×
Středisko Informačních služeb
banner

Projektové řízení

Poskytované služby > Projektové řízení

Project management

SIS PEF ve své činnosti iniciuje a vede řadu IT i jiných projektů. Pracovníci SIS PEF mají v rámci oddělení zajištěnou vlastní metodickou podporu. V případě potřeby, je možné účinně a efektivně nastavit řízení projektů podle mezinárodních standardů a metodik. SIS PEF nabízí také všem pracovníkům PEF ČZU služby v oblasti řízení projektů, tj. konzultace při plánování harmonogramů, alokování zdrojů, tvorbě a řízení dokumentace. Nástroje a postupy klasického projektového řízení jsou velmi dobře uplatnitelné i v dílčích částech řízení výzkumných projektů nebo projektů EU.

Risk management

SIS PEF poskytuje v rámci svých projektů i jiných projektů PEF ČZU metodickou podporu v oblasti řízení rizik. Postupy řízení rizik (např. dle ISO 31000 nebo PMBoK PMI) lze velmi úspěšně uplatnit nejen v IT projektech ale i při přípravě výzkumných projektů nebo projektů EU. Metodickou podporu v oblasti řízení rizik SIS PEF nabízí i všem ostatním pracovištím PEF ČZU.


Kontakt:

Ing. Jan Bartoška, Ph.D., tel.: 224 382 361, e-mail: bartoska@pef.czu.cz

Ing. Jan Prokop, e-mail: prokop@pef.czu.cz