×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Workshop kampus Dejvice 2019

Workshopy > Workshop kampus Dejvice 2019

 

Workshop pro studenty katedry zahradní a krajinné architektury ČZU, FZKI Slovenské poľnohospodárské university v Nitře a studenty spřízněných oborů ČVUT proběhl ve dnech 3. – 7. června 2019.

Po zahájení workshopu konceptuální přednáškou Doc. Pavly Melkové a seznámení se s řešeným územím studenti utvořili pracovní skupiny, v rámci kterých pak pracovali na návrzích řešení vybraných lokalit. Kromě toho se účastníci věnovali odborným exkurzím a poznávání historických zahrad a parků v Praze. Navštívili např. zahrady a parky Hradčan, Petřína a Strahova, Valdštejnskou zahradu, palácové zahrady Malé Strany a Botanickou zahradu Troja.

Výsledky prací byly v rozpracovanosti prezentovány na závěrečném kolokviu dne 7. 6. a po dalším dopracování budou shromážděny jako konečné výsledky workshopu a publikovány v rámci připravovaného katalogu.