×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Granty

Územní studie Metropolitní oblasti České Budějovice, části KRAJINA – Přírodní a rekreační potenciál oblasti

Technologická agentura ČR, Ing. Jana Halamová, Ph.D., 2023-2024

Revize opatření plánu společných zařízení v důsledku klimatických změn

GA FZP, doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc., 2021-2022

Vliv faktorů na pálení klestu jako zdroje lesního požáru

GA FLD, doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc., 2020-2021

Smart plants in the workplace and their impact on work efficiency and stress reduction

Evropská komise, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2019-2020

Využití rostlin v extrémních podmínkách se zaměřením na možnosti jejich uplatnění ve vertikálních stěnách

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Čechová, 2017-2019

Taxonomické zhodnocení dřevinného sortimentu v Lesnickém rekultivačním arboretu Antonín, Sokolov

GA FAPPZ, Ing. Ondřej Vanc, 2017-2019

Možnosti hodnocení a začlenění hald Příbramského uranového revíru do venkovské krajiny.

GA FAPPZ, Ing. Jindřich Vaněk, 2016-2016

Podpora studentů magisterského studia

GA FAPPZ, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2015-2015

Zkvalitnění výuky magisterského oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových metod výuky

Magistrát hl. m. Prahy, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2013-2015

Possibilities of using of woody plants in change of climatic specifications (in relation to global warming)

Finanční mechanismus EHP/Norska, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., 2010-2010

Fytocenózy neobhospodařovaných luk a pastvin na vybraných lokalitách CHKO Šumava (katastr Kašperské Hory)

GA FAPPZ, Ing. Jitka Skalická, Ph.D., 2007-2007

Využití ztužených směsí stavebních a demoličních odpadů, kalů a rašeliny pro zatravňování zátěžových a svahových ploch stavenišť

GA FAPPZ, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., 2007-2007