×
Středisko Informačních služeb
banner

Pravidla

Archiv > PEF Golf Tour 2017 > Pravidla

PEF Golf Tour 2017 je série golfových turnajů pořádaných přípravným výborem Klubu přátel golfu Provozně ekonomické fakulty (KPG PEF) a je určený především pro zaměstnance, doktorandy, studenty a zvané hosty PEF, včetně jejich doprovodu.

Turnaje se hrají většinou na 18 jamek, podle Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště.

Kategorie

Muži a ženy soutěží dohromady v jedné kategorii.
Ženy odpalují z červených odpališť, muži ze žlutých.

HCP

 • Jako výchozí handicap pro výpočet stablefordových bodů se použije HCP z ČGF, pokud hráč HCP nemá, použije se HCP 54.
 • Po absolvování turnaje z PEF Golf Tour 2017 se hráči upraví HCP podle dosaženého výsledku (jedná se o HCP platné pouze pro tuto Tour - dále jen PEF-HCP).
 • Pro každý následující turnaj se bere potaz buď HCP z ČGF, anebo PEF-HCP, podle toho, který z nich je nižší.

Umístění na turnaji

Pořadí umístění na jednotlivém turnaji se určuje následovně:

 • 1. Větším počtem stablefordových bodů celkem.
 • 2. Větším početem získaných stablefordových bodů na jamce č. 1 (při rovnosti se postupně porovnávají SFB na dalších jamkách).
 • 3. Losem.

Bodování na turnaji

Základem bodového hodnocení je počet bodů, který se rovná obrácenému umístění v turnaji. K tomu se připočítávají body na prvních 5 místech:

 • 1. místo +10 bodů
 • 2. místo +7 bodů
 • 3. místo +5 bodů
 • 4. místo +3 body
 • 5. místo +2 body

Celkové umístění na PEF Golf Tour 2017

Celkové umístění na tour se určuje podle celkového součtu bodů ze všech jednotlivých turnajích Tour. Při rovnosti celkového počtu bodů se pořadí určí následovně:

 • 1. Menším počtem absolvovaných turnajů.
 • 2. Lepším umístěním na prvním absolvovaném turnaji (při rovnosti se postupně porovná umístění na dalších absolvovaných turnajích).
 • 3. Losem.