×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Garantované předměty

Informace pro studenty > Garantované předměty
AQA02Z Odborná exkurze - Mgr.
AQA03Z Excursion
AQA04Z Pekárenství
AQA07Z Technologie škrobárenství a cukrovarnictví
AQA08Z Odborná exkurze
AQA34E Biologicky aktivní látky v potravinách
AQA41E Technologie zpracování mléka - Bc.
AQA42E Základy technologie výroby sýrů
AQA43E Základy hodnocení kvality potravin rostlinného původu
AQA44E Fundamentals of Quality Control of Animal Products
AQA45E Fundamentals of Quality Control of Plant Products
AQA47E Využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin ve výživě člověka
AQA49E Pokročilé technologie v mlékařství
AQA50E Výživová epidemiologie
AQA54E Speciální technologie v cukrářství
AQA56E Cizorodé látky a bezpečnost potravin
AQA58E Food Storage and Preservation
AQA60E Quality Assessment of Animal-based Foods
AQA64E Základy hodnocení kvality potravin živočišného původu
AQA66E Quality of Animal Products
AQA67E Základy hodnocení kvality potravin živočišného původu - 3. LF
AQA74E Základy hodnocení kvality potravin živočišného původu
AQA75E Jakost a zpracování rostlinných produktů - Bc.
AQA76E Jakost a zpracování živočišných produktů - Bc.
AQA79E Úvod do mlékařství - Bc.
AQA83E Základy hodnocení kvality potravin rostlinného původu
AQA86E Mlékařství - Mgr.
AQA91E Pokročilé technologie v mlékařství
AUA32Z Praxe odborná
AUA37Z Specialised Training
DAQA04Y Kvalita živočišných produktů
DAQA05Y Biologicky aktivní látky z rostlin
DAQA06Y Plant-based Biologically Active Compounds
DAQA07Y Chemometrika
DAQA08Y Chemometrics
DAQA09Y Speciální metody analýzy potravin
DAQA10Y Special Methods of Food Analysis
DASA02Y Mlékařství