×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Granty a projekty

Role prenylace a glykosylace v protizánětlivé aktivitě a metabolismu přírodních fenolových látek

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2023-2025

Detekce pachových markerů metodami analytické chemie a jejich využití ve výcviku služebních psů

Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Matěj Božik, Ph.D., 2023-2026

Vliv dietárních intervencí na mikrobiom a metabolom lidské stolice

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Tomisová, 2022-2023

Charakteristika specifických vlastností buvolího mléka pro jeho využití ve výživě člověka

GA FAPPZ, Ing. Soňa Formánková Herman, 2022-2023

Analýza reziduí pesticidů a jejich metabolitů v rostlinách a rostlinných produktech

GA FAPPZ, Ing. Kateřina Hanková, 2022-2023

Vývoj zdravotně prospěšných výrobků na bázi čerstvých sýrů adaptovaných pro trh ve Vietnamu a v České republice

Technologická agentura ČR, Ing. Veronika Legarová, Ph.D., 2021-2024

Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2021-2025

Využití biologicky aktivních látek rostlinného původu při skladování zemědělských produktů

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Matěj Božik, Ph.D., 2021-2025

Vývoj metod pro kontrolu manipulace kvality mléka určeného k dalšímu technologickému zpracování a zajištění jeho autenticity

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Veronika Legarová, Ph.D., 2021-2025

Metabolomic screening tools for host-plant resistance in ornamental crops

GA FAPPZ, Anna Mascellani Bergo, Ph.D., 2021-2022

Vývoj a hodnocení fermentovaných výrobků z kozího mléka s použitím vhodných aditiv

GA FAPPZ, Ing. Veronika Legarová, Ph.D., 2021-2022

Možnosti využití silic v potravinářství, zemědělství a farmacii

GA FAPPZ, Ing. Pavel Nový, Ph.D., 2020-2021

Vývoj přípravků s antimikrobiální aktivitou z extraktů Cannabis sativa L. pro podporu hojení ran a vybraných kožních onemocnění

GA FAPPZ, doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D., 2020-2021

HEDIMED - Human Exposomic Determinants of Immune Mediated Diseases

Nepřiřazeno, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2020-2024

Vstřebávání a metabolismus léčiv ze skupiny rostlinných fenylpropanoidů v gastrointestinálním traktu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2019-2021

Biologické základy chovu vodních živočichů pro využití v akvaponii

GA FAPPZ, Ing. Veronika Tůmová, 2019-2020

Výzkum a vývoj produkce léčivých hub v ČR a jejich inovativní aplikace ve funkčních potravinách

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2019-2023

Nové spolehlivé metody detekce falšování kozího a ovčího mléka a mléčných výrobků

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Veronika Legarová, Ph.D., 2019-2021

Vývoj alternativních přípravků na ochranu a podporu obranyschopnosti chmele

Technologická agentura ČR, doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D., 2019-2021

Hodnocení kvality, genetické variability a identifikace hub pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF

CIGA, Ing. Matěj Božik, Ph.D., 2018-2019

Indukce in vitro polyploidizace u vybraných léčivých a aromatických rostlin

CIGA, Ing. Michal Orosz, 2018-2019

Antimikrobiální látky z rostlin a jejich využití v ochraně zemědělských produktů

CIGA, Ing. Martina Šašková, 2018-2019

Nové analytické postupy pro kontrolu kvality a bezpečnosti zemědělských produktů

GA FAPPZ, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2018-2019

Využití pokročilých analytických postupů pro kontrolu kvality a bezpečnosti zemědělských produktů

GA FAPPZ, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2017-2019

Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2016-2018

Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2016-2018

Citlivost posklizňových patogenů k rostlinným extraktům a vliv ošetření extrakty na kvalitu zemědělských produktů

CIGA, Ing. Matěj Božik, Ph.D., 2016-2017

Proteomická analýza antimikrobiálních účinků terpenů pomocí hmotnostní spektrometrie s ionizací laserem za přítomnosti matrice v kombinaci s detektorem doby letu (MALDI-TOF)

CIGA, Ing. Matěj Božik, Ph.D., 2016-2017

Citlivost posklizňových patogenů k rostlinným extraktům

GA FAPPZ, Ing. Matěj Božik, Ph.D., 2016-2016

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2016-2016

Vybrané kultivary léčebného konopí (Cannabis sativa L., Cannabis indica L.), optimalizace jejich pěstování a zhodnocení jejich antimikrobiálních a antiproliferačních účinků

CIGA, Ing. Anežka Kosmáková Janatová, Ph.D., 2016-2017

Vliv rostlinných polyfenolů na funkční vlastnosti střevní mukózy a bakteriální komunitu in vitro

CIGA, Ing. Veronika Jarošová, Ph.D., 2016-2017

Zlepšení neinvestičního vybavení studentské laboratoře pro sledování kvality zemědělských produktů a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací

GA FAPPZ, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2015-2015

Management zamezující šíření rezistence roztoče Varroa destructor k akaricidním přípravkům

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2015-2018

Adhezivní vlastnosti probiotických kmenů k buňkám střevní mukózy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2014-2015

Zefektivnění použití silic jako antimikrobiálních agens pomocí enkapsulace do nanoporézních křemičitanů

CIGA, doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D., 2013-2014

Vliv polyfenolů a kyseliny L-askorbové na tvorbu akrylamidu a činnosti PPO během tepelného zpracování konzumních hlíz brambor.

GA FAPPZ, Ing. Laura Míčková, 2013-2013

Zajištění experimentů a prezentace dosažených výsledků studentů PDS

GA FAPPZ, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2012-2012

Vyhodnocení synergického antimikrobiálního účinku vybraných fenolických látek rostlinného původu

Nadace Tomáše Bati , Ing. Pavel Nový, Ph.D., 2012-2012

Vývoj nových prostředků pro podporu imunity včel, prevenci a léčbu včelích onemocnění

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2012-2016

Zlepšení vybavení pro vědeckou práci a podpora motivace studentů PDS k prezentování dosažených výsledků

GA FAPPZ, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2011-2011

Využití brambor s barevnou dužninou jako alternativní plodiny se specifickou potravinářskou kvalitou

GA FAPPZ, Ing. Laura Míčková, 2011-2011

Metody a materiály pro šlechtění a hodnocení pšenice na specifickou kvalitu produkce

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2009-2011

Možnosti využití silic v plynné fázi při ochraně zemědělských produktů a čerstvých potravin proti nežádoucím mikroorganismům

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2009-2011

Obsah purinových látek v náhražkách masa: zhodnocení rizik a možností snížení jejich vlivu na hyperuricemii

Grantová agentura ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2008-2010

Využití rostlinných extraktů a silic při ochraně včel proti patogenním mikroorganismům

GA FAPPZ, doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D., 2007-2007

Vztah skladby bílkovin ozimé pšenice z ekologického a konvenčního způsobu pěstování k technologické jakosti pšenice a možnostem využití

GA FAPPZ, Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová, Ph.D., 2006-2006

Specifikace odrůdové skladby a podmínek pěstování obilovin a brambor pro pro-dukci škrobu s nepotravinářským využitím

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2005-2008

Charakteristiky škrobu a bílkovin zrna pšenice pro nepotravinářské využití; donory cenných znaků, vhodné odrůdy a pěstitelské technologie

Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2005-2009

Silice ze semen vybraných druhů rodu Nigella L. jako potenciální zdroje antimikrobiálních a konzervačních látek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., 2005-2005

Vztah skladby bílkovin ke kvalitativním kritériím pšenice s ohledem na různé směry využití

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová, Ph.D., 2005-2005