×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Exkurze domácí, tuzemská, odborná 2015/16

Exkurze > Exkurze domácí, tuzemská, odborná 2015/16

Obecné informace

Exkurze jsou určeny pro všechny studenty, kteří mají zapsány předměty pod názvem exkurze domácí, exkurze tuzemská, exkurze odborná. Z termínů je možné si libovolně vybrat. Na eventuální konflikt termínů exkurze s jinými povinnostmi, zejména u končících ročníků, je vhodné včas upozornit. Exkurze bohužel není možné absolvovat dříve v semestru, protože nesmí být narušena výuka v jiných předmětech. Ačkoliv je exkurze povinná, nejsou prostředky na její kompletní krytí ze strany ČZU. Škola poskytuje autobus a studenti si hradí zbytek, zejména ubytování.

Závazné přihlašování:

Přihlášení se děje formou zaslání nevratné zálohy 1500 Kč na účet: 7107568001/5500. Zálohy je nutné odeslat nejpozději do 6. 4. 2016. Zájemci o pojištění pro případ storna aj. navýší zálohu o 60,- Kč a jsou tímto pojištěni (detaily o pojištění viz program). Do zprávy pro příjemce napište jméno, datum narození a vybranou variantu exkurze ve formátu: "Příjmení Jméno DD.MM:RRRR MO/SČ"


Po vyčerpání kapacity jednoho z termínů exkurze budou další studenti automaticky přihlašováni do druhého. Po 6. 4. budou zveřejněny seznamy přihlášených na jednotlivé turnusy.
Přednost v přihlašování mají vždy ti studenti, kteří mají tuzemskou exkurzi zapsanou v řádném termínu! Studenti 1. ročníku AMAR mohou obsadit případná volná místa a absolvovat obě exkurze za 1. i 2. ročník v jednom roce.

Morava - 4. 5. - 8. 5. 2016

Program viz pdf níže. Cena 2420,- Kč.

Jedná se o zcela novou trasu i cíle exkurze. Vyšší cena je dána větším množstvím placených vstupů a dvěma večeřemi v ceně. Tematicky budou převažovat zaměření na městský i venkovský prostor a zeleň. Na exkurzi bude zajištěna výraznější účast externích a místních přednášejících. U nové exkurze je vždy nutno počítat s možností změn v programu. Předpokládá se menší fyzická náročnost.

/Fotografie: Ing. Jindřich Vaněk)

Severní Čechy - 16. 5. - 20. 5. 2016

Program viz pdf níže. Cena 1970,- Kč.

Tato exkurze proběhla poprvé v roce 2014. Zaměřena je více na kulturní i přírodní krajinu.  Svojí lokací je do značné míry určena poznáváním zajímavostí severočeského pískovcového fenoménu i lidové architektury. Exkurze je charakteristická návštěvou většího množství menších zajímavostí, perliček, spíše vlastivědného, etnologického a přírodního charakteru. Exkurze je mnohem více turistického charakteru s četnějšími pěšími částmi. Ubytování se v několika případech bude odehrávat v kempech, kde je vlastní spacák výhoda.

/Fotografie: Ing. Jindřich Vaněk/

Kontaktní osoba

Ing. Jindřich Vaněk, katedra zahradní a krajinné architektury

email: jindrichvanek@af.czu.cz