×
Katedra kvality a bezpečnosti potravin
banner

Vědecko výzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost KKBP pokrývá řadu oblastí agro-potravinářské problematiky. Laboratoř obilovin je zaměřena na určení rheologických parametrů a hodnocení kvality obilovin s ohledem na jejich pekařské vlastnosti. V oblasti využití přírodních látek je výzkum zaměřen na sledování antioxidační a antimikrobiální aktivity léčivých rostlin. Kromě hodnocení kvality masa a masných výrobků je katedra vybavena pro rutinní i speciální analýzy mléka a mléčných výrobků. Výzkum je zaměřen také na mléko kozí a ovčí. Senzorická analýza zemědělských produktů se orientuje na sledování změn organoleptických vlastností rostlinných a živočišných produktů během jejich skladování a zpracování. Sledován je také vliv způsobu produkce. Pro hodnocení kvality disponuje KKBP mimo jiné GC-FID, GC-MS, GCxGC-MS-O, HPLC-UV/VIS, HPLC-RI, MilkoScan FT 120, GC-QTOF, UHPLC-QTOF, NMR a MALDI-TOF.


Laboratoř zkoušení jakosti obilovin

Laboratoř přírodních látek

Metabolomika a foodomika

Mlékařská laboratoř

Zpracování masa a jakost živočišných produktů