×
Středisko Informačních služeb
banner

Vývoj aplikací

Poskytované služby > Vývoj aplikací


Významnou podpůrnou aktivitou univerzitních pracovišť bývá vlastní vývoj webových a mobilních aplikací. Zajištění ICT služeb a vývoje informačních systémů je důležité pro řadu výzkumných a rozvojových projektů, které bývají nedílnou součástí akademického života. Vlastní vývoj aplikací také bývá významně levnější a efektivnější než outsourcing. Provozně ekonomická fakulta ČZU v reakci na rostoucí potřebu vlastního vývoje založila při Středisku informačních služeb vlastní Vývojový tým.

Vývojový tým SIS PEF bude zajišťovat grafické, analytické a programátorské práce pro akademická pracoviště ČZU, prioritně však pro PEF. Smyslem je tvorba a správa webových portálů a mobilních aplikací. Vývojářský tým SIS je složen ze seniorních (stávající zaměstnanci) a juniorních (vybraní studenti) programátorů a analytiků. Vývoj vlastních aplikací je při SIS řízen projektově a za technologické podpory OIKT.

Součástí Vývojového týmu je také tým AppVenture, tvořený skupinou studentů oboru Informatika na ČZU PEF. Studenti z týmu se ve svém volném čase zabývají analýzou, vývojem a testováním aplikací pro Vývojový tým a dalšími činnostmi, jako je například příprava grafických návrhů nebo tvorba videí. Někteří studenti absolvovali odborné stáže, např. v IBM Mobile First - WorkLight, Bluemix, aj.

Vývoj aplikací bude založen na standardech PHP, Nette a MySQL. Dalšími používanými technologiemi budou např. šablonovací systém Latte, responzivní front-end frameworky Bootstrap a Foundation, nebo rozšíření CSS LESS. V současné době se Vývojový tým SIS PEF už může chlubit aplikacemi, jako jsou SENOSEC.CZU.CZ, WWW.PTACIONLINE.CZ, JOBS.PEF.CZU.CZ, nebo PRVNIKROKY.PEF.CZU.CZ. Řada aplikací vzniká v rámci výzkumných projektů a ve spolupráci s ostatními fakultami ČZU, nebo ve spolupráci s externími partnery. Činnost Vývojového týmu SIS přináší Provozně ekonomické fakultě ČZU nejenom zajištění základních služeb v oblasti ICT vývoje, ale také mediální a vědeckou prestiž v odborných komunitách i mezi veřejností.


Kontakt:

Ing. Jan Bartoška, Ph.D., tel.: 224 382 361, e-mail: bartoska@pef.czu.cz

Ing. Jan Prokop, e-mail: prokop@pef.czu.cz