×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Garantované předměty

Informace pro studenty > Garantované předměty
AQA02Z Odborná exkurze - Mgr.
AQA03Z Excursion
AQA04Z Pekárenství
AQA08Z Odborná exkurze
AQA34E Biologicky aktivní látky v potravinách
AQA41E Technologie zpracování mléka - Bc.
AQA43E Základy hodnocení kvality potravin rostlinného původu
AQA44E Fundamentals of Quality Control of Animal Products
AQA45E Fundamentals of Quality Control of Plant Products
AQA49E Pokročilé technologie v mlékařství
AQA56E Cizorodé látky a bezpečnost potravin
AQA58E Food Storage and Preservation
AQA60E Quality Assessment of Animal-based Foods
AQA64E Základy hodnocení kvality potravin živočišného původu
AQA66E Quality of Animal Products
AQA67E Základy hodnocení kvality potravin živočišného původu - 3. LF
AQA68E Quality Assessment of Milk and Dairy Products
AQA74E Základy hodnocení kvality potravin živočišného původu
AQA76E Jakost a zpracování živočišných produktů - Bc.
AQA83E Základy hodnocení kvality potravin rostlinného původu
AUA32Z Praxe odborná
AUA37Z Specialised Training
DAQA04Y Kvalita živočišných produktů
DAQA05Y Biologicky aktivní látky z rostlin
DAQA06Y Plant-based Biologically Active Compounds
DAQA07Y Chemometrika
DAQA08Y Chemometrics
DAQA09Y Speciální metody analýzy potravin
DAQA10Y Special Methods of Food Analysis
DASA02Y Mlékařství