×
Středisko Informačních služeb
banner

Web mezinárodní sítě univerzit IBSEN

Projekty > Web mezinárodní sítě univerzit IBSEN

ibesen logo

Studentský vývojový tým AppVenture začal v březnu 2017 spolupracovat na přípravě nového webu mezinárodní sítě univerzit IBSEN (International Business Studies Exchange Network).

Studentský tým vytvořil kompletní sadu grafických návrhů webu, včetně návrhu barev, logotypu a výběru fontů pro text. V současné době je připraven prototyp stránek s grafickým návrhem, který byl vybrán zástupci sítě IBSEN. Pro záhlaví úvodní stránky byl zvolen princip video smyčky, která v krátkosti provede uživatele kampusy vybraných univerzit. Použití videí je plánováno i pro představení jednotlivých univerzit v síti IBSEN.

Podle podkladů členů sítě IBSEN studenti připravili návrh struktury a obsahu stránek, například fotografie a videa z univerzit, informace o výzkumu a dalších programech, zkušenosti studentů z výměnných pobytů apod.

Začátkem května 2017 studentský vývojový tým prezentoval návrh webu IBSEN v rámci setkání zástupců univerzit zapojených do této mezinárodní sítě. Setkání se kromě zástupců České zemědělské univerzity zúčastnily univerzity z Nizozemska, Itálie, Finska, Německa, USA a Francie. Studenti z týmu AppVenture diskutovali se zástupci univerzit o struktuře a obsahu nového webu, přijali také řadu úkolů a doporučení pro vytvoření finální verze webu IBSEN. 

Ukázky z prototypu webu IBSEN:


Nový web sítě IBSEN (ibsen-network.com) obsahuje sekce About (základní informace o síti IBSEN), Partners (představení členských univerzit), Students (studentské aktivity - letní školy, studentské projekty a studijní programy), Staff (informace pro pedagogy, záznamy setkání zástupců sítě IBSEN), Contact (kontaktní formulář s rozcestníkem na jednotlivé univerzity). Byl představen v polovině listopadu 2017 na setkání univerzitní sítě IBSEN v budově Mikkeli Campus ve Finsku. 

Rozvoj webu tím ale nekončí, zástupci členských univerzit projevili zájem o některé další funkcionality, např. o sekci fotogalerie. V další etapě rozvoje webu je také nutné implementovat kompletní redakční systém, do kterého by měli přístup jednotliví zástupci univerzit a který by umožnil vyplnit obsah webu bez znalosti kódování webových stránek. Pro plnění obsahu studenti vypracovali podrobný manuál (Content manual), který bude podkladem pro nový redakční systém.

Adresa nového webu mezinárodní sítě univerzit IBSEN je http://www.ibsen-network.com.