PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Zástupci kateder pro IT (ZIT)

09.03.2016

Katedra ZIT
Katedra ekonomiky Jiří Jiral
Katedra ekonomických teorií Roman Svoboda
Katedra humanitních věd Jiří Sálus
Katedra informačního inženýrství Josef Pavlíček
Katedra informačních technologií Michal Stočes
Katedra jazyků Martin Sálus
Katedra obchodu a financí
Katedra práva Vittková Hana
Katedra psychologie Pavel Michálek
Katedra řízení Pavel Pánek
Katedra statistiky Pavla Hošková
Katedra systémového inženýrství Jan Bartoška