×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Základní informace

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zahradní a krajinné architektury, za podpory Operačního programu Praha adaptabilita, Magistrátu hlavního města Prahy a Evropské unie zahájila projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36148 Zkvalitnění výuky magisterského studijního oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových metod výuky.

Cílem celého projektu je zejména zlepšení uplatnění absolventů oboru na trhu práce, nastartování vyšší frekvence vlastního podnikání u absolventů a přispění ke zlepšení profesní orientace studentů již během studia. Navíc účast na praktické činnosti projekčních a realizačních kanceláří zajistí orientaci v reálné problematice daného oboru a účast zahraničních lektorů na výuce pak zajistí evropský přehled absolventů o oboru zahradní a krajinné architektury.