×
Středisko Informačních služeb
banner

Pravidla

PEF Golf Tour 2019 > Pravidla


PEF Golf Tour 2019 je série golfových turnajů pořádaných Golfovým klubem ČZU.

Hraje se na 9 nebo 18 jamek podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, místních pravidel hřiště a dočasných místních pravidel.

Na turnajích se uplatňuje místní pravidlo umožňující dropování ztraceného míče, či míče v autu s trestem dvou trestných ran.

Kategorie

Ženy odpalují z červených odpališť, muži ze žlutých. Soutěží se ve dvou kategoriích, muži a ženy dohromady:

  • 1. Stableford netto - tj. na stablefordové body se zohledněním hráčova handicapu (ČGF). 
  • 2. Stableford brutto - tj. na stablefordové body bez zohlednění hráčova handicapu.

Účastníci turnaje se automaticky účastní obou kategorií (SBF netto a SBF brutto) a na každém jednotlivém turnaji se vyhlašují obě tyto kategorie, vyjma turnajů konajících se na neznormovaném hřišti, na takovýchto turnajích se vyhlašuje pouze kategorie SBF brutto.

Bodování PEF Golf Tour 2019

Výsledky tour se vyhlašují ve dvou kategoriích:

  • Stableford netto - prostý součet* netto stablefordových bodů ziskaných hráčem na všech turnajích PEF Golf Tour 2019. Pokud se turnaj odehraje na neznormovaném hřišti, tak se použijí brutto SFB.
  • Stableford brutto - prostý součet* brutto stablefordových bodů ziskaných hráčem na všech turnajích PEF Golf Tour 2019.

*) Dva nejhorší výsledky se škrtají - pokud se hráč zúčastnil všech turnajů, tak se do konečného bodování tour nezapočítají SBF ze 2 turnajů, ve kterých hráč získal nejméně SBF. Pokud se hráč nezúčastnil 1 turnaje, tak se mu nezapočítávají SBF z 1 turnaje, kde získal nejméně SBF. Pokud se nezúčastnil 2 a více turnajů, započítají se mu SBF ze všech zúčastněných turnajů.
*) Při turnaji na 9 jamek se do bodování tour počet získanách SFB vynásobí dvěma.

Při rovnosti počtu SBF se pořadí určí následovně:

  • Menší počet absolvovaných turnajů (menší počet znamená lepší umístění).
  • Nižší HCP v den vyhlášení výsledku PEF Golf Tour 2019 (nižší HCP znamená lepší umístění).
  • Los.