra systémového inženýrství Roman Kvasnička