×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

METROFOOD-CZ

Granty a projekty > METROFOOD-CZ

Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v ČR

www.metrofood.cz, www.metrofood.eu 

METROFOOD-CZ je první velká infrastruktura v České republice zaměřená na oblasti zemědělství, výživy a potravinářských věd. Tato oblast vyžaduje multidisciplinární přístup a odborné znalosti chemie, biologie, biochemie, výživy, dietetiky, toxikologie, potravinářské technologie, obecné metrologie, environmentálních věd, agroekologie, agronomie a chemie životního prostředí.

METROFOOD-CZ poskytuje své služby široké škále uživatelů, výzkumníkům, akademickým pracovníkům, dozorovým orgánům statní správy, obchodníkům s potravinami, spotřebitelům a široké veřejnosti.

Tito koncoví uživatelé mohou být veřejné i soukromé výzkumné laboratoře a výzkumné skupiny působící v mnoha vědních oblastech (metrologie, analytická chemie, analýza potravin, složení potravin a výživa, kvalita a bezpečnosti potravin, zpracování potravin; epidemiologické studie a analýza rizik); potravinářské společnosti; instituce a služby (vzdělání, výzkum, distribuce potravin, dodávky vstupů). 

Výzkumná infrastruktura METROFOOD-CZ je otevřená všem uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z celého světa.

Klouček Pavel
Božik Matěj
Jiralová Kateřina