×
Středisko Informačních služeb
banner

Ptáci online

Projekty > Ptáci online


Vývoj a provoz portálu PTACIONLINE.CZ, který vzniká v rámci rozsáhlého projektu Chytrých ptačích budek na Fakultě životního prostředí, je již od prosince 2015 zajišťován pracovníky SIS PEF a KIT PEF. Portál umožňuje sledování hnízdění zpěvného ptactva na území ČR v režimu online i v režimu archivních záběrů. Sledování je zajištěno v terénu „chytrými“ ptačími budkami, které jsou vybaveny kamerou a další nezbytnou IT technikou. Projekt má značný výzkumný a edukativní potenciál, v současné době se také stává velmi mediálně známým i oceňovaným. Iniciátorem a autorem projektu je paní Dr. Zárybnická z FŽP ČZU.

Více informací o projektu na PTACIONLINE.CZ.