×
Středisko Informačních služeb
banner

O PEF Golf Tour 2018

Archiv > PEF Golf Tour 2018 > O PEF Golf Tour 2018

PEF Golf Tour 2018 je série golfových turnajů pořádaných přípravným výborem Klubu přátel golfu Provozně ekonomické fakulty (KPG PEF) a je určený především pro zaměstnance, doktorandy, studenty a zvané hosty PEF, včetně jejich doprovodu. Turnaje probíhají od března do listopadu většinou poslední pátek v měsíci od 13 hodin. Součástí PEF Golf Tour 2018 je i golfový turnaj o pohár děkana PEF 2018 v Kestřanech 14. 9. 2018.

PEF Golf Tour 2018 se řídí podle pravidel uvedených v sekci Pravidla. Výsledky jednotlivých turnajů jsou uveřejněny vždy v sekci pro každý turnaj. Celkové výsledky jsou uveřejněny v sekci Žebříček PEF Golf Tour 2018.


Kalendář turnajů PEF Golf Tour 2018

1. Líšnice 6. 4. 2018

Turnaj Líšnice


2. Podbořánky 27. 4. 2018

3. Molitorov 25. 5. 2018

4. Slapy 29. 6. 2018

5. Hluboká 27. 7. 2018


5.5 Terezín 22. 8. 2018

6. Grabštejn 2. 9. 2018

7. Kestřany 14. 9. 2018 - Turnaj o pohár děkana PEF


8. Beroun 5. 10. 2018


9. Praha - Motol  9. 11. 2018


Pro sdílení kalendáře klikněte na pravý dolní roh "+GoogleKalendář", kalendář se přidá do vašeho kalendáře na vašem Google účtu.