×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Zahraniční exkurze Holandsko 2022/23

Exkurze > Zahraniční exkurze Holandsko 2022/23

Termín:  26. 9. - 2. 10. 2022

Exkurze je přednostně určena pro studenty magisterského programu Krajinářská architektura ARCHIM, budoucího druhého ročníku, ke splnění povinného předmětu Exkurze zahraniční (AZA38Z). Tito studenti budou omluveni z výuky. 

Další zájemci se mohou hlásit do naplnění kapacity na uvedeném kontaktu.

Organizace a bližší informace: Mgr. Eva Jakubcová, Ph.D.

Další organizátoři: Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., RNDr. Oldřich Vacek, CSc.

Harmonogram exkurze je ke stažení v pdf níže.


PLATEBNÍ INFORMACE:

Zálohu na zahraniční exkurzi v částce 6.000 Kč zasílejte na bankovní účet č.: 500022222/0800, VS 216110, zpráva pro příjemce: Příjmení, Jméno účastníka. Prosíme o dodržení termínu 31.8.2022.

Druhou část platby v částce 6.000 Kč zasílejte na bankovní účet č.: 500022222/0800, VS 216110, zpráva pro příjemce: Příjmení, Jméno účastníka, 2.část. Nejzazší termín 16.9.2022