×
Středisko Informačních služeb
banner

Testovací centrum

Pracoviště > Testovací centrum

Testovací centrum PEF (TC) bylo zprovozněno v roce 2015 a nachází se v přízemí rektorátu České zemědělské univerzity v Praze. Svými vlastnostmi se jedná o unikátní testovací centrum, které posouvá Provozně ekonomickou fakultu do čela mezi leadery elektronického testování znalostí studentů.

Testovací centrum PEF je vybaveno 67 pracovními stanicemi, na kterých je nastaveno specifické prostředí. Každý student má předem určený rezervovaný počítač, na jím vybraný konkrétní čas, ze kterého je omezený přístup pouze do daného testu v rámci systému Moodle. Algoritmus systému řeší rozsazení studentů tak, aby nebylo možné psát test ze stejného předmětu na počítačích umístěných vedle sebe. Celá místnost Testovacího centra je monitorována množstvím kamer a záznam je uchováván pro případné potřeby disciplinárního řízení.

Do místnosti lze vstoupit pouze po předložení studentské karty a přes bezpečnostní rám, který kontroluje, zda studenti vchází do místnosti bez mobilního telefonu a jiných nedovolených zařízení. Své věci si studenti mohou uložit do uzamykatelných skříněk, které fungují na padesátikorunovou zálohu. Během testování dohlíží pedagogický dozor na chování testovaných studentů přímo u pracovních stanic i přes kamerové záznamy.

Studenti mají v TC pro výpočty povolen pouze MS Excel či kalkulačku (Calc) MS Windows. Vlastní kalkulačky ani telefony nejsou povoleny a student s těmito zařízeními není vpuštěn do prostoru Testovacího centra. Studentům je umožněno používat papírové podklady, které jsou katedrami distribuovány do TC a jsou opatřeny razítkem dané katedry. Služba, na požádání studentům tyto materiály vydává a opět je od nich vybírá při odchodu z prostoru Testovacího centra.

Pedagogové, kteří využívají Testovacího centra PEF pro průběžné zápočtové testy a případně i pro závěrečné zkouškové testy, ušetří čas na cvičeních i mimo ně. Studentům Testovací centrum PEF umožňuje flexibilní zvolení času pro vykonání testu, a to ve všední dny v době od 8:00 do 19:00 (to je konečný čas, kdy může být zahájen test o maximální délce 50 minut). Pro studenty kombinovaného studia je testovací centrum v semestru i zkouškovém období k dispozici také během některých víkendů.

Kapacita Testovacího centra je více než 640 studentů denně.

Tel.: 224 386 438

Aktualizovaný návod na využití TC