×
Department of game management and wildlife biology
banner

Grants

Vývoj aplikace pro automatizovanou evidenci ulovené spárkaté zvěře na základě individuality struktury kožní tkáně vnějšího nosu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., 2023-2025

Prostorová aktivita jelena evropského v oblastech návratu vlka obecného

Technologická agentura ČR, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2023-2027

ECOLOGY OF EUROPEAN HARE IN HUMAN-MODIFIED LANDSCAPE"

GA FLD, MSc. Aleksandra Krivopalova, 2022-2023

The impact of human activities on deer and wild boar spatiotemporal behavior by using dead-reckoning technology based on data obtained from biologgers located in animal's collars

GA FLD, Ing. Monika Faltusová, 2022-2023

Determination of habitat preference of Great Crested newt (Triturus cristatus) and Alpine newt (Ichthyosaura alpestris) in terrestrial environment by conservation dog

GA FLD, Ing. Lucie Kleprlíková, 2022-2023

Výzkum opatření pro snížení počtu a závažnosti střetů motorových vozidel s velkými savci na silnicích nižších tříd

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2021-2023

Spatial and social responses of wild boar to supplementary feeding – an experimental approach

GA FLD, Astrid Olejarz, 2021-2022

Application of ground penetrating radar (GPR) in studies of burrow systems of fossorial mammals.

GA FLD, Hannah Elizabeth Othen, MSc, 2021-2022

SOJKA –mobilní aplikace khlášení uhynulých nebo zraněných zvířat

GA FLD, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2021-2022

Vliv lidských aktivit na prasata divoká v Kostelci nad černými lesy a Doupovských horách vyhodnocený pomocí nové technologie dead-reckoning na základě dat získaných z biologgerů umístěných v obojcích zvířat.

GA FLD, Ing. Monika Faltusová, 2020-2021

Behaviorální reakce prasat divokých na opatření proti šíření afrického moru prasat

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2019-2023

Sika deer in the Czech Republic and Austria: what are we aiming at and what we are missing

GA FLD, Laura Saggiomo, 2019-2020

Rekognice různých typů štěkání loveckých psů

GA FLD, Ing. Ondřej Matějka, 2019-2020

Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců

GA FLD, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2018-2019

Vliv mysliveckého hospodaření na prostorovou aktivitu jelena evropského na LZ Kladská

GA FLD, Ing. Adam Váchal, 2018-2019

Monitoring chování srnčí zvěře v okolí modelové pozemní komunikace pomocí GPS telemetrie

GA FLD, Mgr. Hana Brodská, 2018-2019

Usage of NIRS for assessing diet compositions of large herbivores

GA FLD, Ing. Stipan Čupić, 2018-2020

Vliv mysliveckého hospodaření na prostorovou aktivitu jelena evropského na LZ Kladská

GA FLD, Ing. Adam Váchal, 2018-2020

Vliv rušení na útěkovou vzdálenost prasete divokého

GA FLD, Ing. Jan Rohla, 2018-2019

Vnitrodruhová variabilita ve vokalizaci hrabavých ptáků a dravců

GA FLD, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2018-2020

Transfer technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční sféry

Magistrát hl. m. Prahy, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2018-2020

Monitoring chování kopytníků v blízkosti komunikací ve vybrané lokalitě Pihel

GA FLD, Mgr. Hana Brodská, 2017-2018

Faktory ovlivňující kvalitu zvěřiny

GA FLD, Ing. Vladislav Švrčula, 2017-2019

Sezónní fidelita prasete divokého k domovským okrskům

GA FLD, Ing. Jan Rohla, 2017-2018

Ecological and anthropological traits of introduced population of Sika

GA FLD, Laura Saggiomo, 2017-2018

Prostorová orientace loveckých plemen psů: interakce mezi senzorickou percepcí a faktory ovlivňujícími schopnost orientace

CIGA, Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D., 2017-2018

Resolving the anomalies of global termite distribution patterns

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Hynek Burda, CSc., 2016-2017

BLACKSPOTS Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2016-2017

Sympatrické druhy kopytníků na území České republiky: časoprostorová distribuce a překryv potravních nik

CIGA, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2016-2017

Aktivita jelena evropského (Cervus elaphus) a jelena siky (Cervus nippon) ve VVP Hradiště.

GA FLD, Mgr. Tomáš Peterka, 2016-2017

Homing a magnetorecepce vybraných druhů obratlovců

GA FLD, Ing. Kateřina Benediktová, Ph.D., 2016-2016

Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého v České republice

Finanční mechanismus EHP/Norska, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2015-2016

Prostorová aktivita prasete divokého v intenzivně lovené populaci

GA FLD, Ing. Lukáš Pleskač, 2013-2013

Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických změn a minimalizace škod na lesních prostorech

Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., 2012-2016

Faktory ovlivňující rekognici predátorů u zebry Chapmanovy (Equus quagga chapmanni): playbacková studie

GA FTZ, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2012-2013

Magnetic alignment of mammals

Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Hynek Burda, CSc., 2011-2013

Ekologie prasete divokého v agrocenózách České republiky

CIGA, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2011-2011

Vliv lidské aktivity na loveckou úspěšnost, využité kořisti a výběr brlohů rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě

GA FLD, Elisa Belotti, Ph.D., 2011-2011

Role akustických signálů v interakcích predátor-kořist a predátor-predátor

CIGA, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2011-2012

Vliv agrolesnictví na biodiverzitu obratlovců peruánské Amazonie

GA FTZ, Mgr. Richard Policht, Ph.D., 2011-2011

Vliv mniškového žíru na proměnlivost stavby dřeva v primárních gradačních oblastech České republiky

GA FLD, Ing. Hana Brinkeová, Ph.D., 2010-2010

Vliv struktury krajiny na dynamiku prasete divokého v České republice

GA FLD, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2010-2010

APLIKACE PACHOVÉ OPLOCENKY V MODELOVÝCH OBLASTECH ČR (ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA, ČESKÝ LES A LIBERECKÝ KRAJ)

GA FLD, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2010-2010

Definování udržitelného managmentu prasete divokého pomocí zjištění parametrů reprodukce, potravních nároků a škod na zemědělských plodinách v České republice

CIGA, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2009-2010

Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny a změn v jejím managementu na modelových lokalitách ČR

CIGA, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2009-2009

Reproduction parameters of juvenils wild boars in the Czech republic

GA FLD, Ing. Miloš Ježek, Ph.D., 2009-2009

The influence of line constructions on the mortality of cloven hoofed game in sample areas of the Český les

GA FLD, doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., 2009-2009

Utilization of historical data on Lymantria monacha (L.) spatial distribution in Brdy-area for outbreak risk evaluation

GA FLD, Ing. Hana Brinkeová, Ph.D., 2008-2008

Effects of species composition of forest stands on the state and dynamics of soils

GA FLE, doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D., 2006-2006