×
Středisko Informačních služeb
banner

Výstavba CEMS II

Projekty > Výstavba CEMS II

Výstavbou CEMS 2 je realizována druhá etapa plánované dostavby budovy PEF formou výstavby Centra ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze (CEMS). První etapa byla dokončena v roce 2006 a naše fakulta se tehdy rozšířila o tolik potřebné prostory objektu CEMS 1.

Stavba druhé etapy tak vlastně rozšířuje budovy PEF a CEMS1 o další výukové a kancelářské prostory prodloužením spojovacího krčku CEMS 1 a výstavbou nové budovy rovnoběžné s původní stavbou z roku 1964. Nejdůležitějším přírůstkem fakulty bude:

  • 7 nových seminárních místností typu "Cxx" (30 osob),
  • 2 posluchárny typu EIV/EV (60 osob),
  • reprezentativní zasedací místnost (72 osob),
  • multifunkční seminární místnost s mobilní příčkou (2x36 nebo 1x72 osob),
  • 15 cvičeben (24 osob).

V suterénu pak přibudou sklady, archivy a kolárna s umývárnou. Ve 2NP vznikne nový bufet s posezením přisazený do odpočinkového prostoru. Nové kancelářské prostory pak konečně umožní přesun KJ a KPr z nepříliš vyhovujících prostor budovy ARITMA (bývalé vojenské katedry ČZU).

Fakultu jako budoucího uživatele zastupuje paní tajemnice JUDr. Marie Divišová, Ing. Ondřej Hradecký a Ing. Petr Benda, Ph.D. Vlastní stavba byla zahájena 25.1.2016 a podle uzavřené smlouvy by měla být budova dokončena a předána do užívání naší fakultě do 14 měsíců.

Více informací, aktualit a grafických materiálů naleznete na webu věnovanému výstavbě CEMS 2 na adrese http://katedry.czu.cz/cems2.

Výsledný objekt je nejlépe znázorněn v architektonické vizualizaci: