×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Zahraniční exkurze Německo 2023

Exkurze > Zahraniční exkurze Německo 2023

Exkurze je určená přednostně studentům magisterského studijního programu ARCHIM ke splnění předmětu AZA38Z Exkurze zahraniční. Studenti si splní exkurzi před začátkem druhého ročníku. Dále je exkurze určená i pro další zájemce o navštívené lokality. 

Termín: 17. - 22. 9. 2023 (odjezd v neděli 17.9. ve večerních hodinách)

Předpokládaná cena: 8800Kč (cena pro účastníky mimo studenty a členy KZKA bude cca 10700 Kč)


Pokyny k platbě: 

První doplatek prosíme posílejte do 30. srpna 2023 – studenti 3.800,- Kč, ostatní účastníci 5.700,- Kč

Upozornění: po konečném vyúčtování po skončení exkurze může být doúčtován druhý doplatek z důvodu např. navýšení ceny pohonných hmot atp.

Číslo účtu: 500022222/0800, variabilní symbol 216110, zpráva pro příjemce: Příjmení, Jméno účastníka.

Doklad o zaplacení zálohy i doplatku pošlete na mail skalicka@af.czu.cz a eva.jakubcova@volny.cz 


Předběžný program: BUGA 23, BUGA 2019, BUGA 2005 - bude zajímavé sledovat jak se tyto úpravy mění v čase a jaký je vztah s okolní zástavbou, Monasterium úpravu od TOPOTEK v Lorsch, krajinářský park Talauenpark Waiblingen, urbanistický komplex Macherei, WERK12 od MVRDV a další veřejný prostor v Mnichově