×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Workshop Spiš - hodnoty gotické krajiny

Workshopy > Workshop Spiš - hodnoty gotické krajiny

Termín: 30. 4. - 4. 5. 2018

Workshop je organizován Slovenskou polnohospodárskou univerzitou v Nitře. Nabízíme možnost zúčastnit se našim studentům, kapacita 6-8 míst plus pedagogický doprovod. Pobyt je hrazen ze stipendijního programu CEEPUS, na cestovné může studentům částečně přispět ČZU. Pro čerpání stipendia CEEPUS je nutné včas podat žádost online. Bližší informace a přihlášky: Ing. Jana Halamová, Ph.D. (halamovaj@af.czu.cz)