×
Information Support Centre
banner

Informace a pravidla

PEF Golf Tour 2021 > Jamková hra 2021 > Informace a pravidla

Hraje se Hra na jamky podle Pravidel golfu, bez vyrovnání HCP. Jednotlivé zápasy vyřazovací soutěže se hrají na 18 jamek. V případě nerozhodného výsledku i po 18. jamce pokračuje hra až do prvního rozhodnutí, tedy systémem ”náhlá smrt“, případně losem. Hraje se podle Pravidel golfu, místních pravidel hřiště a pravidel PEF Golf Tour 2021. Je povoleno používání elektrických měřících přístrojů.

Jak se vlastně Jamkovka počítá?

Kategorie - muži a ženy společně

Hřiště - Dle preferencí turnajových dvojic.

Termín - 1. 5. 2021 – 30. 9. 2021

Odpaliště - muži – žlutá (HCP <= 10 bílá); ženy – červená (HCP <= 10 modrá)

Podmínky účasti

Mistrovství klubu ve hře na jamky je určeno pouze členům Golfového klubu ČZU. Zúčastnit se mohou pouze amatérští hráči. Do pavouka jamkového mistrovství klubu mohou být zařazeni pouze hráči, kteří se řádně přihlásili do 21.4.2020.

Přihlášky

Pro přihlášení do turnaje je nutné vyplnit přihlášku. Uzávěrka přihlášek je 25. 4. 2021.

Princip hry

Všichni řádně přihlášení hráči budou nalosováni do předkola turnajového pavouka. Dvojice budou losovány dle rozdělení do skupin v rámci  HCP dle stavu k 25. 4. 2021 následovně:

  • HCP ≤ 10;

  • HCP >10 a ≤ 20;

  • HCP >20 a ≤ 36;

  • HCP >36 a ≤ 54.

Do prvního kola turnaje postupuje vítěz vzájemného zápasu nalosované dvojice, který byl odehrán v rámci předkola. (Rozdělení do skupin dle HCP může být upraveno s ohledem na počty přihlášených hráčů).

Řádně přihlášení hráči s nejvyšším HCP dle stavu k 25.4.2021 mohou být nasazeni přímo do prvního kola, resp. přihlášení hráči seřazení od nejnižšího HCP budou hrát předkolo. Počet nasazených hráčů do 1. kola bude stanoven s ohledem na celkový počet přihlášených hráčů tak, aby v prvním kole nastoupilo 16, resp. 32 hráčů. Ostatní hráči, vítězové v rámci předkola, budou do prvního kola dolosováni. Hrací pavouk bude upraven podle počtu přihlášených.

Jednotlivá kola turnaje (včetně předkola) musí být odehrána v daných termínech následovně (předběžné termíny):

  • Předkolo – do 31.5.2020;

  • 1. kolo – 1.6.2020 - 30.6.2020;

  • Čtvrtfinále – 1.7.2020 - 31.7.2020;

  • Semifinále – 1.8.2020 - 31.8.2020;

  • Finále – 1.9.2020  - 30.9.2020;

Dvojice si pro odehrání kola musí domluvit hřiště, termín (v rámci termínů, které jsou stanoveny pro odehrání jednotlivých kol) a čas odehrání zápasu. Hra může být odehrána pouze na mistrovském hřišti (nikoliv tedy na cvičené akademii, PAR3 hřištích, apod.). Hraje se na 1x18 či 2x9 jamek.

Vyzývání

Vyzyvatelem dvojice je vždy hráč nasazený výše v pavouku. Kontakt na soupeře získáte v emailech. Případně kontaktujte hlavního rozhodčího (bendap@pef.czu.cz). Vyzyvatel je povinen zajistit rezervaci startovního času a domluveného hřiště. Termín, hřiště a čas zápasu je vyzyvatel povinen nahlásit dostatečně předem hlavnímu rozhodčímu formou vyplnění formuláře, který získáte v informačním e-mailu od hlavního rozhodčího. V případě, že se hráči nejsou schopni na termínu zápasu dohodnout, může soutěžní výbor stanovit datum, místo a čas zápasu. Soutěžní výbor může také stanovit náhradní termín, místo a čas zápasu, v případě, že by se tento nekonal ze závažných důvodů.

Neodehrání zápasu

Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k dohodnutému utkání nenastoupí, tak kontumačně prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Pokud vyzyvatel vyzývaného nevyzve, postupuje automaticky vyzývaný.

Pokud jeden z hráčů není z vážného důvodu schopen utkání sehrát v dohodnutém termínu, oznámí tento fakt protihráči, nejpozději do 18:00 hod. předcházejícího dne a vzájemně se domluví na posunutí termínu včetně případných náhrad za green fee, atd. 

Pokud nelze utkání dohrát např. kvůli meteorologickým podmínkám, rozhoduje o výsledku skóre na již odehraných jamkách. V případě rovnosti bodů pak los.

Evidence výsledků

Okamžitě po dohrání zápasu nahlásí hráči výsledek zápasu hlavnímu rozhodčímu – vyfotí skórekartu s jasně zaznamenanými výsledky (případně doplní popis formy a výsledku systému “náhlá smrt”) a odešlou ji mailem (bendap@pef.czu.cz). Z odevzdané skórekarty musí jasně vyplývat výsledek na každé odehrané jamce a skórekarta musí být podepsaná oběma hráči. Ve skórekartě není nutné vést záznam o počtu úderů, pouze o výsledku hry na jednotlivých jamkách. Zápas vyhrává ten hráč, který vyhrál více jamek, než zbývá dohrát do konce utkání. Hra na jamky je ukončena, když jeden hráč vede o více jamek, než zbývá ke hře (hráči ale samozřejmě mohou zbývající jamky dohrát za účelem tréninku). 

Vede-li například hráč A o 3 jamky a zbývají již jen 2 jamky ke hře, výsledek je 3/2. Vítěz bude zanesen do výsledkové listiny s výsledkem 3/2. 

Není-li po odehrání 18 jamek zápas rozhodnut, musí hráči pokračovat ve hře od 1. jamky a hrát tak dlouho, až jeden z hráčů vyhraje jamku - systém “náhlá smrt”. V případě, kdy hráči ve hře nemohou pokračovat (nutnost zaplacení dalšího green fee, tma, apod.), lze rozhodnout losem, případně soutěží v patování na putting green, apod. Hráči se však o principu rozhodnutí zápasu musí vzájemně dohodnout a oba musí s postupem souhlasit. Kromě losu musí být rozhodnuto hraním golfu.

Řešení sporů

Jednotlivé zápasy se odehrávají bez fyzické přítomnosti rozhodčího. Pokud nelze posoudit spornou situaci hlavním rozhodčím resp. soutěžním výborem následně, může soutěžní výbor nařídit odehrání nového zápasu v jím stanoveném termínu a na stanoveném hřišti. Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) řeší hráči zásadně principem vzájemné dohody a „fair play“. Pokud i tak nedojde k dohodě, má rozhodující a konečné slovo ředitel turnaje, po vyslechnutí obou stran a doporučení soutěžního výboru.

Poplatky

Výše poplatků vyplývá z aktuálních cen (green fee) domluveného hřiště ve zvoleném termínu a čase. Poplatek za registraci vstupu do turnaje není stanoven.

Vítězství

Vítězem se stává hráč, který zvítězí ve finále (finálovém kole) celé soutěže ve hře na jamky.

Závěrečné vyhlášení a předání cen

Vyhlášeni budou první tři hráči v každé kategorii a získají věcné ceny. Vítězové kategorií se stanou Mistrem a Mistryní klubu v jamkové hře za rok 2021 a jejich jména budou vyryta na klubových pohárech. Slavnostní vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne na konci sezóny v rámci posledního turnaje PEF Golf Tour 2021.

Žádáme všechny hráče, aby dodržovali nejen pravidla golfu, ale také etiketu, což zahrnuje mimo jiné také chování na hřišti, bezpečnost, ohled na ostatní hráče a rychlost hry. V případě závažného porušení etikety může soutěžní výbor podle Pravidel 1.2 a 1.3 hráče diskvalifikovat.


Soutěžní výbor si vyhrazuje právo technických změn či doplnění ve vypsání turnaje, aby zajistil hladký a spravedlivý průběh soutěže.


Ředitel turnaje: Ondřej Hradecký

Hlavní rozhodčí: Petr Benda (bendap@pef.czu.cz)

Soutěžní výbor: Ondřej Hradecký, Jan Borák, Petr Benda, Ivo Modlitba, Dita Schautová