×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Granty

Estetické hodnocení krajiny a krajinného rázu se zaměřením na venkovské prostředí

GA FAPPZ, Ing. Irena Zamrzlová, 2011-2011

Letecký průzkum a jeho možnosti uplatnění jako podkladu pro krajinné plánování

GA FAPPZ, 2015-2015

Možnosti hodnocení a začlenění hald Příbramského uranového revíru do venkovské krajiny.

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Vaněk, 2016-2016

Mulčování perenových záhonů

GA FAPPZ, 2015-2015

Podpora a rozvoj práce studentů doktorského studia na katedře Zahradní a krajinné architektury.

GA FAPPZ, Ing. Barbora Eliášová, Ph.D., DiS., 2012-2012

Podpora studentů magisterského studia

GA FAPPZ, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2015-2015

Possibilities of using of woody plants in change of climatic specifications (in relation to global warming)

Finanční mechanismus EHP/Norska, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2010-2010

Rozvoj mezioborové a zahraniční participace zaměřené na aktivní účast studentů DSP na mezinárodních i místních konferencích

GA FAPPZ, Ing. Irena Zamrzlová, 2013-2013

Taxonomické zhodnocení dřevinného sortimentu v Lesnickém rekultivačním arboretu Antonín, Sokolov

GA FAPPZ, 2017-2019

Využití kyseliny giberelové k překonání dormance semen javoru klenu

GA FLD, Ing. Jana Stejskalová, 2012-2012

Využití rostlin v extrémních podmínkách se zaměřením na možnosti jejich uplatnění ve vertikálních stěnách

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Čechová, 2017-2019

Využití ztužených směsí stavebních a demoličních odpadů, kalů a rašeliny pro zatravňování zátěžových a svahových ploch stavenišť

GA FAPPZ, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2007-2007

Zajištění podkladů a podmínek pro zjišťování průběhu změn krajinných struktur na základě historických materiálů a leteckých snímkování v pracích DPS studentů.

GA FAPPZ, Ing. Irena Zamrzlová, 2014-2014

Zkvalitnění výstupů výzkumu DPS studentů podporou zajištění prostředků pro terénní průzkumy a možnosti konfrontace výsledků na konferencích a workshopech.

GA FAPPZ, Ing. Irena Zamrzlová, 2016-2016

Zkvalitnění výuky magisterského oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových metod výuky

Magistrát hl. m. Prahy, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2013-2015