×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Průběh grantu

V průběhu plnění grantu byly v letech 2013 - 2015 v rámci jednotlivých plánovaných klíčových aktivit plněny jednotlivé úkoly se zaměřením na zkvalitnění výuky předmětů vyučovaných ateliérovou formou.

 

  • V rámci projektu byla nejprve inovována učebna (klíčová aktivita 1) - nově vybavena zejména kvalitními grafickými monitory (v počtu 15 ks) a novou sestavou mobilních stolů a židlí, dále pak doplněna i sestavavou vyhovujících PC.Pro výuku byla sepsána a vydána skripta s názvem Tvorba krajiny. Pro sepsání jednotlivých kapitol byli osloveni odborníci zaměřující se na problematiku jednotlivých složek plánování krajiny. Výsledná verze skript po zapracování všech připomínek byla vytištěna v nákladu 400 ks. Jednotlivé výtisky jsou v současnosti vydávány bezplatně studentům magisterského oboru Zahradní tvorba studujícím na Katedře zahradní a krajinné architektury (v pdf jsou dostupné v sekci výstupy projektu).

   

   • Jako první byla zahájena pilotní výuka inovovaného předmětu Ateliér I. – rodinná zahrada (klíčová aktivita 2). Výuka probíhala od září 2013 do ledna 2014 (tj. 12 týdnů). Výuky se účastnilo celkem 41 studentů, z toho úspěšně bylo podpořených 33 studentů. Součástí výuky byla přednáška zahraničního lektora, sloužící zároveň jako úvod prvního dne Workshopu I. (klíčová aktivita 5). Výsledné práce studentů (postery – výstup klíčové aktivity, k nahlédnutí ve výstupech grantu) byly vystaveny během vernisáže v prostorech SIC.

    

    • Na výše uvedenou klíčovou aktivitu navazuje pilotáž Ateliéru II. – Veřejný prostor a jeho vyhodnocení (klíčová aktivita 3). Výuka probíhala od února 2014 do června 2014 (tj. 12 týdnů). Výuky se účastnilo celkem 45 studentů, z toho 40 zakončilo předmět úspěšně. Výuka byla zakončena slavnostní vernisáží a výstavou výsledných projektů studentů – posterů (k nahlédnutí v sekci výstupy grantu). Součástí pilotáže byla přednáška zahraničního lektora na téma veřejný prostor, která byla zároveň součástí letní školy.
    •  
    • Na výše uvedenou klíčovou aktivitu logicky navazuje pilotáž Ateliéru III. – Venkovská krajina a jeho vyhodnocení (klíčová aktivita 4). Výuka probíhala od září 2014 do února 2015 (tj. 12 týdnů). Výuky se účastnilo celkem 36 studentů, z toho 36 zakončilo předmět úspěšně (získání zápočtu). Výuka byla zakončena slavnostní vernisáží a výstavou výsledných projektů studentů – posterů (k náhlédnutí v sekci výstupy grantu). Součástí pilotáže byla přednáška zahraničního lektora na téma venkovská krajina, která byla zároveň součástí workshopu II.
    •  
    • V rámci inovace výuky byly do studijního plánu nově zařazeny workshopy a letní školy jako nepovinné vzdělávání. Workshopy probíhali v zimním období, letní školy v letním. První Workshop I – The Private Garden proběhl v lednu 2014 pod vedením Luise Ribeira z Portugalska. Úvodní přednášky se účastnilo 25 studentů, 5ti denního workshopu se účastnilo 16 studentů. Letní škola byla z důvodu velkého zájmu rozdělena na několik termínů. V dubnovém termínu 2014 proběhla dvoudenní letní škola v Libosadu v areálu ČZU a zúčastnilo se ho 27 studentů. V srpnovém termínu proběhla letní škola – The Public Spaces pod vedením zahraničního lektora Pedra Calaza Martíneze ze Španělska. Úvodní přednášky na téma The Garden planning in the urban design context se účastnilo 21 studentů. 5ti denní summer school se účastnilo 16 studentů. V lednu 2015 proběhl druhý Workshop – The Rural Landscape pod vedením Pedra Ramose Arsenia z Portugalska. Úvodní přednášky se účastnilo 20 studentů, následného 5ti denního workshopu 19 studentů. Výsledné projekty z jednotlivých akci jsou k nahlédnutí v sekci výstupy grantu.