×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Diplomové práce

Informace pro studenty > Diplomové práce

Obsah biologicky aktivních látek v polyploidních genotypech konopí (Cannabis sativa L.)
Ing. Anežka Kosmáková Janatová Ph.D. - --

Stanovení nutričních vlastností u vybraných opomíjených ovocí ze Zambie
doc. Ing. Jan Tauchen Ph.D. - --

Antioxidační účinek vybraných druhů jedlých hub a jejich možný potenciál při vývoji funkčních potravin
doc. Ing. Jan Tauchen Ph.D. - --

Antioxidační účinek vybraných druhů jedlých hub potenciálně využitelných při vývoji funkčních potravin
doc. Ing. Jan Tauchen Ph.D. - --

Rozvoj různých technik zrání hovězího masa
Ing. Daniel Bureš Ph.D. - --

Mlýnsko-pekárenské vlastnosti vybraného sortimentu odrůd ozimé pšenice
Ing. Oldřich Faměra CSc. - --

Pekařské charakteristiky vybraného sortimentu odrůd ozimé pšenice
Ing. Oldřich Faměra CSc. - --

Vliv různého režimu zmražení a rozmražení masa na fyzikální, technologické a organoleptické vlastnosti
Ing. Daniel Bureš Ph.D. - --

Vliv různých způsobů zrání hovězího masa na fyzikální a organoleptické vlastnosti
Ing. Daniel Bureš Ph.D. - --

Aroma profile of Czech wines based on grape variety
Ing. Sebnem Kurhan Ph.D. - --

Obaly na bázi biopolymerů / Biopolymers based coatings
Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová Ph.D. - --

Využití pigmentů z vedlejších potravinářských produktů / Pigments from food byproducts
Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová Ph.D. - --

Využití silic pro uskladnění sladovnického ječmene
Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová Ph.D. - --

Využití silic v pekařské výrobě
Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová Ph.D. - --

Vztah parametrů pekařské kvality pšenice a metabolitů v 1H NMR spektru
Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová Ph.D. - --

Vztah parametrů pekařské kvality pšenice a metabolitů v 1H NMR spektru
Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová Ph.D. - --

Vztah parametrů pekařské kvality pšenice a metabolitů v 1H NMR spektru
Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová Ph.D. - --

Vliv způsobu tepelné úpravy masa přežvýkavců na technologické a organoleptické vlastnosti
Ing. Daniel Bureš Ph.D. - --

Selektivní zaprahování dojnic v České republice
Ing. Lucie Kejdová Rysová Ph.D. - --

Selektivní zaprahování dojnic v České republice
Ing. Lucie Kejdová Rysová Ph.D. - --

Selektivní zaprahování dojnic v České republice
Ing. Lucie Kejdová Rysová Ph.D. - --

Selektivní zaprahování dojnic v České republice
Ing. Lucie Kejdová Rysová Ph.D. - --