×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

"Zelené střechy" LS 2015/16

Workshopy > "Zelené střechy" LS 2015/16

 

Workshop "Zelené střechy" (5 dní)

Termín: 1 .4., 2. 4. a 8.-10. 4. 2016

Místo: prostory KZKA, MCEVII

Organizace: Ing. Alena Fedurcová, ve spolupráci se společností Němec, S r.o. a dalšími odborníky.

Náplň: V rámci workshopu bude navržena zeleň na budově MCEVII. Bude řešen prostor střešní zahrady navržení experimentálních polí a vertikální zeleně, kde bude po realizaci probíhat vědecká činnost KZKA.

Harmonogram workshopu:

1. DEN - 1. 4. 2016 - místnost D630

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK:

9.00 - Ing. Eduard Chvosta

10.00 - Ing. Jiří Slepička

11.00 - přednáška společnosti Němec s r. o.

13.00 - ÚVOD K WORKSHOPU, zadání práce, předání podkladů, rozřazení studentů do skupin

2. DEN - 2. 4. 2016 - místnost D634

10.00 - návštěva řešeného prostoru, rekognoskace terénu, měření

11.00 - 18.00 individuální práce na studii, v průběhu dne konzultace studie, dopracování studie do finální podoby, výběr sortimentu pro osazovací plán

3. DEN - 8. 4. 2016 - místnost D630 do 14 hod., D634 po 14 hod.

10.00 - 18.00 osazovací plán a volba rostlin pro jednotlivé experimentální plochy,  volba výsadbových velikostí,  kalkulace počtů kusů rostlin, rozpočtová část

4. DEN - 9. 4. 2016 - místnost D634

10.00 - 18.00 vizualiace, 3D pohledy skicy řešeného prostoru, finalizace, přípravy pro odevzdání

5. DEN - 10. 4. 2016

PREZENTACE PRACÍ, ODEVZDÁNÍ

PREZENTACE - volná forma na 15 min každá skupina

ODEVZDÁNÍ - brožura A3

Pro koho je workshop určen:

  • AMAR 2. ročník – předmět Workshop mezioborový (AZA40Z) (poslední možnost, přednostně)
  • AMZO 2. ročník – předmět Terénní cvičení (AZA52Z)
  • Případně zájemci z 1. ročníku AMAR a AMZO (lze uznat jako workshop AZA39Z či 5 dní z Diplomové praxe), ABAR

Přihlášky: Jana Halamová (halamovaj@af.czu.cz, D645)

Deadline přihlášek: 24. 3. 2016