×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Garantované předměty

Informace pro studenty > Garantované předměty
AQA09E Jakost a zpracování živočišných produktů - Mgr.
AQA10Z Excursion
AQA12E Úvod do mlékařství - Bc.
AQA25E Food Quality and Food Safety - Mgr.
AQA34E Biologicky aktivní látky v potravinách
AQA40E Konzervování a skladování potravin
AQA42E Základy technologie výroby sýrů
AQA43E Základy hodnocení kvality potravin rostlinného původu
AQA46E Kvalita a certifikace potravin
AQA47E Využití lečivých, aromatických a kořeninových rostlin ve výživě člověka
AQA48Z Nové trendy v kvalitě a zpracování potravin
AQA50E Výživová epidemiologie
AQA51E Kvalita a nezávadnost potravin rostlinného původu
AQA52E Kvalita a nezávadnost potravin živočišného původu
AQA53E Metody hodnocení kvality potravin
AQA55E Quality Assesment of Plant-based Foods
AQA56E Cizorodé látky a bezpečnost potravin
AQA57E Základy technologie zpracování rostlinných produktů
AQA59E Sustainability in the Food Chain
AQA71E Kvalita a nezávadnost potravin rostlinného původu
AQA73E Jakost a zpracování zahradnických produktů - Bc.
AQA81E Hodnocení jakosti živočišných produktů - Mgr.
AQA82E Jakost a zpracování živočišných a rostlinných produktů - Mgr.
AQA83E Základy hodnocení kvality potravin rostlinného původu
DAQA04Y Kvalita živočišných produktů
DAQA05Y Biologicky aktivní látky z rostlin
DAQA06Y Plant-based Biologically Active Compounds
DAQA07Y Chemometrika
DAQA08Y Chemometrics
DAQA09Y Speciální metody analýzy potravin
DAQA10Y Special Methods of Food Analysis
DASA02Y Mlékařství