×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Exkurze domácí, tuzemská 2020/21

Exkurze > Exkurze domácí, tuzemská 2020/21

Vážení studenti, 

protiepidemická opatření nám v tuto chvíli již umožňují provést tuzemské exkurze 1. ročníků Bc. (ARCHIB - povinné 2 dny) a Mgr. (ARCHIM - povinných 5 dnů). Exkurze budou provedeny v rámci Prahy a blízkého okolí s dobrou dostupností MHD. Každý student si vybere příslušný počet z nabídnutých termínů, které budou vypsány v UIS u těchto předmětů jakožto průběžné testy 1-n. Detailní organizační informace budou uvedeny u každého termínu. 

Pro mimopražské je možné se v případě potřeby ubytovat na koleji (kontakt paní Pyšvejcová, e-mail pysvejcova@kam.czu.cz). 

Kontakt: Ing. Jindřich Vaněk jindrichvanek@af.czu.cz


Program exkurzí:

Změna programu vyhrazena. Sledujte tyto stránky pro aktuální informace. 


15. 6. 2021 10:45 (út) 

Vinohrady – Žižkov 

SRAZ: 10:45 na Nám. Jiřího z Poděbrad, u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, u branky pod věží zezadu (50.0780717N, 14.4515861E)

PROGRAM: Návštěva mimořádného díla kostela navrženého arch. J. Plečnikem v roce 1930 (prosíme adekvátní oděv). Dále pokračování na Žižkov se zaměřením na jedinečný urbanismus stavitele Karla Hartiga v druhé polovině 19. století. Zaměření na téma asanace, která část původního Žižkova v 70. a 80. letech 20. stolení zničila.

KONEC: přibližně 14:00 na Žižkově.

Exkurzi vede Ing. arch. Ivan Vavřík


16. 6. 2021 09:00 (st) 

Stromovka - Troja 

SRAZ: 9:00 na přívozu do Troje, nejlépe rovnou na Trojském břehu.

PROGRAM: Netradiční cesta do botanické zahrady, prohlídka botanické zahrady, zahradní instalace, vinice, Trojský zámek, Stromovka.

KONEC: přibližně v 16 h v Holešovicích

Exkurzi vede RNDr. Oldřich Vacek, CSc.

 

17. 6. 2021 08:30 (čt) 

Nelahozeves – Veltrusy 

SRAZ: žst. Nelahozeves v 8.30 hod (NE Nelahozeves - zámek!)

PROGRAM: Prohlídka celého krajinného parku Veltrusy, tj. okolí zámku, obě aleje, pavilony, altány, mosty, cestou zpět i bývalé zahrady zámku Nelahozeves. Nutná sportovní obuv.

KONEC: zastávka Nelahozeves - Zámek 15.00 hod

Exkurzi vede RNDr. Oldřich Vacek, CSc.


18. 6. 2021 10:00 (pá) 

Dejvice - Střešovice – Ořechovka 

SRAZ: 10:00 pod platany u NTK.

PROGRAM: Historický urbanismus a urbanizované struktury ploch zeleně Prahy 6; exkurze provede zájemce významnými místy proměn struktur zástavby a parkových ploch Dejvic a Střešovic, včetně zahradní čtvrti Ořechovka.

KONEC: přibližně v 16 h u Vojenské nemocnice.

Exkurzi vede Jan Hendrych, ASLA


21. 6. 2021 08:45 (po) 

Průhonice park - Dendrologická zahrada 

SRAZ: 8.45 - hlavní vstup do Průhonického parku

PROGRAM: Dopoledne komentovaná prohlídka Průhonického parku se správcem a dendrologem parku. Samostatná část prohlídky, oběd. Odpoledne návštěva Dendrologické zahrady.

KONEC: kolem 16. h u Dendrologické zahrady.

Exkurzi vede Ing. Jindřich Vaněk


22. 6. 2021 10:00 (út) 

Břevnov – Hvězda 

SRAZ: 10:00 sraz na konečné stanici tram Sídliště Petřiny (Heyrovského náměstí)

PROGRAM: Historický urbanismus, parky a zahrady Prahy 6; tématem pokračování předešlé exkurze bude Královská obora Hvězda, Břevnovský klášter, údolí potoka Brusnice a dochované prvky historického urbanismu.

KONEC: přibližně v 16 h ve Střešovičkách.

Exkurzi vede Jan Hendrych, ASLA


23. 6. 2021 09:30 (st) 

Riegrovy sady - Náměstí Míru - Karlovo nám. – Vyšehrad 

SRAZ: 9:30 Riegrovy sady - Sokolovna

PROGRAM: Riegrovy sady, náměstí Míru, Čelakovského sady, Karlovo náměstí, Vyšehrad

Se zájemci o tuto exkurzi se potkáme v 9:30 hod před budovou Sokolovny v Riegrových sadech, které si následně projdeme. Pokračovat budeme přes náměstí Míru a Čelakovského sady na Karlovo náměstí v Praze. Exkurzi zakončíme na Vyšehradě cca v 16:00 hod. Předmětem exkurze budou stávající úpravy zmíněných parků a náměstí centrální části Prahy (MČ Praha 2 a MČ Praha 1) ve vazbě jak k historickým úpravám, tak k chystaným úpravám těchto významných veřejných prostorů města. Zdůrazněna bude úloha těchto veřejných prostorů pro život lidí i jejich relaxaci i úloha těchto prostorů, kterou plní v rámci sytému zeleně hlavního města Prahy.

KONEC: na Vyšehradě cca v 16:00 hod.

Exkurzi vede doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D., autorizovaný krajinářský architekt


24. 6. 2021 09:00 (čt) 

zahradní město Spořilov 

SRAZ: 9:00 autobusová zastávka Lešanská (v ul. Lešanská, nikoliv Hlavní)

PROGRAM: Návštěva ojedinělého urbanistického celku starého Spořilova, zahradního města z konce 20. let. První část bude zaměřena na urbanizmus, architekturu. Další části podvedením správce zeleně Ing. Jana Fischera bude zaměřena detailně na praxi a úskalí péče, rozvoje a ochrany veřejné zeleně v pro Prahu neobvykle vysokém standardu. Součástí návštěva revitalizace Roztylského náměstí od Z. Sendlera.

KONEC: přibližně 15:00 ve Spořilově

Exkurzi vede Ing. Jindřich Vaněk


28. 6. 2021 09:00 (po) 

Královská zahrada, Zahrady pod Pražským hradem, Vrtbovská zahrada

SRAZ: 9.50 u Královského letohrádku v Praze (tramvaj č. 22 ze stanice metra A Malostranské, vystoupit hned na první zastávce)

10.00 - 16.00 Královská zahrada, Plečnikovy zahrady, Zahrady pod Pražským hradem (tj. Malá Fürstenberská, Kolovratská, Velká Palfyovská, Malá Palfyovská, Ledeburská), Vrtbovská zahrada

KONEC: 16.15

S sebou 150 Kč na vstupné do objektů (pokud možno v drobných). 

Exkurzi vede Ing. Jana Stejskalová