×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

O katedře

 

Katedra zahradní a krajinné architektury je poměrně mladou katedrou, která vznikla 1.9.2008 rozdělením Katedry zahradnictví a krajinářské architektury. Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti zahradní a krajinářské architektury.

Katedra garantuje bakalářský studijní program Krajinářská architektura (ARCHIB) a magisterský studijní program Krajinářská architektura (ARCHIM). Od roku 2021 garantujeme navíc předměty magisterského studijního programu Management zakládání a péče o zeleň (GREEM).

Katedra získala od roku 2023 od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci na dobu 10 let pro doktorské studijní programy "Krajinářská architektura" (uskutečňovaný v češtině) a "Landscape Architecture" (uskutečňovaný v angličtině). Oba tyto studijní programy jsou akreditovány v rámci oblasti vzdělávání "Architektura a urbanismus". Tím došlo ke kompletaci námi poskytovaného vzdělání v této oblasti, které máme nyní akreditováno v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Katedra je zapojena do středoevropského výměnného univerzitního programu CEEPUS, konkrétně do sítě CZ-0311-16-2324 Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region.

 

Kontakt

KATEDRA ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ ARCHITEKTURY

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

KAMÝCKÁ 129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHDOL

JSME NA FACEBOOKU: 

https://www.facebook.com/KatedraZahradniAKrajinneArchitektury/