×
Středisko Informačních služeb
banner

Pravidla

PEF Golf Tour 2020 > Pravidla

PEF Golf Tour 2020 je série golfových turnajů pořádaných Golfovým klubem ČZU.

Hraje se na 9 nebo 18 jamek podle Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF, pravidel PEF Golf Tour 2020, místních pravidel hřiště, místních pravidel v souvislosti s epidemií COVID-19 a dočasných místních pravidel.


Pro HCP > 10 

 • Ženy odpalují z červených odpališť; 
 • Muži odpalují ze žlutých odpališť; 
 • Děti do 12 let odpalují z červených odpališť;
 • Chlapci od 13 let odpalují ze žlutých odpališť, dívky z červených.


Pro HCP <= 10 

 • Ženy odpalují z modrých odpališť (pokud na hřišti nejsou, odpalují ze žlutých);
 • Muži odpalují z bílých odpališť (pokud na hřišti nejsou, odpalují ze žlutých); 
 • Děti do 12 let odpalují z červených odpališť;
 • Chlapci od 13 let odpalují ze žlutých odpališť, dívky z červených.

Místní pravidla:
1. Na turnajích se uplatňuje místní pravidlo umožňující dropování ztraceného míče, či míče v autu s trestem dvou trestných ran.

„Jestliže hráčův míč nebyl nalezen nebo je známo nebo prakticky jisto, že je mimo hřiště, může hráč namísto postupu se ztrátou rány a vzdálenosti (viz Pravidlo 18.1) postupovat takto: S připočtením dvou trestných ran může využít úlevu tak, že spustí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy.
Referenční bod: Odhadnutý bod, kde původní míč:  se zastavil na hřišti nebo naposledy překročil hranici hřiště směrem mimo hřiště
Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: délka hole.
Omezení rozsahu oblasti úlevy: Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a musí být v poli.
Jakmile hráč uvede do hry míč podle tohoto místního pravidla: Původní míč již není ve hře a nesmí být dále hrán. To platí, i když je následně nalezen na hřišti v rámci tří minut povolených na hledání (viz Pravidlo 6.3b).
Avšak hráč nemůže využít tuto úlevu vůči původnímu míči, jestliže: Je známo nebo prakticky jisto, že tento míč se zastavil v trestné oblasti, nebo hráč hrál provizorní míč s trestem ztráty rány a vzdálenosti (viz pravidlo 18.3). Hráč může využít tuto úlevu vůči provizornímu míči, jestliže také nebyl nalezen nebo je známo nebo prakticky jisto, že je mimo hřiště.
Trest za zahrání míče z nesprávného místa při porušení tohoto místního pravidla: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.

2. Kupolovitá nadzemní mraveniště nacházející se kdekoliv na hřišti (viz Pravidlo 2.1) jsou brána jako půda v opravě, kdy hráč může využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1.

Trest za zahrání míče z nesprávného místa při porušení tohoto místního pravidla: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.

Systém hry:

Soutěží se ve dvou kategoriích, muži a ženy dohromady:

 • Stableford netto - tj. na stablefordové body se zohledněním hráčova handicapu (ČGF)
 • Stableford brutto - tj. na stablefordové body bez zohlednění hráčova handicapu

Účastníci turnaje se automaticky účastní obou kategorií (SBF netto a SBF brutto) a na každém jednotlivém turnaji se vyhlašují obě tyto kategorie, vyjma turnajů konajících se na neznormovaném hřišti, na takovýchto turnajích se vyhlašuje pouze kategorie SBF brutto. Vítězem kategorie se na každém turnaji stane hráč/hráčka s nejvyšším počtem stablefordových bodů. Pořadí je určováno dle Soutěžního řádu ČGF bez rozehrávky o 1. místo v kategorii Stableford brutto. V tomto případě se postupuje stejně jako v soutěžích s hendikepem.


Bodování Tour:

Výsledky Tour se vyhlašují ve dvou kategoriích:

 • Stableford netto - prostý součet* netto stablefordových bodů získaných hráčem na turnajích PEF Golf Tour 2020. Pokud se turnaj odehraje na neznormovaném hřišti, tak se použijí brutto SFB.
 • Stableford brutto - prostý součet* brutto stablefordových bodů získaných hráčem na turnajích PEF Golf Tour 2020.

*) Dva nejhorší výsledky se škrtají - pokud se hráč zúčastnil všech turnajů, tak se do konečného bodování tour nezapočítají SFB ze 2 turnajů, ve kterých hráč získal nejméně SFB. Pokud se hráč nezúčastnil 1 turnaje, tak se mu nezapočítávají SBF z 1 turnaje, kde získal nejméně SFB. Pokud se nezúčastnil 2 a více turnajů, započítají se mu SBF ze všech zúčastněných turnajů.
*) Při turnaji na 9 jamek se do bodování tour počet získanách SFB vynásobí dvěma.

Při rovnosti počtu SFB pořadí určí následovně:
1. menší počet absolvovaných turnajů (menší počet znamená lepší umístění)
2. nižší HCP v okamžiku vyhlášení výsledku PEF Golf Tour 2020 (nižší HCP znamená lepší umístění)
3. los

Ceny v rámci jednotlivých turnajů a celé Tour:

Ceny získané za umístění ve dvou hlavních bodovaných kategoriích nejsou kumulovány. Hráč, který získal cenu v kategorii Stableford brutto, tak již nemůže získat cenu v kategorii Stableford netto. V takovém případě je cena předána dalšímu hráči v pořadí dané kategorie, pokud se na něj také nevztahuje toto pravidlo.
Toto pravidlo se netýká vkládaných dovednostních soutěží.


Pravidla turnaje texas scramble dvojic

Každý tým je tvořen dvojicí hráčů (v případě lichého počtu všech zúčastněných hráčů bude utvořena jedna trojice).
Tým se určí losováním. Hráči se seřadí podle jejich HCP a rozdělí se do dvou stejně velkých skupin. Ke každému hráči ze skupiny hráčů s lepším HCP se vylosuje jeden hráč ze skupiny hráčů s horším HCP.

Hrací handicap týmu se rovná převrácené hodnotě součtu převrácených hodnot osobních hendicapů jednotlivých členů týmu.
Např: HCPhráč1 = 22; HCPhráč2 = 54; HCPtýmu = 1/((1/ HCPhráč1)+(1/ HCPhráč2)) = 1/((1/22)+(1/54)) = 15,63.

Skóre týmu se rovná součtu ran na jednotlivých jamkách od kterého se odečte handicap týmu. Vítězným týmem je tým s nejnižším skóre. Při rovnosti skóre se pořadí učí podle HCP týmu (lepší HCP = lepší umístění), následně výsledek na jamce č. 1, popřípadě na další následující jamce (méně ran = lepší umístění)

Pravidla hry:

Každý hráč odpálí první odpal na jamce ze svého odpaliště. Tým pak následně vybere lépe odehraný míček, hůře odehraný míček se zvedá a rána se nepočítá.
Z pozice vybraného míčku se odehrají další rány všech členů týmu a opět si tým vybere nejlépe odehraný míček, přičemž horší rány se opět nepočítají, toto se opakuje až do dosažení jamky.
Na pořadí hráčů nezáleží.
Pozice míčku se označuje týčkem (na greenu markovátkem). Míček pro ránu dalšího hráče se umísťuje (pokládá) co nejblíže k pozici vybraného míče. Pokud byl při předchozím odpalu vyseknut řízek, může být míček umístěn na nejbližší možné místo od vyseknutého řízku, ne však blíže k jamce. V bankru můžete před umístěním dalšího míčku písek uhrabat.
Při nedohrání jamky se týmu na takové jamce započítá výsledek 10 ran.