×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Laboratoř zkoušení jakosti obilovin

Vědecko výzkumná činnost > Laboratoř zkoušení jakosti obilovin

Laboratoř zkoušení jakosti obilovin je přístrojově komplexně vybavena pro zpracování a analýzy vzorků obilovin podle nákupního hodnocení produktů. Speciální vybavení umožňuje hodnocení pšenice a žita v zrnu, šrotu, mouce a těstě z mlýnsko-pekárenského hlediska. Pomocí laboratorního mlecího automatu je možné připravit mouku pro anylýzy nebo pro hodnocení vzorků pečiva z pekařského pokusu.

Riljáková Božena