×
Středisko Informačních služeb
banner

Jak získat přístup do relaxačních místností.

Sportovně rekreační aktivity > Sportovně relaxační místnosti > Jak získat přístup do relaxačních místností.

26.11.2018

Do všech místností je možný přístup pomocí platné elektronické identifikační karty, která je vydávána děkanátem PEF na základě souhlasu s provozním řádem dané místnosti a případného proškolení v ovládání sportovního vybavení.

Garantem provozu a technickým poradcem Relaxační místnosti PEF je Ing. Lenka Hradecká,
tel. +420 22438 4137.

Garantem provozu a technickým poradcem ostatních místností je Ing. Petr Benda, Ph.D.,
tel.  +420 22438 2278.

Karty vydává Ing. Petr Benda, Ph.D. (č. dv. E334).

Od podpisu souhlasů s provozními řády zvolených místností trvá výdej karty cca týden. Níže se s jednotlivými řády můžete seznámit a následně také vyplnit souhlasy s provozními řády. Ty můžete přinést vyplněné do kanceláře E334 nebo zaslat podepsané a naskenované mailem na adresu bendap@pef.czu.cz.


Jakmile budou karty vystaveny, přijde Vám upozornění na email, který uvedete v Souhlasu s provozním řádem.