×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Zahraniční exkurze Německo 2023

Exkurze > Zahraniční exkurze Německo 2023

Níže je v pdf k nahlédnutí prezentace z exkurze.

Exkurze je určená přednostně studentům magisterského studijního programu ARCHIM ke splnění předmětu AZA38Z Exkurze zahraniční. Studenti si splní exkurzi před začátkem druhého ročníku. Dále je exkurze určená i pro další zájemce o navštívené lokality. 

Termín: 17. - 22. 9. 2023 (odjezd v neděli 17.9. ve večerních hodinách)

Předpokládaná cena: 8800Kč (cena pro účastníky mimo studenty a členy KZKA bude cca 10700 Kč)


Pokyny k platbě: 

První doplatek prosíme posílejte do 30. srpna 2023 – studenti 3.800,- Kč, ostatní účastníci 5.700,- Kč

Upozornění: po konečném vyúčtování po skončení exkurze může být doúčtován druhý doplatek z důvodu např. navýšení ceny pohonných hmot atp.

Číslo účtu: 500022222/0800, variabilní symbol 216110, zpráva pro příjemce: Příjmení, Jméno účastníka.

Doklad o zaplacení zálohy i doplatku pošlete na mail skalicka@af.czu.cz a eva.jakubcova@volny.cz 


Předběžný program: BUGA 23, BUGA 2019, BUGA 2005 - bude zajímavé sledovat, jak se tyto úpravy mění v čase a jaký je vztah s okolní zástavbou, Monasterium úpravu od TOPOTEK v Lorsch, krajinářský park Talauenpark Waiblingen, urbanistický komplex Macherei, WERK12 od MVRDV a další veřejný prostor v Mnichově